Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Denne dingsen er en ekte norsk olje-innovasjon

Det nyutviklede nivåviserlyset er et innovativt steg videre på en produktlinje som lenge har vært i bruk.
Det nyutviklede nivåviserlyset er et innovativt steg videre på en produktlinje som lenge har vært i bruk.
Del

Hva skal et norsk firma, godt etablert i oljesektoren og med skarp konkurranse gjøre, når hele olje-Norge står overfor en av de verste krisene siden oljeeventyret startet? Mange valgte en defensiv strategi ved å gå til oppsigelser og kutte investeringer. Det er helt feil strategi, mener lederen for det tradisjonsrike firmaet J. S. Cock.

Vis mer

– Mens det blåste som verst for oljebransjen, så ansatte vi nye folk. At aktiviteten i oljebransjen er syklisk er noe vi har lang erfaring med. I perioder med lavere aktivitet benytter vi tiden til å forberede oss til neste opptur i markedet ved å gjøre strategiske investeringer i rekruttering, opplæring, IT-systemer og produktutvikling. På denne måte sørger vi for at vi alltid kommer styrket ut av en nedgangskonjunktur sammenlignet med mange av våre konkurrenter sier Tobias Cock, som leder familiebedriften med lokaler i Oslo, Arendal og Bergen. 

Når salget faller og priskonkurransen øker, dukker ofte de beste ideene opp. Det er lett å bli litt passiv når alt går bra, men det er først ved nedgang i bransjen man har tid og kapasitet til å gjøre endringer og tilpasninger som er nødvendige for å sikre framtidig konkurranseevne som gjør selskapet i stand til å overleve flere generasjoner. Det gjelder å være kreativ, og å utnytte ressursene rundt seg best mulig. Da dukker de smarte løsningene opp.

Tapt kontrakt ga overskudd til innovasjon

Det nyutviklede nivåviserlyset er et innovativt steg videre på en produktlinje som lenge har vært i bruk.
Det nyutviklede nivåviserlyset er et innovativt steg videre på en produktlinje som lenge har vært i bruk.

– Da vi i 2015 tapte en viktig og stor ordre på nivåvisere til Johan Sverdrup på grunn av pris, ble det besluttet at vi skulle benytte vår overskuddskapasitet til å utvikle en bedre løsning til en rimeligere pris for framtiden. Vi satt oss derfor ned sammen med vår leverandør, Simco Engineers Ltd., i England for å utarbeide en plan, der fokus var rettet på redusering av kostnader i produksjon og dokumentasjon, forklarer han.

Samarbeidet førte til konkrete produkter, nærmere bestemt et nivåviserlys. Et standardtilbehør for transparente nivåvisere, som tidligere har vært et kostbart tillegg.

Nivåviserlyset, som har fått navnet «Polaris Illuminator», inntar nå oljebransjen i Norge og i utland med svært god mottakelse fra kunder og sluttbrukere.

I offshorebransjen tillates ikke rom for feilvurderinger, og feil i instrumentering må ikke forekomme. Derfor skal tanker ha en nivåmåler som alltid viser riktig nivå i tanken, og som mekanisk ikke kan feile i motsetning til elektroniske målesystemer. Nivået som indikeres på nivåvisere er det du vil finne inne i tanken, ingen unntak. 

Behovet for belysing oppstår i dårlige lysforhold, da blir det vanskeligere å lese av måleren. Her kommer nivåmålerlyset inn. Det lager bakgrunnslys, slik at det blir enkelt å se kontrasten mellom væsken og luften i tanken. Enkelt, og lite rom for feil.

Hovedutfordringen med utviklingen av lyset har vært å møte alle de strenge kravene til olje og gass bransjen når det gjelder eksplosjonssikkerhet, korrosjonsbeskyttelse og levetid. Samtidig skal produktet kunne leveres til en vesentlig lavere kost enn eksisterende nivåviserlys.

Designet og laget i Oslo

Vis mer

Resultatet har blitt en løsning som veier ca. 70% mindre enn konkurrerende produkter, er svært enkelt å installere og til en langt lavere kostnad. Lyset leveres også med den nyeste teknologien innenfor LED som gir svært lang levetid og driftssikkerhet. Produktet er helstøpt, og møter de strengeste krav til eksplosjonssikkerhet og kan også benyttes under vann.

Produksjonen av nivåviserlyset skjer i lokalene til J. S. Cock i Oslo og følger de strengeste kvalitetskravene satt for bransjen. Selv om produksjonen foregår lokalt, skjer den til en langt lavere kostnad enn hva som normalt forventes i et land som Norge, hvor mye av produksjonen har blitt flyttet til utlandet den senere tid.

J.S. Cock har gjennom de siste 120 år hovedsakelig levert ventiler og tilhørende utstyr til de fleste industrier i Norge. Gjennom utviklingen av nivåviserlyset har selskapet nå bygget opp en solid kompetanse innenfor eksplosjonssikkerhet noe som har ført til at produktporteføljen ble utvidet til å også omhandle et stort spekter av eksplosjonssikre produkter.

– Dette gjelder alle områder offshore. Uansett hvor man befinner seg på rigger i drift, så skal man tenke Ex-sikring. Når man jobber så tett på bransjen som vi gjør, plukker man opp hint om hva som kan forbedres, og vi så at Ex-sikre nivåviserlys var en nisje moden for innovasjon, sier Tobias Cock. 

Tenker ikke i kvartalsrapporter

En av grunnene til at J.S. Cock kan sette seg i tenkeboksen når det er pusterom i bransjen, er eierstrukturen. Som en familebedrift med aner helt tilbake til 1897, trenger de ikke reagere på markedet slik et børsnotert firma må.

– Når man leder et børsnotert firma, kan det være vanskelig å tenke lenger enn til nærmeste kvartalsrapport. Vi er et familieaksjeselskap, og det gir oss bedre mulighet til å disponere midler uten at et marked spontant skal reagere på våre avgjørelser, sier Cock.

Dermed kan de omdisponere arbeidskraft og ressurser i trangere tider, til å for eksempel drive med forskning og utvikling. FoU har som regel ikke øyeblikkelig lønnsomhet, men når oppgangstidene kommer tilbake, sår firmaet med nye produkter og mulighet til å levere.

– Den harde vendingen som markedet tok i 2014 er nå et tilbakelagt kapittel. Vi kom gjennom denne perioden uten nedbemanning, tvert i mot så ansatte vi flere dyktige ingeniører som ikke har vært like tilgjengelig under de gode tidene.

Pusterom ga mulighet for digitalisering

Å få produktkatalogen ut på lett anvendelige digitale flater, gir J. S. Cock en fordel når kundene researcher produkter.
Å få produktkatalogen ut på lett anvendelige digitale flater, gir J. S. Cock en fordel når kundene researcher produkter.

Pusterommet i bransjen har også gitt muligheten til å forenkle prosessene mellom selskapet og kundene, ved å forbedre de digitale flatene.

– De to siste årene har også gitt oss muligheten til å utvikle en av de mest omfattende produktkatalogene på nett innen vår bransje på grunn av overskuddskapasitet i selskapet. Dette har vært en svært tidkrevende prosess, men vi er overbevist om at resultatet vil oppleves svært positivt for våre kunder i årene framover.

Dermed tar selskapet ett stort steg nærmere sine kunder, ved å forbedre de digitale plattformene.

– Å benytte digitale plattformer for å gi kunder rask tilgang til lagerbeholdninger, leveringstider, produktinformasjon, tegninger og brukermanualer har lenge vært normen i de fleste bransjer som seller direkte til sluttbrukere.

Bygger opp i trange tider

I en bransje som tilbyr svært tekniske løsninger til entreprenører og kontraktører har slik digitalisering ikke blitt prioritert av leverandørene.

– Vi mener nå at tiden er inne for at også vår bransje følger etter og gjør relevant produktinformasjon mer tilgjengelig for våre kunder. Denne digitaliseringen skal naturligvis ikke erstatte den viktige rådgivende rollen vi har i dag, men skal være et supplement til alle de andre tjenestene vi tilbyr.

Oppbyggingen av nye digitale plattformer er helt i tråd med strategien for utviklingen av selskapet, og står seg godt ved siden av de andre langsiktige målene:

 – Vår strategi har vært å rekruttere i dårlige tider, utvikle nye produkter og løsninger, forbedre eksisterende prosesser og videreutvikle våre ansatte slik at vi kommer styrket ut av en nedgangskonjunktur. Dette krever naturligvis at man bygger opp reserver under de gode tidene som man da kan investere under de dårlige periodene, noe som har blitt gjort under alle generasjonene Cock som har ledet selskapet i mer enn 120 år.