Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

— Vi må pløye hele verdikjeden for å finne utslippskutt

Mads Rikardsen er leder for laboratoriet og utviklingsavdelingen i GLAVA, og har høye ambisjoner for en bærekraftig byggebransje.
Mads Rikardsen er leder for laboratoriet og utviklingsavdelingen i GLAVA, og har høye ambisjoner for en bærekraftig byggebransje.
Del

Byggebransjen setter klare mål for de neste årene, slik at både avfallsmengden som genereres og CO2-utslippene reduseres. Bransjen har nemlig lenge hatt utfordringer med at den bruker mye naturressurser og produserer store mengder med avfall.

Det er behov for nye løsninger i alle deler av verdikjeden, da det finnes potensiale for å kutte CO2 i veldig mange ledd. Energieffektivisering er ett av målene, men det er nødvendig med investeringer og løsninger for å bygge mer miljøvennlig og redusere utslipp fra produksjon og transport.

Isolasjonen fra Glava lages av resirkulert glass. Det er mindre energikrevende enn å smelte sand og de andre hovedkomponentene i et nytt glass.
Isolasjonen fra Glava lages av resirkulert glass. Det er mindre energikrevende enn å smelte sand og de andre hovedkomponentene i et nytt glass.

GLAVA er blant selskapene som har vært tidlig ute med å ta tak i disse utfordringene, og de tre merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc utarbeider nå enda tydeligere strategi for å nå miljømål.

– Våre eiere i Saint-Gobain er veldig tydelige på miljø og bærekraft, og våre mål er blant annet å være klimanøytrale innen 2050. Det legger visse føringer for oss og resten av bransjen. Vår nye visjon er at alle de tre merkevarene skal være den beste partneren for alle som vil produsere bærekraftige bygg. I det ligger det at vi skal utvikle og selge fremtidsrettede og effektive løsninger for å bygge bærekraftige og komfortable bygg. Det gir visse premisser for hva vi skal drive med fremover, forteller Mads Rikardsen, leder for laboratoriet og utviklingsavdelingen i GLAVA.

Glava Isolasjon, Weber og Gyproc har i flere år jobbet med konkrete miljøtiltak, og arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke også i 2020, nå som de tre merkevarene er under samme tak og kan bruke felles kompetanse for de beste løsningene.

Resirkulerte råvarer er nøkkelen

Mads Rikardsen trekker frem utstrakt bruk av resirkulerte råvarer som et av de viktigste tiltakene som er gjort de siste årene. Glavas isolasjonsprodukter er laget med inntil 80 prosent resirkulert glass, for eksempel. Dette glasset kommer blant annet fra lokale innsamlingsstasjoner i kommuner, og kildene er først og fremst emballasjeglass fra flasker, samt vinduer fra bygninger og ruter fra biler. 

Å bruke så mye returglass gir oss lavere energiforbruk og bedre miljøavtrykk.

Mads Rikardsen, GLAVA

– Å bruke så mye returglass gir oss lavere energiforbruk og bedre miljøavtrykk. Vi får inn kortreist glass der det er mulig, for å frakte råvarene over kortest mulig avstander, og vi ønsker å få mengden returglass enda høyere enn den er i dag.

Også resirkulert gips som brukes av Gyproc i produksjon av gipsplater bidrar til gode miljøtall. Et eget anlegg for gjenvinning av gips er under oppføring i Fredrikstad, vegg i vegg med Gyprocs produksjonsanlegg.

Et annet aspekt GLAVA har mye fokus på er avfall både fra produksjon og byggeplass. Målet er å redusere mengden avfall som sendes til deponi, og mye av avfallet som stammer fra produksjon blir allerede i dag resirkulert til deres egne produkter.

– I tillegg har vi noe avfall som går til deponi. Vi har lagt inn mye innsats for å redusere dette. Vi har blant annet inngått samarbeid med LECA på Rælingen, der vi kommer til å starte leveranser av glassull-avfall, som vil inngå i deres produksjonsprosess og bli til Leca-kuler, sier Mads Rikardsen.

Alle våre merkevarer har blant annet EPD (Environmental Product Declaration) på våre produkter, forteller Rikardsen.
Alle våre merkevarer har blant annet EPD (Environmental Product Declaration) på våre produkter, forteller Rikardsen.

– Takket være denne avtalen kommer vi til å redusere avfallet til eksterne deponier fra vår fabrikk i Askim med 30 til 40 prosent per år, så det er en ganske formidabel reduksjon. Vi har jobbet målrettet over lengre tid for å komme frem til denne løsningen, hatt godt samarbeid med Leca, god dialog med myndigheter og gjort nødvendige investeringer. Vi håper å utvikle dette videre, og snakker med andre industrielle aktører for å bruke annet avfall på lignende måte. Den mest optimale ville jo vært å kunne benytte avfallet tilbake i egen produksjonsprosess, men dette ligger nok noe frem i tid, forteller han.

Han påpeker at et tema blant GLAVAs kunder er hvordan de håndterer avfall fra byggeplasser. 

– Det er forventninger til at vi som leverandør har løsninger for å avhente det vi en gang leverte. Vi jobber mye med å komme opp med gode løsninger rundt det.

Mange måter å spare energi på

Vi har store lagerarealer som krever mye lys, og det er en betydelig energibesparelse å bytte til smart styring og LED-lamper.

Mads Rikardsen, GLAVA

GLAVAs to store fabrikker i Askim og Stjørdal krever naturligvis energi, og det gjøres mange tiltak for å redusere mengden energi som brukes i alle fasiliteter. Egne energigrupper på fabrikkene jobber med å implementere energieffektive løsninger, for eksempel har det vært jobbet mye med belysning og smart styring.

– Vi har store lagerarealer som krever mye lys, og det er en betydelig energibesparelse å bytte til smart styring og LED-lamper, sier Rikardsen.

Selve produktene som kommer ut fra fabrikkene bidrar til at energibruken i samfunnet blir redusert. Det er tross alt det som er målet med god isolasjon, å redusere oppvarmingsbehovet i boliger og næringsbygg, og dermed kutte utslipp. 

– Vi har de beste mineralull-isolasjonsproduktene i markedet, med de beste isolasjonsverdiene. Men vi satser selvsagt på å videreutvikle disse og gjøre dem enda bedre.

Mer effektiv logistikk

Når ferdigproduserte pakker med varer skal transporteres rundt i det langstrakte Norge, brukes det lastebiler.

– Vi har jobbet mye med komprimering av produkter. Hovedproduktene vi leverer komprimeres ned til en femtedel av opprinnelig volum, og dette gir store fordeler ved transport og lagring. Vi får mye volum på hver bil, og vi prøver å få bilene så fulle som mulig. Vi forsøker også å få mye returfrakt på de samme bilene, slik at bilene slipper å gå tomme. Summen av dette gir en god miljøgevinst i form av redusert transport og utslipp. Vi følger også opp leverandører og transportører for å levere på disse forpliktelsene.

Rikardsen forteller at Glava har jobbet mye med komprimering av produktene, slik at avtrykket fra transport reduseres betydelig.
Rikardsen forteller at Glava har jobbet mye med komprimering av produktene, slik at avtrykket fra transport reduseres betydelig.

Mads Rikardsen viser også til at Glava Isolasjon, Weber og Gyproc har de nødvendige ISO-sertifiseringer når det gjelder kvalitet, miljø og energibruk (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001), og er harmonisert med felleseuropeiske retningslinjer.

Det trengs et felles løft

GLAVA er ikke alene, og hele bransjen er mer og mer opptatt av bærekraft og følge opp på miljømål. Stadig flere aktører følger Breeam-kravene, noe som stiller krav til produkter og innemiljø. 

– Vi har fokus på å hele tiden forbedre produktene for å imøtekomme disse kravene. Alle våre merkevarer har blant annet EPD (Environmental Product Declaration) på våre produkter, og det er et konkurransefortrinn i markedet. Miljødokumentasjon er noe vi stadig vekk får spørsmål om, fordi byggherrer bruker det i økende grad i beslutningssammenheng. Det er viktigere og viktigere i bransjen, sier Rikardsen.

– Vi har også tett dialog med store entreprenører, der fokuset er at vi sammen kan få til så miljøeffektive løsninger som mulig, med tanke på byggeprosesser. Ting som samleveranser, levering til riktig tid og håndtering av avfall er stadig viktigere. Bransjen er mye mer opptatt av dette enn for noen få år siden.

Målet for 2020 og utover er altså å vise i praksis at vi kan levere på bærekraft, avslutter Mads Rikardsen.

Les flere artikler fra Glava