Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Denne unike radarteknologien sparer Lørenskog kommune for penger

Mengdemåleren RavenEye har allerede spart Lørenskog kommune for penger ved å avdekke avvik på fakturamåleren til NRVA.
Mengdemåleren RavenEye har allerede spart Lørenskog kommune for penger ved å avdekke avvik på fakturamåleren til NRVA. Foto: TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Lørenskog kommune har ikke et eget renseanlegg, og betaler derfor det interkommunale selskapet NRVA for å rense avløpsvannet for dem. Selskapet renser avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og deler av Lillestrøm kommune, og kostnadene for rensingen fordeles ut i fra forbruk.

Erlend Skullestad Hølland i Lørenskog kommune.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Erlend Skullestad Hølland i Lørenskog kommune.  Foto:  TUM Studio

– Vi har en svær avløpstunnel som går 30 meter under bakken, som frakter alt av kommunens avløpsvann til NRVAs renseanlegg. 

Det sier Erlend Skullestad Hølland, som jobber som overingeniør i kommunalteknikk i Lørenskog kommune. Han forteller at for å sørge for riktig fakturering, er det viktig for dem med nøyaktige målinger.

– NRVA har etablert et måleregime for dette, men vi ønsket å kvalitetssikre dataene så vi får det så riktig som mulig. Oppstår det feil her, kan det potensielt bli feil på fakturaen som borgerne i kommunen er med på å betale.

Løsningen ble å etablere tre egne målepunkter parallelt med NRVAs faktureringspunkter.      

Full kontroll med RavenEye

Arve Nilsen i J.S. Cock.  <i>Foto:  TUM Studio</i>
Arve Nilsen i J.S. Cock.  Foto:  TUM Studio

– RavenEye er en unik mengdemåler som består av avansert radarteknologi i kombinasjon med tradisjonell nivåmåling. Flowmåleren måler mengde i halvfylte rør eller åpne kanaler, forteller Arve Nilsen i J.S. Cock.

J.S. Cock har stått for leveransen av løsningen til Lørenskog kommune. Selskapet er en av Norges ledende leverandører av ventiler, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker.

– Radarsensoren måler hastighet på overflaten med 32.000 punkter, og kalkulerer snittbilde i forhold til diameteren og formen på renna. Nivået måles med radar, mens væskemengden kalkuleres i transmitteren, forklarer Nilsen. 

Via transmitteren til RavenEye kan Lørenskog kommune lese av parametere som flow, hastighet, nivå og total mengde. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Via transmitteren til RavenEye kan Lørenskog kommune lese av parametere som flow, hastighet, nivå og total mengde. Foto:  TUM Studio

Via transmitteren til RavenEye kan Lørenskog kommune lese av parametere som flow, hastighet, nivå og total mengde, og den kan også kobles opp mot overordnede PLS-systemer. 

– Måleren monteres enkelt over vannflaten i kummen og er ikke i kontakt med selve væsken. Måleren er hermetisk tett, så den tåler derfor likevel å oversvømmes. Den kan monteres både med og mot strømmen. Systemet har ingen problemer med å måle i medier med høyt partikkelinnhold, og måleren har minimalt behov for vedlikehold siden den verken har bevegelige deler eller linser.

Unngår avvik på faktueringsmåler

Hølland forteller at både Lørenskog kommune og NRVA allerede har hatt god nytte av systemet, som begge deler målinger med hverandre. 

– Vi har allerede fått korrigert målinger, som igjen har gjort at vi har spart penger, forteller Hølland. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Vi har allerede fått korrigert målinger, som igjen har gjort at vi har spart penger, forteller Hølland. Foto:  TUM Studio

– I normale perioder er målingene våre forbausende like, selv om vi bruker et annet måleprinsipp. Noen ganger er det faktisk ikke mulig å skille målingene fra hverandre. 

Mens andre ganger oppstår det avvik, og da er det godt å ha to målere for å kvalitetssikre målingene. 

– Vi kan enkelt avdekke feil ved at vi ser at det blir avvik på målingene. Ved store avvik kan vi diskutere årsak og korrigere det som er på faktureringsmåleren deres, poengterer han, og legger til:

– Vi har allerede fått korrigert målinger, som igjen har gjort at vi har spart penger, så gevinsten kommer sakte men sikkert. Vi føler at det er viktig å korrigere uansett hvilken vei, for alle vil at det skal bli riktig.

– J.S. Cock kommer på befaring når vi ber om det og tar tilsyn, og hjelper oss med å <i>Foto:  TUM Studio</i>
– J.S. Cock kommer på befaring når vi ber om det og tar tilsyn, og hjelper oss med å Foto:  TUM Studio

Men de har også sett andre fordeler knyttet til vedlikehold og som ekstra sikkerhet til NRVAs målinger.  

– Det har blant annet hjulpet oss med å oppdage behov for å rense renna for å få riktig måledata, som gagner begge parter. En annen fordel er at dersom NRVA opplever signalbortfall, kan vi erstatte det med våre målinger. 

– Vi har også fått installert en måler på et helt nytt ledningsnett, som er bygget etter dagens tankegang om å skille spillvann og overvann. Kurven viser at det funker, og vi ser ingen endring når det regner. Ut i fra det vet vi at vi har et tett spillvannsnett, for andre steder ser vi veldig tydelig på kurven at det regner. Vi jobber hele tiden med å forstå dataene bedre og øke kvaliteten, fortsetter Hølland.

Trygg support

Totalt har Lørenskog kommune bestilt ni systemer, hvorav syv av dem allerede er installert. Bestillingen består av åtte RavenEye og en Phoenix. 

– Vi er veldig fornøyde med servicen og dialogen med J.S. Cock, sier Erlend Skullestad Hølland i Lørenskog kommune. <i>Foto:  TUM Studio</i>
– Vi er veldig fornøyde med servicen og dialogen med J.S. Cock, sier Erlend Skullestad Hølland i Lørenskog kommune. Foto:  TUM Studio

– Phoenix bruker samme teknologi, men er fysisk mindre. RavenEye passer mindre rør og kanaler, mens Phoenix passer til større områder som for eksempel en bred elv, forklarer Nilsen.

Hølland forteller at de er veldig godt fornøyd med leveransen og supporten de har fått fra J.S. Cock. 

– Vi har et veldig godt samarbeid med J.S. Cock. De har levert til tiden uten forsinkelser, og vi er veldig fornøyde med servicen og dialogen. De kommer på befaring når vi ber om det og tar tilsyn, og hjelper oss med å kvalitetssikre dataene skikkelig. Vi snakker godt sammen, får god support og samarbeidet er veldig lærerikt for oss, avslutter han.