Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nå bor det over 90 medieselskaper her

– Sjelden har et milliardprosjekt gått glattere, sier Magnar Rusten i Stema Rådgivning.

Del

I 2011 hadde TV 2, NRK, Bergensavisen, Bergens Tidende, Universitet i Bergen og VIZRT en drøm om å etablere en ny næringsklynge for å transformere måten vi kommuniserer historiene våre på. Seks år og 45.000 nye kvadratmeter senere var Media City Bergen en realitet. I dag huser det topp moderne mediehuset over 90 norske bedrifter med ekspertise innen blant annet augmented reality, nettavis, grafisk visualisering og kringkasting. Visjonen? Å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling i mediebransjen.

– Å utvide og transformere et vanlig kontorbygg til en kompleks bygningsstruktur med mange spesialfunksjoner kan fort bli et berg- og dalbaneprosjekt. Media City Bergen hadde selvfølgelig sine utfordringer, men bygget stod klart til fristen med alle aktører like fornøyde, forteller prosjektleder Magnar Rusten i Stema Rådgivning. 

Hvem fortjener æren for å levere et milliardprosjekt til forventning – innenfor tidsfristen?

«Alle» 

 
 

Stema Rådgivning var en av de som holdt ballene i lufta gjennom byggingen av Bergen sentrums hittil største byggeprosjekt. Prosjektleder Rusten er soleklar på spørsmålet om hvem som til slutt dro dette i havn. 

– Alle, sier han, og utdyper:

– Dette var på ingen måte noe soloprosjekt. Alle aktørene som har bidratt har hele tiden hatt prosjektets interesser i fokus. Det handler veldig mye om respekt og forståelse når så mange med forskjellige spesialfelt må samarbeide mot ett felles mål. Når fokuset hele tiden er å løse prosjektet i stedet for å bli introverte, påvirker dette i en svært positiv retning. 

Det er Oslo Pensjonsforsikring og Entra som eier halvparten hver av Media City Bergen, og i Februar vant de den prestisjetunge Cityprisen for det fire år lange prosjektet. Her fremhevet juryen spesielt arbeidet med å samle alle disse selskapene under samme tak på bekostning av den enkeltes profilering og behov – en prosess som ble ledet og tilrettelagt med målrettethet, forståelse og entusiasme. Dette kan man trekke paralleller til i byggeprosessen.

– Hele prosjektet var samlet i ett prosjektlokale gjennom hele byggetiden. Med daglig kommunikasjon ble eventuelle flaskehalser løst på kort tid. Denne samlokaliseringen sørget for lik forståelse av virkeligheten, som er en viktig faktor for å unngå utsettelser i et så stort prosjekt. Dessuten blir det ganske god stemning når man sitter sammen sånn, forteller Rusten.

Bergen Kommune, Bane NOR, Hent og MAD Arkitekter er noen av de som spilte en viktig rolle i prosjektet. Som prosjektleder var det viktig for Rusten å ha et overordnet blikk med fokus på å tilrettelegge samarbeid.

 
 

– Byggeplassen var veldig trang, men Bergen kommune var svært behjelpelige med å tilgjengeliggjøre areal i nærområdet. Bane NOR leide ut en lokal jernbanetunnel slik at all den tunge anleggstrafikken kunne ledes utenom gatene i sentrum og kjøre direkte til byggeplassen, forteller Rusten.

Rev hus rett ved legevakt   

Byggeprosessen bød også på en helt spesiell utfordring: En legevakt som skulle fungere med full drift – i samme bygget om byggingen pågikk. 

– Igjen avhenger det helt og holdent av én faktor: god kommunikasjon. Vi startet å rive bygget mens legevakten fremdeles var i full drift. I forkant satte vi oss ned sammen med dem og planla hele prosessen. Det resulterte i en plan der vi bygget om legevakten før rivingen kunne starte. Takket være dette var den operativ de første elleve månedene av byggeperioden, forklarer Rusten.

Å rive et bygg rundt en legevakt er ikke bare enkelt. De har strenge krav til oppetid på strøm, signaler, vann og avløp, og til byggestøy og -støv.

– Dette stilte blant annet spesielle krav til rivingen, men ble løst med god planlegging, ekstra god merking av deler som skulle rives, og en tett dialog med legevakten. I en periode hadde vi daglige møter slik at ingen overraskelser skulle dukke opp underveis. Og dersom det oppstod noe hadde de nødkonktakter hos entreprenøren som kunne rette opp situasjonen raskt, sier Rusten.

En flat struktur og samlokalisering økte kommunikasjonen, og sjansen for misforståelser ble langt lavere.

Sammen mot verden

Med sine 45.00 kvadratmeter er Media City Bergen det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Nå som prosjektet er ferdig kan Rusten se tilbake på en bygning som ble til ved hjelp av kreativ tenkning og godt samarbeid.

– Det viser hva man kan få til ved å legge til rette for samarbeid. Her har du et bygg inneklemt i et kvartal, med begrenset plass, en skole rett over gaten, en legevakt i full drift og en del spesielle krav fra leietakerne. Men med tett samarbeid med mange forskjellige aktører helt ned på nabonivå, fikk vi det til.

De seks medieselskapene som satt i gang det hele ønsket et sted der norske medier kunne stå samlet mot det internasjonale mediepresset. I dag legger Media City Bergen til rette for innovasjon og samhandling på tvers av medieselskaper – nye som gamle – og sammen kan de utgjøre en global forskjell på måten vi kommuniserer historiene våre på.

– Dette er et prosjekt jeg sent vil glemme, og jeg er virkelig stolt av samarbeidet gjennom hele prosessen. Det tror jeg at Entra og Oslo Persjonsforsikring er også, sier Rusten.