Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Togpendlere går en smidigere hverdag i møte med ny tunnel under Oslo. Men først må det gjennomføres grundige målinger

Alt som trengs for å gjennomføre laserskanning får plass i en sekk.
Alt som trengs for å gjennomføre laserskanning får plass i en sekk.
Del

Oslo Sentralstasjon - Norges største jernbanestasjon, midt i Norges største knutepunkt for kollektivtrafikk. Flere titalls tusen reisende stiger av og på togene daglig, og rundt 150.000 mennesker beveger seg rundt Jernbanetorget hver dag.

Tunnelen under Oslo S er en flaskehals som begrenser hvor mange tog som kan passere stasjonen, mens befolkningen vokser og behovet for smidig transport er stadig større. Derfor planlegger Bane NOR nå en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker, for å få dobbelt så mange tog gjennom Oslo. Det planlegges også å utvikle og forbedre stasjonen. Det vil bety et mye bedre tilbud for byens befolkning.

Det er et komplekst prosjekt, og det kreves mye forberedelser. Blant annet må hele Oslo S måles og skannes. Denne jobben er det Scan Survey AS som gjør.

Alt må måles

 Martin Nethaug forteller om et spennende oppdrag med å skanne hele Oslo S.
 Martin Nethaug forteller om et spennende oppdrag med å skanne hele Oslo S.

Oslo S er et aldrende bygg, hoveddelen av bygningsmassen stammer fra 80-tallet, og siden det har det vært gjennomført en lang rekke oppgraderinger og utvidelser.

Scan Survey AS er blant de mest erfarne i Norge når det gjelder denne type måleoppdrag, og de har jobbet med å skanne hele Oslo S. Det er naturlig at de ønsker å gjøre jobben så effektivt som mulig.

– Vi vant oppdraget med å skanne og levere punktsky for hele Oslo S, som skal benyttes når ny jernbanetunnel og fornyet stasjon skal planlegges. Det er en kjempejobb: Vi skal levere data på jernbanen fra Nordenga bru til Stabekk stasjon, inne på Oslo S og alt som er i nærheten, sier Martin Nethaug, sivilingeniør hos Scan Survey.

Punktsky lages med laserskannere, og ved behov kan denne brukes til å generere en 3D-modell. Disse er svært nøyaktige, og 3D-modellen basert på punktsky kan videre brukes til prosjektering.

Nethaug forteller litt om utfordringer han har støtt på underveis:

– Oslo S er veldig stort. Det er egentlig mange forskjellige typer bygg, med parkeringskjeller, butikker og avlåste tekniske rom. Stasjonen er blitt pusset opp en god del ganger, så det er mange tilganger og mange rom. Det er mange haller og etasjer. Det er mye som ikke har vært synlig på tidligere skisser.

– Gamle tegninger er ikke så nøyaktige. Vi har Flytogterminalen, Østbanehallen er pusset opp, pluss at butikker og serveringssteder pusses opp og endres. Plutselig har det blitt senket himlinger på en restaurant. Det er mye å ta hensyn til, sier han.

Toppmoderne utstyr og enormt med data

 
 

Tradisjonelt ville en slik prosess innebåret at man skanner området først, og bearbeider data senere, på kontoret. Oppstår det problemer, drar man ut igjen for å supplere med mer data. Det tar tid.

Heldigvis bruker Nethaug nytt utstyr som gjør det hele mye mer effektivt.

– Vi bruker et helt nytt laserskannesystem som tar hovedprosesseringen fortløpende, i felt. Vi styrer alt gjennom en iPad, og vi kan kontrollere alt, vi får veldig godt overblikk over hva vi har allerede tatt, og hvor god sammenheng det er mellom det vi gjør. Vi kan følge punktsky-utviklingen fra sekund til sekund, og vet hele tiden hvor langt vi har kommet.

 Nye verktøy gjør prosessen med å måle og skanne mye raskere enn tidligere.
 Nye verktøy gjør prosessen med å måle og skanne mye raskere enn tidligere.

Denne effektiviteten er essensiell når man jobber med såpass omfattende bygningsmasse, da det er snakk om enorme mengder data skannerne må forholde seg til. Nethaug forteller at det måles opptil to millioner punkter i sekundet. En skannesekvens varer i kanskje 40 sekunder, så totalt sett blir det rundt 80 millioner punkter per oppstilling.

– Vi gjør kanskje opptil 150 oppstillinger per dag. Da snakker vi milliarder datapunkter om dagen, forteller ingeniøren.

All denne dataen må renses i etterkant. Det oppstår en del dobbel data man ikke har bruk for, for eksempel en god del «støy» fra forbipasserende mennesker som kommer med på skanningen. Renset data må godkjennes mot fastmerker og koordinater, og kontrolleres mot hverandre. Først da kan Scan Survey levere målingene fra seg til kunden, som kan bruke dem til å lage plantegninger eller prosjektering.

– Vi har utviklet våre egne systemer og arbeidsmetoder fortløpende for å gjøre alt dette raskt. Men for å gjøre jobben best mulig er vi avhengige av å ha nytt utstyr og ny teknologi.

Full oversikt og visualisering

Et slikt kart genereres i TruView-verktøyet. Kartet kan deretter brukes til å gå inn på enkeltrommene.
Et slikt kart genereres i TruView-verktøyet. Kartet kan deretter brukes til å gå inn på enkeltrommene.

Takket være god innsats og moderne utstyr er stasjonen og områdene rundt nesten ferdigskannet, og Scan Survey har blant annet montert mobilt laserskanningsutstyr på jernbanevogner for å dekke det som ligger under Oslo S og rundt sporene. Det er også brukt vanlig landmåling til å utarbeide et fastmerkenett som skannedataen henges på, og det utvendige er laserskannet fra luften med drone.

I tillegg til den nøyaktige skanningen leverer Scan Survey også noe som kalles for TruView. Det er 360-graders bilder av rommene som legges over punktskyen, slik at alle avstander og målinger er korrekte. Formålet er at de som trenger å sjekke hvordan byggets interiør ser ut, kan gå inn og få et riktig bilde.

– Med TruView lager vi et 2D-kart ovenfra, så kan du gå inn på rommene, hoppe fra oppstilling til oppstilling, og få et helhetsbilde. Dette er svært nyttig for de som trenger å få et inntrykk, og trenger å få tilgang til det hjemmefra eller fra hvor som helst i verden.

– Vi skanner, kontrollerer, renser og leverer. Dette er en stor jobb, men med de nye teknologiene kan vi gjøre det langt raskere og mer effektivt enn noensinne, avslutter Martin Nethaug.