Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Flere mil spor lagt med millimeterpresisjon

Del

Når den nye Follobanen står ferdig – etter planen i desember 2022 – vil reisetiden fra Ski til Oslo halveres fra i dag. Store deler av det nye dobbeltsporet legges i fjell, i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Det er et monumentalt prosjekt, med Bane NOR som byggherre.

Tunnelen passerer under veitunnelen for E6, og er ført tett forbi både oljelagre og annen viktig infrastruktur. Acciona Ghella JV, som er entreprenøren for denne delen av prosjektet, har benyttet fire avanserte tunnelboremaskiner samtidig for å få dette til. De kuttet opp fjellet og førte bort løsmasser i front, forinjiserte på strekninger der det kunne være fare for lekkasje, og monterte digre, spesialbygde ringer av betong i bakkant.

Disse armerte ringen utgjør i dag innsiden av selve tunnelløpet.

Akkurat nå støpes fastspor inne i denne massive konstruksjonen. Fastspor reduserer blant annet behovet for vedlikehold, og skinnene skal bli liggende «for evig og alltid». Her skal tog kjøre med topphastigheter på inntil 250 km/t, og entreprenøren har ett forsøk på å gjøre det riktig.

Scan Survey har dobbelsjekket retningen på Follotunnelen underveis i drivingen. Nå støpes sporene, og andre målinger må til. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Scan Survey har dobbelsjekket retningen på Follotunnelen underveis i drivingen. Nå støpes sporene, og andre målinger må til. Foto:  Scan Survey

– Stiller strenge krav til utførelsen

For å dokumentere kvaliteten på arbeidet er målespesialistene i norske Scan Survey på plass. Til denne jobben har de investert i spesialutstyr som gir finere enn millimeterpresisjon. Det er nødvendig for å sikre at tog kan holde både hastighet, sikkerhet og komfort på det ferdige sporet.

– Vår oppdragsgiver er byggherre, altså Bane NOR, men jeg vil si at jobben som AGJV har gjort på dette prosjektet imponerer. Støping av fastspor er en helt ny metode i Norge, som bare er gjort på én annen jernbanestrekning tidligere. Dette gir fordeler over tradisjonelle ballastspor, men stiller også strenge krav til utførelsen. Det er der vi kommer inn med vårt utstyr og vår erfaring, forteller sivilingeniør Are Jo Næss i Scan Survey.

Ekspertene i Scan Survey bruker spesialutstyr for å sikre at milevis med spor ligger akkurat der de skal. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Ekspertene i Scan Survey bruker spesialutstyr for å sikre at milevis med spor ligger akkurat der de skal. Foto:  Scan Survey

Han har ansvaret for all sjekk av geomatikkrelatert drift på prosjektet, som blant annet innebærer å etterse alle typer landmålinger Bane NOR har behov for. Dette har krevd forskjellige typer kompetanse i forskjellige deler av prosjektet.

– Mens tunnelboremaskinene grov seg frem målte AGJV  tunneldriften og vi kontrollmålte kontinuerlig. Da brukte vi blant annet gyroteodolitt for å finne absolutt posisjon og retning mellom Oslo- og Ski-sidene, og tok stikkprøver av at maskinene var på riktig kurs. På ett punkt passerer tunnelen under en veitunnell på samme sted som den passerer over Oslos største avløpstunnel, med minimal margin for feil.

Lager terreng som stemmer med kartet

I tillegg til selve tunnelboringen er også sporleggingen avgjørende å få riktig på første forsøk. 

Vis mer

– Det går fort å få målt opp, men siden du ikke kan justere fastspor på samme måte som ballastspor er det avgjørende at det blir målt riktig i alle tre fasene. Til dette har vi blant annet investert i en egen tralle for spormåling. Den lar oss kontrollere både hvor teoretiske, fremtidige spor skal legges, slik at de blir i henhold til modellene, og måle nøyaktig hvor et eksisterende spor ligger, forklarer Næss.

Selv om det trolig blir en stund til neste gang det skal støpes spor i betong i Norge, er han glad for både teknikken og kompetansen Scan Survey har opparbeidet seg på Follobanen. Alt er nemlig svært overførbart til andre prosjekter – og dem er det mange av.

– Det er en omfattende jobb å legge spor, hvor man må passe på alt fra sporgeometri til teknisk infrastruktur, og gode målinger forblir en avgjørende suksessfaktor, slår han fast.

 

Les flere artikler fra Scan Survey