Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Innovativ norsk løsning åpner nye bølgekraftmuligheter

Havkrafts OceanONE-bølgekraftverk er rundt 50 ganger mer arealeffektive enn solcelleanlegg med samme mengde kraftproduksjon.
Havkrafts OceanONE-bølgekraftverk er rundt 50 ganger mer arealeffektive enn solcelleanlegg med samme mengde kraftproduksjon. Bilde: Havkraft AS
Del

Verden er i full fart over i et grønt energisystem. Parallelt med innfasing av havbasert vindkraft og solenergi, kommer bølgekraft for full fart inn i markedet som den mest stabile energikilden av de tre. Ikke bare skal bølgekraft sikre en mer stabil grunnlast i det europeiske kraftsystemet for å sikre jevnere priser og utfasing av fossilt brennstoff. Teknologien skal også gjøres tilgjengelig for utviklingsland som endelig kan få brukt sine egne bølgeenergiressurser til egen industriutvikling.

Gjennom et systematisk innovasjonsarbeid har gründer Geir Arne Solheim i Havkraft AS jobbet med å utvikle en unik og effektiv løsning for å utnytte bølger til kraftproduksjon, med ambisjoner om påfølgende norsk industrialisering og internasjonal eksport. Konverteringsløsningen heter Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) og er patentert i alle verdenshjørner. Kraftverket som bruker konverteringsprinsippet heter OceanONE, et kraftverk som er flere titalls ganger mer arealeffektivt enn solenergi. Havkraft AS åpner nå for bestilling og oppstart av bølgekraftprosjekter i inn- og utland.

En gullgruve for brukerne

Havkrafts samarbeid med Bosch Rexroth har allerede resultert i bransjeledende resultater.

– Havkraft har levert strøm på nett og jobber nå med konkrete kundeprosjekter i inn- og utland, forteller Geir Arne Solheim, som er oppfinneren bak Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) og Powerbooster (POBO).   <i>Foto:  Havkraft AS</i>
– Havkraft har levert strøm på nett og jobber nå med konkrete kundeprosjekter i inn- og utland, forteller Geir Arne Solheim, som er oppfinneren bak Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) og Powerbooster (POBO).   Foto:  Havkraft AS

– Sammen med Bosch Rexroth og ledende norske industribedrifter har vi produsert strøm til land i Ålesund i 2021, og dette gjør at vi nå er i stand til å regne på flere ulike kundeprosjekter i inn- og utland. Etterspørselen etter bølgekraft er enorm, ettersom alle som har tilgang til gratis energi fra havet naturligvis etterspør teknologi som kan hjelpe dem til å utnytte denne energien til sine virksomhet. Deres bølger er deres gull, forklarer Geir Arne Solheim.

Havkraft AS henvender seg til et bredt spekter av kunder, med alt fra oppdrettere, havnevesener, industrikunder, lokalsamfunn, energiselskaper og så videre. Naturlig nok er det de mest offensive og innovative kundene som kommer først, kunder der bærekraft står høyt i kurs.

– Vi tilpasser løsninger til kundens behov. Om deres operasjoner ligger ved land, nær kysten eller offshore, og om de har behov for strøm off-grid, i et lokalt nett eller gjennom nettilkobling, så finner vi løsninger. Fleksibiliteten er noe av styrken til vår modulbaserte og skalerbare teknologi. 

– De som har tilgang til bølger, og som er interesserte i å få tilgang til kortreist og grønn strøm, kan kontakte oss slik at vi sammen kan finne løsninger i en stegvis utviklingsplan, fortsetter Solheim, som er oppfinneren bak teknologien.

«More bang for the buck»

Den patenterte Havkraft Wave Energy Converter (H-WEC) er hovedkomponenten i Havkrafts OceanONE-kraftverk, og denne er både svært effektiv og enkel.

– Det faktum at vi kan tilpasses alle bølgeklima, at vi ikke har bevegelige deler i kontakt med sjø, og at vi kan bygge i solide materialer med 100 års levetid, gir oss en unik posisjon i energibransjen. Våre modulbaserte konvertere har ulike kammer som henter ut energi fra ulike frekvenser i havet. Dette gjør at vi kan optimalisere energiuttaket på hvert kammer gjennom generatorene, elektrokomponentene og kontrollsystemet vårt. Dette gir «more bang for the buck», som de kommenterte i det amerikanske energidepartementet da de så løsningen, forteller Solheim.

Enkelt forklart dannes det vannstempler inne i konverteren som lager lufttrykk og vakuum, som igjen roterer turbinene og genererer energi.

– Turbinene våre går alltid i samme retning på grunn av de faste styreskovlene, og dette sikrer lang varighet og godt energiopptak, poengterer Solheim.

I tillegg har Havkraft utviklet et patent på en punktabsorbator som heter Powerbooster, som øker absorbasjonsbredden i energiopptaket. Enkelt forklart så økes energiopptaket fra havet ved å tilføre mer energi til de svingende vannsøylene i konverteren gjennom kontrollert «pitch & roll» på det flytende kraftverket. OceanONEs kombinasjon av svingende vannsøyler (OWC) og punktabsorbasjon kan fort vise seg å bli selve fasiten på hvordan bølgekraft skal gjøres i verdensmarkedet.

Gjør bølgekraft tilgjengelig

Havkraft jobber tett sammen med Bosch Rexroth og elektroselskapet Elpro i flere kundeprosjekter for leveranse av OceanONE-kraftverk, og denne solide leverandørkjeden er en viktig faktor for å redusere kunderisiko og maksimere kundeutbytte. På denne måten blir lønnsom bølgekraft endelig tilgjengelig i markedet.

BØLGEKRAFT: Bølger kommer inn i ulike kammer og lager lufttrykk og vakuum som roterer turbinene og genererer energi. <i>Foto:  Havkraft AS</i>
BØLGEKRAFT: Bølger kommer inn i ulike kammer og lager lufttrykk og vakuum som roterer turbinene og genererer energi. Foto:  Havkraft AS

— Vi har stor tro på bølgekraftverket til Havkraft. Vi ser at dette kan være et viktig bidrag til blant annet å dekke havbruksnæringens behov for grønn energi, og synes konseptet er svært interessant. Derfor gleder vi oss til å bidra til at norsk næringsliv kan ta i bruk fornybar energi, og at nasjoner som i dag er avhengig av fossile kilder for å produsere strøm får et grønt alternativ, sier Ola Staverløkk, salgs- og markedssjef i Elpro.

Elpro leverer et bredt spekter av elektrotjenester og elektromekaniske produkter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og de har mange prosjekter sammen med Bosch Rexroth. Det nye trepartssamarbeidet er noe helt nytt og spennende, der alle partene er motiverte til å bidra til et mer bærekraftig og rettferdig energisystem i fremtiden. Her har Havkrafts OceanONE-teknologi en unik mulighet til å bidra. I tillegg til at strømmen fra bølgekraftverket er fornybar, slipper ikke selve konstruksjonen ut miljøgifter og er generelt skånsom mot omgivelsene. 

— Mange fornybare energikilder krever at man beslaglegger store arealer. Det gjør ikke dette bølgekraftverket. Havkrafts OceanONE-bølgekraftverk er rundt 50 ganger mer arealeffektive enn solcelleanlegg med samme mengde kraftproduksjon. Det er klart at dette betyr noe i en verden der naturen er under kraftig press. Kraftverket til Havkraft slipper heller ikke ut CO2, forurenser ikke omgivelsene eller skader livet i havet. Vi er veldig stolte over å jobbe med et så bærekraftig, innovativt og rent produkt. Dette er i tråd med vår visjon om å realisere en bærekraftig, elektrisk fremtid, sier Staverløkk i Elpro.

OceanONE er et bølgekraftverk som bruker to patenterte bølgekraftprinsipp for å maksimere energiopptak og minimere footprint i naturen.

En real gamechanger

Det globale energiforbruket består i dag av 78 prosent fossil energi, men en ny europeisk klimalov skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Det gjør at Havkraft øyner muligheter for å bli en gamechanger i energibransjen med stor vekst i årene som kommer. Havkrafts COO Sean Nikolai Haldane forklarer:

– Det er millioner av operasjoner som i dag går på diesel og som skal fases ut i årene som kommer, og energi fra bølgekraft kan dekke store deler av behovet for alternativ energi. Faktisk har bølgekraft potensial til å dekke fem ganger dagens globale energibehov, så det er klart at bølgeenergi vil bli en svært viktig del av fremtidens energimiks der hvor denne energikilden er mest naturlig, poengterer Haldane.

Markedsintro med bransjeleder i ryggen

Havkrafts visjon er å bli verdens ledende selskap på bølgeenergikonvertering ved å levere turbiner som snurrer fort og lenge basert på trykket fra havet. Denne rotasjonen skal så tas ut som elektrisitet, og der har Havkraft alliert seg med Bosch Rexroth for å sikre solide komponenter, stor produksjonskapasitet og et enormt serviceapparat.

– Det er en stor trygghet at vi har god tilgang til komponenter og kvalitetsprodukt, samt oppfølging på disse, gjennom Bosch Rexroth. Vi har også fått hjelp til utvikling av både hardware og software fra dem. Vår unike konverter tar ut forskjellige frekvenser fra havet, og med ulike algoritmer og parametriseringer hjelper Bosch Rexroth oss med å optimalisere systemet for maksimalt energiopptak, forteller Solheim.

– Bosch Rexroth er naturligvis en partner vi har voldsomt stor respekt for. For oss som et lite gründerselskap er deres kunnskap, kompetanse, kapital og oppfølging av prosjekter internasjonalt helt uvurderlig. Produksjonen til Bosch er også klimanøytral, noe som er veldig viktig for vår klima- og naturvennlige løsning, fortsetter han.

– Vi i Bosch jobber mye med grønn energi og er veldig glad for å være en del av slike prosjekter, sier Babar Ali i Bosch Rexroth, som har ansvar for alle komponenter og hardware innenfor digitalisering og elektrifisering. <i>Foto:  Bosch Rexroth</i>
– Vi i Bosch jobber mye med grønn energi og er veldig glad for å være en del av slike prosjekter, sier Babar Ali i Bosch Rexroth, som har ansvar for alle komponenter og hardware innenfor digitalisering og elektrifisering. Foto:  Bosch Rexroth

Babar Ali i Bosch Rexroth har jobbet tett på utviklingsprosjekt med Havkraft, og forteller at han liker konseptet veldig godt.

– Selve applikasjonen er kul, og det har vært veldig spennende å være med og bidra med vår teknologi i utviklingen av OceanONE-kraftverket. Vi i Bosch jobber mye med grønn energi og er veldig glad for å være en del av slike prosjekter.

Ali er teknisk supporspesialist for industri 4.0 og digitalisering i Bosch Rexroth, og har ansvar for alle komponenter og hardware innenfor digitalisering og elektrifisering.

– Bosch har en veldig sterk bakgrunn i IoT, og vi bruker her samme IoT-plattform for å logge data som Bosch bruker for våre kunder i bilindustrien. Vår IoT-gateway kan snakke med alle kjente protokoller og kjente PLS’r, understreker Ali.

I tillegg til deres bransjeledende teknologi, får Havkraft også tilgang til salgsapparat og servicekontorer verden over.

– Bosch er et stort internasjonalt konsern som sitter på veldig mye kompetanse. Blir løsningen til Havkraft installert i for eksempel Sør-Amerika, er det ikke nødvendig med hjelp fra servicekontor i Norge. Vi har servicekontor i hele verden som kan hjelpe dem når de trenger det både før, under og etter prosjektet, avslutter Babar Ali, som gleder seg til det videre samarbeidet med Havkraft og Elpro.

Les flere artikler fra Bosch Rexroth