Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Denne boksen vil bidra til kostnadsbesparelser i oljeindustrien

Del

 

Fremtiden er trådløs, også i ventilbransjen. Der er man i ferd med å få helt nye verktøy for å diagnostisere ventiler. Det vil potensielt få stor betydning for å for å senke vedlikeholdskostnadene innen olje- og gass-, prosessindustri og oppdrett.

— Det er veldig mye penger å spare på å klare å kommunisere med en ventil på en plattform eller en ventil på et fiskeoppdrettsanlegg uten å måtte trekke ledninger. 

Fremtiden er trådløs, også for ventilbransjen, forteller Bjørnar Stald hos J.S. Cock.
Fremtiden er trådløs, også for ventilbransjen, forteller Bjørnar Stald hos J.S. Cock.

Det sier Bjørnar Stald hos ventilspesialisten J.S. Cock. Han er salgssjef for offshore og godt kjent med utfordringene man har når man vi ha informasjon fra en ventil som befinner seg til havs.

— Skal det legges en mange kilometer lang ledning med spenningsfall i, eller skal det kjøre trådløst? Svaret er enkelt, trådløst der man kan, det er jeg helt overbevist om, sier han.

Og nettopp det er mulig i stadig større grad, takket være sensorer som kommuniserer over Narrowband Internet of Things, NB-IoT, en mobilteknologi som har dekning både til lands og i Nordsjøen.

Stald trekker spesielt fram et nytt system fra britiske Imtex Controls, som kan sende data trådløst fra aktuerte ventiler og inn i et analyseverktøy som gjør det mulig å overvåke ventilens tilstand. Det kan bidra til å senke vedlikeholdskostnadene for pneumatiske og hydrauliske on/off-ventiler.

Slipper å «skru ihjel» utstyret

Stopp i produksjonen er dyrt, enten det skyldes komponenter som feiler uventet eller periodisk vedlikehold. Derfor er tilstandsovervåkning helt avgjørende for å redusere begge typene stopp, og en betingelse for å gå over til tilstandsbasert vedlikehold.

Imtex VDMS gjør tilstandsbasert vedlikehold mulig for aktuerte ventiler. 
Imtex VDMS gjør tilstandsbasert vedlikehold mulig for aktuerte ventiler. 

Det vanlige er å vedlikeholde aktuerte ventiler etter fastsatte intervaller. Stald forteller at det ofte fører til at utstyret «skrus ihjel».

— Vi har sett mange eksempler på at ventiler blir ødelagt av at de skrus fra hverandre i forbindelse med periodisk vedlikehold, og da må de kjøpe dyre reservedeler for å sette det sammen igjen. Men det står i kalenderen at det skal gjøres, og anlegget kan ikke drives videre før noen har utført servicen og krysset av i protokollen, sier han.

Nyvinningen som muliggjør overgangen til tilstandsbasert vedlikehold av aktuerte ventiler heter Imtex VDMS — valvescan diagnostic monitoring system.

VDMS gir mulighet for å sende en rekke data fra ventilen til et tilhørende analyseverktøy over NB-IoT. Ved å overvåke data om posisjonen på ventilen, trykket i aktuatoren, tiden det tar for å åpne og stenge, og strømtrekket på magnetventilen, får man ut 17 ulike måleparametre som til sammen sier noe om den totale tilstanden til ventilen.

Eksempel på et dashboard i VDMS med data som har kommet inn fra forskjellige ventiler.
Eksempel på et dashboard i VDMS med data som har kommet inn fra forskjellige ventiler.
Skjermbildet viser et eksempel på analyse av  ventilens tilstand.
Skjermbildet viser et eksempel på analyse av  ventilens tilstand.

— Det er da mange måter å analysere seg fram til når det er nødvendig med vedlikehold. Vi kan for eksempel se på hvor mye energi ventilen bruker for å åpne de første 10%, og overvåke det over tid. Alle endringer som logges forteller noe om tilstanden og behov for ettersyn og/eller service, forklarer Stald.

På denne måten vil Imtex VDMS danne et solid datagrunnlag for å forutsi når en ventil er i ferd med å feile, og dermed varsle om vedlikeholdsbehovet basert på ventilens tilstand. Det vil både redusere antall uforutsette stopp på grunn av ventiler som plutselig feiler, og faren for at man ødelegger utstyret i forbindelse med periodisk vedlikehold.

— Det amerikanske uttrykket «if it ain't broke, don't fix it» beskriver det vi ønsker å oppnå, og tenk på hva dette kan bety for et anlegg med mange titalls tusen ventiler, sier Stald.

Ingen ekstra kabler, ingen batterier

Man har hatt tilstandsovervåkning av kontrollventiler en stund allerede, men det har til nå ikke vært noen kostnadseffektive løsninger for aktuerte on/off-ventiler.

Imtex VDMS er en attraktiv løsning for disse ventilene fordi man slipper å legge kabel, som er kostbart, og fordi det kan ettermonteres på alle typer pneumatiske og hydrauliske ventiler uansett fabrikat og alder.

Mannen bak Imtex VDMS, Paul Turner, kan treffes under årets OTD i Stavanger.
Mannen bak Imtex VDMS, Paul Turner, kan treffes under årets OTD i Stavanger.

Siden NB-IoT-modulen henter strøm fra styringssystemet til ventilen, trenger man heller ikke å bekymre seg for batterier. Dataene den sender fra seg tas inn i analyseverktøyet til Imtex, som enten kan installeres lokalt eller kjøres i Imtex Controls' nettsky. Programvaren vil varsle når terskelverdier er i ferd med å nås på de ulike måleparametrene, slik at man kan planlegge vedlikeholdet.

— Dette er helt unikt. Det er ingen andre som har noe slikt trådløst. Man får altså mulighet til å komme i gang med tilstandsbasert vedlikehold på disse ventilene uten å måtte trekke en eneste kabel. Det vil gi en kostnadsgevinst sammenlignet med tradisjonelt periodiske vedlikehold, sier Stald.

Det vil også lette arbeidet med såkalte partial-stroke-tester av ESD-ventiler, som tradisjonelt kan være krevende fordi det er flere faggrupper involvert i testingen.

Trådløse sensorer vil prege fremtiden

IoT-sensorer av typen Imtex VDMS hinter om hvordan fremtiden vil komme til å se ut for denne bransjen. Trådløse sensorer vil etter hvert kunne hjelpe J.S. Cocks kunder på enda flere områder.

—Dagens bruk av sensorer er nok bare en sped begynnelse. I fremtiden vil nok sensorer bli benyttet til å overvåke tilstand på det meste av utstyr som er utsatt for slitasje. Effekten blir vesentlig lavere driftskostnader, avslutter Stald.

Både J.S. Cock og Imtex Controls vil være på plass under OTD 2019 i Stavanger fra 16. til 17. oktober. Der vil bli mulig å treffe Paul Turner fra Imtex, som har stått for utviklingen av VDMS.

 

Les flere artikler fra J.S. Cock