Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fersk rapport: slik utvikler arkitekt- og ingeniørbransjen seg 

Den ferske Deltek Clarity-rapporten tar for seg trender og referansedata for arkitekt- og ingeniørbedrifter i EMEA og APAC. Foto: Deltek/Zoran Mircetic
Den ferske Deltek Clarity-rapporten tar for seg trender og referansedata for arkitekt- og ingeniørbedrifter i EMEA og APAC. Foto: Deltek/Zoran Mircetic Zoran Mircetic
Del

Hvert år publiseres Deltek Clarity-rapporten for arkitekt- og ingeniørbransjen, en undersøkelse som viser hvordan bransjen utvikler seg rundt i verden.

Årets resultater viser hvilke trender som påvirker næringen, samt hvilke nye utfordringer og muligheter arkitekt- og ingeniørvirksomheter har stått overfor under COVID-19-pandemien.

I den fullstendige Deltek Clarity-bransjerapporten for arkitekt- og ingeniørbedrifter i EMEA og APAC kan du lese hvordan bedrifter i bransjen responderer på bransjerelaterte og teknologiske trender. I rapporten kan du også se hvilke KPI-er som andre bedrifter følger med på, og de mest populære tiltakene for det kommende året.

Men hvis du i første omgang bare ønsker et sammendrag av de viktigste funnene i rapporten, dekker denne artikkelen følgende:

  • Pandemiens effekt på arkitekt- og ingeniørbedrifter

  • Teknologitrendene som har størst påvirkning

  • Prosjektstyringsrelaterte utfordringer og muligheter

  • Forretningsutvikling, prioriteter og strategier

  • Økonomistyring og relaterte hindre, løsninger og måltall

Pandemiens effekt på bedriftene: rask omstilling og hard konkurranse

Da COVID-19 sto på som verst, med sosial distansering, nedstenginger og andre hindringer, ble arkitekt- og ingeniørbedriftene i høyeste grad påvirket. Men ikke alle konsekvensene var negative – mens 22 % av bedriftene i EMEA og APAC fikk prosjekter kansellert, opplevde rundt én av fem fremskynding av prosjekter (20 %) og økning i prosjektomfanget (18 %).

Til tross for at 81 % av prosjektene ble gjenstand for COVID-relaterte endringer, rapporterte nesten to tredjedeler av de spurte bedriftene at de raskt tilpasset seg de skiftende markedsforholdene. De lyktes særlig i å koordinere med kunder, administrere prosjektinformasjon og fakturere kunder.

Men selv under denne potensielle omveltningen, er i hvert fall én ting som før: det svært konkurransepregede landskapet i arkitekt- og ingeniørbransjen. For å håndtere dette rapporterte en fjerdedel av bedriftene at de oppgraderer datakapasiteten og henter nye talenter for å bli mer konkurransedyktige.

Teknologitrender: mer fokus på datavitenskap, big data og maskinlæring

Teknologi fortsetter å spille en viktig rolle for bedrifter som ønsker å begeistre kundene, effektivisere driften og rykke fra konkurrentene. Men løsningene bedriftene ser etter, er ikke nødvendigvis de samme som før.

I tidligere år har bedriftene rapportert størst potensiell effekt på virksomheten fra geolokalisering og tingenes internett, i år er det datavitenskap, stordata og maskinlæringsteknologi som tar topplasseringene.

Men til tross for entusiasmen rundt disse teknologiene, er det bare en tredjedel av bedriftene som faktisk bruker dem. De som tar i bruk stordata- og datavitenskapsløsninger, fokuserer på å støtte funksjoner innen prosjektledelse, forretningsutvikling og ressursadministrasjon.

Hans Henrik Furøy, Deltek Norge. Foto: Ingar Sørensen
Hans Henrik Furøy, Deltek Norge. Foto: Ingar Sørensen

Når det gjelder fokusområder innen IT-drift, var cybersikkerhet og personvernutfordringer på topp, tett fulgt av rekruttering av nye IT-medarbeidere. Bedriftene melder også at de fokuserer på IT-infrastruktur og nyrekruttering for å håndtere disse utfordringene.

Hans Henrik Furøy, salgsdirektør i Deltek Norge, kommenterer:

– I datagrunnlaget ser vi at nordiske selskaper ser seg selv som å være helt i startfasen i reisen mot digital modenhet (32 % beskriver seg selv som ‘Nascent’ sammenlignet med 25 % av det totale utvalget, hvor flere da kategoriserer seg som mer modne enn dette). Men dette kan selvfølgelig være et tegn på et annet nivå av selvbevissthet i regionen og beskjedenhet. Uansett, mye tyder på at det fremdeles er en vei å gå for nordiske virksomheter her.

Prosjektstyring: optimistiske prosjektledere til tross for stramme budsjetter 

Som man kunne forvente etter et år med kraftige forstyrrelser, forteller deltakerne i undersøkelsen at budsjetter utgjør en større utfordring sammenlignet med året før. Bare 33 % rapporterer at minst halvparten av prosjektene deres er i henhold til budsjett, mens 30 % rapporterer at halvparten eller flere av prosjektene ligger foran tidsskjema.

Prosjektledere ser størst utfordringer knyttet til personalmangel, konkurrerende prioriteringer og samarbeid, noe som gjør det utfordrende å fokusere på å levere vellykkede prosjekter.

Og i kontrast til bedriftenes overordnede mål om å bli mer teknologisk avanserte, ser prosjektledere i arkitekt- og ingeniørbedrifter med bekymring på de stadig mer komplekse prosjektene og kunstig intelligens, med tanke på de neste fem årene.

Selv om de kan ha visse bekymringer angående hva fremtiden bringer, har mange av bedriftene som deltok i undersøkelsen, tillit til prosjektutførelsen i dag. Nesten 9 av 10 respondenter har moderat til veldig høy tillit til bedriftens evne til å rapportere nøyaktig i forhold til tidsplan, budsjett, faktiske kostnader og resultater for prosjekter.

Forretningsutvikling: tung satsing på analyse og rekruttering

Selv om bedriftsledere naturlig nok har hatt et utfordrende år med tanke på effekten av den globale pandemien, er det velkjente problemer som gir lederne i arkitekt- og ingeniørbedrifter mest hodebry. Faktisk sier 38 % av respondentene at økt konkurranse er den mest presserende utfordringen de forventer å stå overfor de neste tre årene.

Ny teknologi er blant satsingsområdene for mange av bedriftene i undersøkelsen. <i>Foto:  Georgijevic</i>
Ny teknologi er blant satsingsområdene for mange av bedriftene i undersøkelsen. Foto:  Georgijevic

For å løse denne utfordringen og holde seg konkurransedyktige, fokuserer bedriftene primært på to tiltak. Mange vender seg til mer avansert forretningsanalyse, 28 % ser på dette som den mest lovende løsningen på utfordringene innen forretningsutvikling de neste tre årene.

Andre bedrifter øker satsingen på markedsføringsdata og rekruttering. Av de spurte tar 27 % sikte på å ansette flere i forretningsutvikling i løpet av de neste tre årene for å skaffe seg ferdighetene de trenger for å møte konkurransen. Enda en gruppe på 27 % antydet at et av deres viktigste tiltak er å forbedre kvaliteten på markedsføringsdata og -materiell.

Økonomistyring: fokus på styring av veksten og kostnadskontroll

Til tross for at COVID-19-krisen kastet mange næringer inn i en ny verden av finansiell usikkerhet, har de finansielle utfordringene arkitekt- og ingeniørbransjen står overfor, holdt seg relativt uendret fra året før. Å styre veksten samt å finne og beholde kvalifiserte medarbeidere er de to mest presserende problemstillingene for deltakerne i undersøkelsen.

Kostnadskontroll står også høyt på agendaen hos økonomiavdelingene i arkitekt- og ingeniørbedriftene, og deltakerne i undersøkelsen ser på kostnadsreduksjon (38 %) og begrensning av prosjektoverskridelser (36 %) som to måter å oppnå dette på.

Undersøkelsen har også kartlagt hvilke KPI-er bedrifter følger med på og hvordan de måler resultater – noe som avslører store forskjeller fra region til region.

For eksempel sier 70 % av bedriftene i Tyskland at de måler utnyttelsesgrad som en KPI, og det er også her den høyeste gjennomsnittlige utnyttelsesgraden er rapportert. Men ikke alle bedrifter får mest mulig ut av KPI-ene de følger med på. Ta australske bedrifter som et eksempel. De fleste der overvåker KPI’en gjennomsnittlig antall kredittdager (77 %), men med et gjennomsnitt på 43 dager kan de gjøre mer for å omsette funnene i raskere forretningsprosesser.

– Å følge med på de riktige KPI’ene er nøkkelen til suksess i et konkurranseutsatt marked. I Norden fant vi at den mest overvåkede KPI er kundetilfredshet (69 %), og det bør borge for at virksomhetene jobber godt for å forbedre prosjektytelsen og sørge for gode leveranser til kundene sine. Det virker som et sunt fokus i mine øyne, sier Hans Henrik Furøy. 

En mulighet til å se andre i din bransje i kortene

I dette artikkelen har vi så vidt skrapt overflaten av hvordan arkitekt- og ingeniørbedrifter tilpasser seg nye utfordringer og bruker ny teknologi for å overvinne dem. I den fullstendige Deltek Clarity-bransjerapporten for arkitekt- og ingeniørbedrifter ser vi nærmere på trendene og referansedataene i EMEA og APAC. Vi gir også informasjon om bedriftenes måltall for å hjelpe deg med å måle din egen virksomhet.

Les flere artikler fra Deltek Norge AS