Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er teamet som skal gjøre byggebransjen tryggere

Del

Bygge- og anleggsbransjen er i en enorm utvikling, og befinner seg i en digitaliseringsfase med stort fokus på miljø. Men hva med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø?

Bygg- og anleggsnæringen har lenge vært den mest risikoutsatte næringen og stått for en betydelig andel av antall dødsfall som følge av arbeidsskade (arbeidstilsynet, 2018). I følge statistikken, arbeidstilsynet og Stema Rådgivning har bransjen et stort forbedringspotensial – og med et ønske om endring har sistnevnte allerede kommet arbeidstilsynet, og den nye revisjonen av byggherreforskriften i forkjøpet.

En positiv endring

Jørn Henrik Helleseth, Regiondirektør Stema Rådgivning og Kim Skjoldal, SHA koordinator i Stema Rådgivning. <i>Foto:  </i>
Jørn Henrik Helleseth, Regiondirektør Stema Rådgivning og Kim Skjoldal, SHA koordinator i Stema Rådgivning. Foto:  

Jørn Henrik Helleseth, regiondirektør i Stema Rådgivning, har jobbet i byggebransjen i mange år, både på entreprenørsiden og byggherresiden. Han mener at utfordringen starter allerede i planleggingen av prosjektene.

– Vi må ha riktig kompetanse på riktig sted, til riktig tid, sier Jørn Henrik.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) må være i fokus allerede i planleggingsfasen av et prosjekt, og det må ivaretas gjennom alle videre faser av prosjektet. Byggherren skal i planleggingen av et prosjekt tenke på om valgene de gjør medfører farer for de som skal utføre byggeprosjektet, bo i bygget eller utføre vedlikehold på bygget. Dessverre blir ikke dette alltid praktisert slik.

– Jeg tror ikke det er et bevisst valg at SHA ikke prioriteres, men det er gjerne andre områder som fremdrift, kvalitet og økonomi som får mest oppmerksomhet i prosjekter. I mange prosjekter ser vi at SHA-koordinator blir en tilleggsrolle som ofte pålegges en av de allerede etablerte rollene i prosjektet, som for eksempel byggeleder. Dette medfører ofte at fokuset på SHA kommer i andre rekke, sier Jørn Henrik.

Han ønsker å sette lys på problemet, og bidra til en positiv endring. Derfor har han satt sammen et eget team som kun skal jobbe med SHA – og bidra til et økt fokus i bransjen.

Stine Sortland, SHA koordinator i Stema Rådgivning. <i>Foto:  </i>
Stine Sortland, SHA koordinator i Stema Rådgivning. Foto:  

– For tre år siden så jeg Stine i en artikkel i lokalavisen, og kjente henne umiddelbart igjen. Vi traff hverandre gjennom felles kjente da hun studerte i Haugesund, men hadde da ikke hatt kontakt på noen år, sier han.

Stine Sortland hadde i mellomtiden tatt en master på NTNU som sivilingeniør i HMS, og hadde jobbet i oljebransjen etter det. Jørn Henrik så potensial i å implementere kompetansen hennes fra oljebransjen over i byggebransjen. Ikke lenge etter ble Stine en del av teamet og internsatsningen, og hun fikk sin bransjeovergang i prosjektet Media City Bergen, hvor Stema Rådgivning hadde prosjektledelsen. Ansettelsen av Stine ble da starten på det som Jørn Henrik hadde et ønske om å få til. Et SHA-team som kun skal arbeide med dette fagfeltet, og som kan dele erfaringer og kunnskap internt.

Ny byggherreforskrift i 2019

En ny byggherreforskrift er planlagt å tre i kraft i løpet av 2019, og Stema Rådgivning er nå rustet til utfordringene og etterspørselen som forskriften vil medføre. Det siste året har de utvidet SHA-teamet med Kim Skjoldal og Andreas Blix. Kim har lang fartstid fra entreprenørsiden innenfor anlegg, samt en HMS-utdanning fra BI, og Andreas har erfaring som HMS-leder i store byggeprosjekt. Resultatet har blitt en god samlet kompetanse innen SHA.

– Selv om vi jobber på tre ulike prosjekter, så samarbeider vi på tvers. Det er veldig verdifullt for oss, og for våre oppdragsgivere, fordi vi kan dele erfaringer og innfallsvinkler. Dersom jeg blir engasjert i et prosjekt, så får oppdragsgiver kompetansen til Kim og Andreas med på kjøpet, sier Stine Sortland, SHA koordinator i Stema Rådgivning.

Sammen ønsker de nå å sette lys på det ansvaret byggherren har i henhold til byggherreforskriften, spesielt med de nye endringene, samt nytten og viktigheten av å få inn SHA-koordinatorer tidligere i prosjekter.

Må inn tidlig

Andreas Blix, SHA koordinator i Stema Rådgivning. <i>Foto:  </i>
Andreas Blix, SHA koordinator i Stema Rådgivning. Foto:  

Det er mange som ikke er klar over at byggherren har hovedansvaret for at SHA ivaretas i bygge- eller anleggsprosjekter, og at det dermed er flere oppgaver og plikter som må ivaretas av byggherren. Dersom det skulle skje en ulykke må byggherren kunne vise at disse pliktene, oppgavene og ansvaret er ivaretatt fra deres side.

– Vi kan ikke overta ansvaret som ligger hos byggherren, men vi kan utføre oppgaver på vegne av byggherren, samtidig kan de være trygg på at en egnet person utfører disse oppgavene riktig, sier Jørn Henrik.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø innebærer mer enn å påse at alle har på seg hjelm på byggeplassen, det handler om å skape en forståelse av det store bildet. Det er dette Stema ønsker å hjelpe byggherren med, å dra prosjektet fra A til Å – med kontinuerlig fokus på SHA, uten at det går på bekostning av økonomi og fremdrift. Og da er A'en spesielt viktig.

– Jeg opplever ofte at SHA kommer på banen for sent i prosjektene, sier Jørn Henrik.

– Da blir det ofte uenigheter om penger, og uoverensstemmelse. Om SHA-grunnlaget er på plass fra start kan dette unngås. Prosjektet vil være mer dynamisk, harmonisk og ikke minst mer lønnsomt, sier Kim Skjoldal, SHA koordinator i Stema Rådgivning.

– Vi blir ofte engasjert inn i prosjektene når selve byggefasen starter, og det er alt for sent. Hvis vi blir tatt inn tidlig i prosessen, får vi lagt et godt grunnlag for SHA i prosjektet. Dette vil spare byggherren for både tid og penger, uten at det går på bekostning av liv og helse, legger Stine til.  

Selv om sikkerhet er en stor del av det satsingen, innebærer helse og arbeidsmiljø også fasilitetene på byggeplassen, som boforhold, lønn og arbeidsvilkår.

– Det må være samarbeid i planleggingen gjennom alle ledd, og helst så tidlig som mulig. Det handler om å ivareta både arbeidstaker og arbeidsgiver, og bidra til en mer sikker, effektiv og bedre bransje, sier Andreas Blix, rådgiver i Stema Rådgivning.