Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Arkitekt- og ingeniørbransjen står foran mange utfordringer. Slik kan de møtes

Tashi-Delek
Del

Arkitektbransjen har mange utfordringer i møte i årene fremover. Det kreves at byggene gjøres grønnere og smartere. Digitalisering og nye teknologier innebærer mange omstillinger for en ofte konservativ bransje. I tillegg kommer problematikken knyttet til Korona-pandemien, som har ført til endringer for mange.

Men er det ett marked som er kapabel til å endre seg og tilpasse seg nye tider, så er det det nordiske markedet, og kanskje spesielt Norge. Dette fremgår fra en årlig rapport laget av programvareselskapet Deltek, som spesialiserer seg på ERP-systemer for prosjektsentriske virksomheter.

2020-utgaven av rapporten er for første gang tilpasset det nordiske markedet, og bygger på besvarelser fra 600 personer i bransjen.

Teknologi åpner for mer effektivt arbeid

 
 

Digitalisering er et nøkkelord for mange bransjer, og det gjelder likeså bygg- og anleggsvirksomheter. Nye teknologier har tydelige fordeler: Effektivisering av prosesser, muligheter for analyse av data og smidigere gjennomføring av prosjekter.

Det er flere stikkord som trekkes frem som de mest aktuelle teknologier som kan endre arkitekt- og ingeniørbransjen, ifølge rapporten.

I hovedsak gjelder det geolokasjon, big data og tingenes internett. Andre relevante teknologier som kan hjelpe bransjen er maskinlæring, kroppsnære teknologier, blockchain og flere. Det er generelt sett klart at land i Nord-Europa har ganske høy forståelse når det gjelder teknologitrender innen bransjen, men det er relativt store variasjoner fra land til land. Og Norge ligger ganske dårlig an, der 49 prosent svarer at de har forståelse for teknologitrender. På den andre siden av skalaen finner vi Sverige, der 72 prosent av de spurte i bransjen har utpreget god forståelse for behovene for teknologisk utvikling.

Verden endrer seg og konkurransen blir tøffere, men ved å bruke et ERP-system som fra bunnen er laget for kunnskapsbedrifter, med en løsning for effektiv prosjektledelse og integrert budsjettering som tillater optimal prosjektoppfølging, kan virksomheter ha full kontroll på forretningen og forbedre lønnsomheten. Vi har sett dette hos mange av våre kunder.

Hans Henrik Furøy, Sales Director i Deltek Norge AS

Hva er så planen for å øke bevisstheten rundt digital utvikling innen arkitektbransjen? Det viktigste i Norge er å finne individer som kan lede slike initiativer. Om nødvendig er det også essensielt å ansette folk som er eksperter innen feltet, eller eventuelt kjøpe seg kunnskap. Det koker uansett ned til at det trengs folk som kan teknologi, og alle de nordiske landene er ganske samstemte om dette.

Det er ikke minst viktig å se fremover: Av de spurte bedriftene, regner en fjerdedel med at de forventer å nå et avansert nivå av digital modenhet i løpet av de kommende fem årene. 40 prosent av bedriftene forventer å ligge på et modent nivå i løpet av samme tid. Så den teknologiske optimismen er stor. 

Hvilke utfordringer kan løses med digitalisering?

Tid er penger, sier man gjerne. Og er det én ting som mange av de nordiske bedriftene i bransjen mangler, så er det tid til å ivareta gode samarbeidsforhold med kunder. Også det å få til et effektivt samarbeid og kommunikasjon mellom teamene, avdelingene og medarbeidere, er en utfordring for mange. Spesielt norske bedrifter er bekymret for akkurat dette aspektet. Hele 40 prosent av de spurte norske bedriftene i bransjer mener gode forhold til kunder og partnere er den største utfordringen fremover.

Det å planlegge prosjekter, engasjere medarbeidere og ha oversikt over kapasiteten til medarbeidere er blant de viktigste utfordringene som foreligger blant HR-ansvarlige. Og kommunikasjon, samt mangel på kvalifisert personale, er blant problemene norske prosjektledere trekker frem ganske ofte.

Det skal likevel sies at den norske bransjen er generelt sett trygge på seg selv når det gjelder integrasjon og samarbeid på tvers av arbeidskraften. 56 prosent av de norske besvarelsene mener at de er godt integrert i bedriften. Det er mer enn noen andre land.

Påvirkning av verden rundt

Viktigheten av å ivareta miljø er noe så godt som alle er enige om. Både hvordan byggeprosesser påvirker miljøet, og hvor bærekraftige byggene er, er viktig for bransjen i Norge. Den norske bransjen ønsker også å være med på laget og løse de store samfunnsutfordringene.

Når den norske arkitekt- og ingeniørbransjen setter i gang med et nytt prosjekt, oppgir 28 prosent av bedriftene at bærekraft er førsteprioritet. Deretter kommer effektive partnerskap innen industrien, samt den sosiale effekten av prosjektet.

Når prosjektet er ferdigstilt, mener den norske bransjen at miljøhensyn er den viktigste målestokken for hvorvidt det er vellykket. Bransjesamarbeid og det å løse samfunnsproblemer er også viktige kriterier for suksess.

Slik er et vellykket prosjekt

  <i>Foto:  Tatomm</i>
  Foto:  Tatomm

Hvordan måler man et vellykket prosjekt? Profitt er naturligvis viktig. For å komme dit, er det flere punkter norske bedrifter trekker frem. God oversikt over prosjektet, overføring av kunnskap fra prosjekt til prosjekt, og det å følge korrekte prosesser er det som skal til for å nå målene, mener den norske bransjen.

Det å ikke overskride prosjektets budsjett er et annet viktig poeng. Heldigvis forteller de fleste arkitekt- og ingeniørbedriftene i Norden at mellom 51 og 75 prosent av deres prosjekter blir ferdigstilt på eller under budsjett. 56 prosent av norske bedrifter oppgir å nå dette målet.

Og til slutt: Halvparten av den norske bransjen forteller at 51 til 75 prosent av deres prosjekter rekker tidsfrister og blir ferdigstilt som planlagt. Det er ganske mye bedre enn resten av Europa, Asia og Midtøsten kan prestere.

Rapportens konklusjon er klar: Verden er i endring og preget av mye usikkerhet. Likevel er det nødvendig at norsk bransje fortsetter å investere i nye teknologier, og videreutvikle kulturen på arbeidsplassen.

Vil du vite mer? Last ned den fullstendige rapporten.