Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Endringer innen bemanning og rekruttering, ny teknologi og nye virksomhetsområder – slik ser utviklingen for arkitekt- og ingeniørbedrifter ut i Norden

Del

150 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark forteller om sine største teknologi- og forretningsutfordringer – og hvordan de løser dem.

Artikkelforfatter Hans Hendrik Furøy er salgsdirektør i Deltek Nordic.
Artikkelforfatter Hans Hendrik Furøy er salgsdirektør i Deltek Nordic.

Etter flere år med usikkerhet, går arkitektur- og ingeniørbransjen (A&E) nå inn i en ny epoke. Mange bedrifter er klare for å fortsette å bygge videre på suksessen etter nylige digitale omstillinger, mens andre bremser opp til fordel for andre muligheter.

Denne utviklingen gjelder også for bedrifter i Norden, men regionen har egne og unike utfordringer, muligheter og trender. For å se nærmere på variasjonene, har den siste Deltek Clarity Architecture & Engineering Industry-rapporten gjort undersøkelser blant bedrifter i denne regionen og etablerte referansedata for å hjelpe andre organisasjoner med å identifisere vellykkede omstillinger.

Denne bloggen utforsker hva funnene betyr for bedriftene i Danmark, Sverige og Norge. Men hvis du vil lese hele rapporten for å forstå tilstanden til bransjen i resten av Europa og Asia-Stillehavsområdet, kan du laste ned hele rapporten her.

Bedrifter gjør sakte men sikkert unike fremskritt mot digitale mål

Tidligere har vi sett at bedrifter i Norden har uttrykt interesse for teknologier som anses som mindre viktige av bedrifter i andre regioner. Dette året er ikke annerledes. 

To tredjedeler av deltakerne fra Norden identifiserer blokkjede, tingenes internett og datavisualiseringsteknologier som viktige. På den annen side nedtoner regionen viktigheten av andre teknologier som anses som viktige i resten av Europa: 82 % av de spurte ser på datavitenskap som viktig sammenlignet med 73 % av deltakerne fra Norden.

Et annet overraskende funn fra årets undersøkelse er at bedriftene i Norden er mindre optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene for teknologien. Bare 25 % av nordiske bedrifter tror at deres digitale modenhet vil kunne karakteriseres som «avansert» i løpet av de neste fem årene – det laveste tallet av alle undersøkte regioner. Men selv om vi i Norden kanskje er mer pessimistisk enn andre regioner, rapporterer deltakere fra alle regioner om lave nivåer for digital modenhet – spesielt når de forutser hvor digitalt moden organisasjonen deres vil være om fem år.

Tilsvarende tror bare 70 % av deltakerne at de vil oppnå vekst i virksomheten gjennom å effektivisere driften ved hjelp av teknologi. Selv om dette er et høyt tall, rapporterer andre regioner om langt større tillit til sammenhengen mellom digitalisering og det å tiltrekke seg nye virksomhetsområder.

Deltakerne fra undersøkelsen i Danmark, Sverige og Norge er delt i synet på de viktigste driftsutfordringene innen IT fremover: 

 • 35 % sier implementering av nye programvaresystemer
 • 31 % sier rekruttering av de beste IT-talentene
 • 31 % sier forbedring av nettsikkerheten

Vi ser større enighet om mulige løsninger på disse problemene for bedrifter som planlegger å:

 • Utarbeide nye retningslinjer for sikkerhet og prosedyrer (49 %)
 • Konsoliderer antall leverandører eller systemer de bruker (48 %)
 • Bygger ny IT-infrastruktur (47 %)

Ironisk nok er det mennesker snarere enn teknologier som kan bidra til eller redusere muligheten for bedriftens digitale suksess. 49 % av de spurte fra Norden sier at mangel på opplæring av ansatte vil forsinke implementeringen av teknolog de neste tre årene, og det er derfor vil ansettelse og utvikling av de rette menneskene være viktig. Men den neste store trenden viser at bedrifter i denne regionen vil møte på nye utfordringer.

Mangel på kompetanse påvirker bedrifter i alle regioner

Bedrifter i alle bransjer og regioner sliter med å beholde de beste talentene i kjølvannet av bemanningsutfordringer. Dette gjelder også arkitekt- og ingeniørbedrifter i Norden, der 53 % rapporterer om at «økende konkurranse om de beste talentene» vil være en stor utfordring for prosjektstyringen de neste fem årene. 49 % identifiserer også mangel på kunnskap og ferdigheter som en stor hindring.

Utfordringene med å rekruttere og holde på talentene påvirker alle områder av virksomheten, og 31 % av deltakerne sier at det å finne IT-talenter er den største utfordringen for IT-driften i dag. Tilsvarende rapporterer 38 % av økonomiledere at det å finne og beholde kvalifisert medarbeidere er et problem for økonomistyringen.

Bedriftsledere ønsker å utarbeide strategier for å tette disse kompetansehullene:

 • 34 % vil ansette flere kvalifiserte medarbeidere i løpet av de neste tre årene
 • 32 % vil ansette flere medarbeidere
 • 31 % vil investere i bedre programvareverktøy for å effektivisere arbeidsdagen til de ansatte

Det er imidlertid store forskjeller på rekrutteringssstrategiene blant de nordiske landene. For eksempel har mindre enn en tredjedel av deltakerne til hensikt å ta tak i mangel på prosjektstyringstalenter ved å investere i intern (29 %) eller ekstern (23 %) opplæring.

Vi ser derfor muligheter for å forbedre strategiene for å holde på ansatte i regionen. Når det gjelder for eksempel trivselstiltak, har bare 64 % av nordiske bedrifter et betydelig høyere antall tiltak for å bidra til større trivsel enn for to år siden. Dette er mye lavere enn andre regioner, inkludert resten av Europa (72 %) og Asia-Stillehavsområdet (85 %).

Vekst er i fokus, men mennesker og teknologi er nøkkelen til suksess

Bedriftsledere i Norden tar i bruk flere strategier for å oppmuntre til forretningsutvikling. 28 % av de spurte sier at de fokuserer på å identifisere muligheter og behov tidligere, like mange sier at de ønsker å bli bedre til å identifisere disse mulighetene, og det samme antallet ønsker å automatisere tidkrevende oppgaver for å bli mer effektive.

Disse tilnærmingene kombineres med andre økonomiske strategier som er utviklet for å stimulere veksten. De beste tiltakene for å møte utfordringene de neste tre årene inkluderer: 

 • Forbedre prognosearbeidet (31 % i Norden mot 27 % totalt)
 • Bedre vekststyringen (31 % mot 32 totalt)
 • Opplæring av prosjektledere i økonomistyring (31 % mot 27 % totalt)

Det forventes imidlertid noen humper i veien på veien mot vekst. 36 % av deltakerne i Norden mener det er utfordrende å finne nye talenter, mens 34 % peker på økt konkurranse som en utfordring.

Og IT-utfordringene bedrifter står overfor bidrar bare til å gjøre problemet større. Nærmere halvparten av bedriftene (49 %) sier at de har mistet potensielle forretninger til konkurrenter som bruker mer avansert teknologi.

Bedrifter følger også med på en rekke KPI-er for å sikre at de er på rett vei mens de løser utfordringene sine. Deltakere fra Norden prioriterer følgende KPI-er: 

 • Gjennomsnittlig fortjeneste (21 % i Norden og i gruppen totalt sett)
 • Gjennomsnittlige driftskostnader (88 % i Norden mot 86 % totalt)
 • Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad (47 % i Norden mot 49 % totalt)

Mange andre utfordringer – og muligheter – i vente for arkitekt- og ingeniørbedrifter

Etter hvert som bedriftene går inn i en ny epoke, med nye teknologier og skiftende trender i arbeidslivet, venter også nye utfordringer og muligheter. Denne bloggen har tatt for seg noen av de viktigste trendene bedrifter står overfor i Sverige, Norge og Danmark, men den  fullstendige Deltek Clarity A&E Industry-rapporten ser også på:

 • Bedriftenes utfordringer innen økonomi og forretningsutvikling i detalj
 • Detaljert informasjon om referansedata, slik at du kan sammenligne din bedrift med andre bedrifter i bransjen
 • Digital modenhet på tvers av bedriftene, og hvilken teknologi lederne anser som viktigst.

Få den fullstendige rapporten »

Les flere artikler fra Deltek Norge AS