Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Smidig samarbeid sørget for at Norges fineste skole ble så vellykket

Skolen er toppmoderne, bruker massivtre i stort omfang, og har uteplasser som brukes både av elevene og nærmiljøet.
Skolen er toppmoderne, bruker massivtre i stort omfang, og har uteplasser som brukes både av elevene og nærmiljøet. Hundven-Clements Photography
Del

Oppføring av store og komplekse bygg involverer mange aktører, både under planlegging og gjennomføring. Derfor er alle de involverte best tjent på at prosessene blir gjort effektive. At det er færre ledd å forholde seg til. At ting går smidig. Et godt eksempel er Torvbråten skole i Asker, nylig kåret til årets skolebygg, der GLAVA har bidratt med både leveranse og ekspertise på flere områder. Skolen, der blant annet massivtre brukes i stor omfang, er allerede godt profilert i en dokumentar på BBC.

André Bråthen og hans kolleger har koordinert mye av arbeidet med den nye skolen. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
André Bråthen og hans kolleger har koordinert mye av arbeidet med den nye skolen. Foto:  Paal-André Schwital

– Vi ønsker å ha en stor, samlet kompetanse i ett team. Vi skal ha færrest mulig kontaktpunkter for utførende parter og beskrivende ledd. Dette vil være tidsbesparende for både utbygger og beskrivende, som arkitekter. Samtidig skal vi ha god kunnskap om alle produktområder og kategorier samlet innenfor dette teamet, forteller André Bråthen, som leder et tverrfaglig prosjektteam i GLAVA, som skal gi tettere og bedre partnerskap for kundene til merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc.

Han forteller videre at dette er et tverrfaglig team, hvis målsetting er å effektivisere alle prosjektene GLAVA foretar seg. Med hovedfokus på de store, komplekse prosjektene som vanligvis ville involvert mange ledd og kontaktpersoner. Teamet er etablert som en varig forsterkning for alle slike prosjekter fremover.

– Det fungerer slik at vi vil invitere arkitekt og utbygger til et møte i en veldig tidlig fase. Der kan vi kartlegge hva de har tenkt på av løsninger, og der kan vi komme med våre forslag. Et godt eksempel kan være et sykehus, som er beskrevet med mange forskjellige veggtyper innvendig. Der kan vi foreslå løsninger, slik at utbygger kan redusere veggtyper, noe som igjen effektiviserer byggeplassene og reduserer risikoen for å bygge feil. Og samtidig kan vi tilby forskjellige lydgulv i etasjeskiller, fordi vi har folk som kan mye om lyd og akustikk.

Årets skolebygg er resultatet av godt samspill

Skolens mange spesialrom sørger for inspirerende og behagelig læring. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
Skolens mange spesialrom sørger for inspirerende og behagelig læring. Foto:  Paal-André Schwital

Torvbråten skole er toppmoderne og bygd med stort fokus på bærekraft, blant annet med utstrakt bruk av massivtre. Det er tydelig at samarbeidet med en mer helhetlig GLAVA har bidratt til resultatet:

– For oss som entreprenør har prosessen med sammenslåing av merkevarene vært veldig enkel, spesielt når det gjelder Weber. Vi har alltid hatt et langt samarbeid med dem, og er det noen spørsmål, har de som regel fasiten. Vi er en sertifisert gulventreprenør, og får all informasjonen vi trenger fra kontaktpersonene. Vi hadde for eksempel en del spesifikke krav for lyd, og hadde tett dialog med teamet på hvordan vi skulle løse det, sier Leonardo Figueroa i ATG, som har jobbet med gulvlegging og maling på skolen. 

– Vi må alltid finne riktige løsninger for riktige typer bygg. Her har vi utført både maling, avretting og gulvbelegg, og i vår kommunikasjon med Weber og Glava Isolasjon har vi kuttet mange ledd. Det er effektivt å slippe å gå gjennom fem eller seks personer.

Han er tydelig stolt over resultatet - Torvbråten er blitt en svært miljøvennlig skole, i stor grad takket være materialene som er brukt.

– Andre bærekraftige aspekter er at gravmaskinene kjørte på biodiesel, og at Webers pumpebil kjørte på strøm. Totalt sett har hele prosjektet gått veldig på skinner for vår del, takket være den gode kommunikasjonen. Og nå er det ekstra hyggelig å ha vært med på et bygg som vinner en pris, det skjer ikke hver dag.

En helhetlig opplevelse

Christopher O. Norman Hegg, prosjektleder i Bærum Byggmontering. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
Christopher O. Norman Hegg, prosjektleder i Bærum Byggmontering. Foto:  Paal-André Schwital

Også Christopher O. Norman Hegg, prosjektleder i Bærum Byggmontering, som blant annet har jobbet med himlinger og tømmer på skolen, er fornøyd med prosessen. Han viser til at de har brukt mineralull-himlinger fra Glava Isolasjon, men i dette prosjektet fikk de med seg også Proff 34-mineralull til alle innervegger i samme leveranse.

– Det er et stort konkurransefortrinn at vi kan få en helhetlig vurdering, der vi kan få levert himlingsplater og isolasjon samtidig. Vi har en kontaktperson som kan dette til fingerspissene. Vi kan ringe han med spørsmål om hva slags type plater vi skal bruke på skolens musikkrom, og vi får svar på det med en gang. Samtidig som vi får bistand til andre ting. 

Han nevner også at flere av produktene til GLAVA har en god miljøprofil, som gjør at bygget fremstår mest mulig bærekraftig.

– Det har vært et utrolig kult bygg å være med på. Vi har hatt et glimrende samarbeid med alt fra leverandør, til hovedentreprenør og Asker kommune, sier Christopher.

Færre møter, mer effektivitet

Treverk og lys sørger for at skolen er et behagelig sted å være, uansett om det er elever eller lærere. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
Treverk og lys sørger for at skolen er et behagelig sted å være, uansett om det er elever eller lærere. Foto:  Paal-André Schwital

André Bråthen sier at én person i GLAVA skal kunne erstatte opptil fire-fem leverandørmøter. For en arkitekt med en hektisk hverdag er det en klar fordel å kunne sitte i ett møte og kartlegge veldig mange varierte områder. På samme måte kan prosjektteamet møte en stor entreprenør og fortelle om løsninger som dekker disse områdene. 

– Vi er blitt ekstremt sterke, og kan levere på nesten alt fra grunnen til ferdig tak. En leder på et prosjekt har én kontaktperson hos oss på de fleste områder. Og dersom ting blir mer komplisert enn det noen i teamet kan svare på, kan vi koble på forskjellige spesialister. En som bare driver med Gyproc-gips, eller som kan akustiske himlinger. Vi har interne møter der vi går gjennom hva spesialområder eller regionsteamene kan bidra med i enkeltprosjekter, forklarer han.

Lykkelige brukere

Rektor Grethe Hultgren er svært fornøyd med skolen, både for elevenes og de ansattes del. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
Rektor Grethe Hultgren er svært fornøyd med skolen, både for elevenes og de ansattes del. Foto:  Paal-André Schwital

Til slutt: Gleden er også stor hos de som faktisk bruker skolebygget. Rektor Grethe Hultgren forteller at det tidligere var en over 40 år gammel skole på samme sted, og at de under byggeprosessen brukte en brakke for administrasjonen, og leide deler av en annen skole for elevene. 

– Nå er vi ekstremt fornøyde med den nye skolen. Massivtre er noe vi merker veldig godt til når det gjelder lydforhold og inneklima. De akustiske løsningene fra GLAVA har også stor betydning der. Treverket og lyset fra alle kanter skaper trivsel for elevene. Vi har spesialrom som fungerer veldig godt, et fargespill i de forskjellige rommene som gjør det behagelig å være der, og uteområder som er skapt for lek og aktiviteter overalt.

– Uteområdene kan faktisk brukes av alle, til trening, turer eller lek med barna på ettermiddagene.

– Dette bygget skal gjøre noe positivt med oss når det gjelder holdninger til miljø og klima. Treverket, lyset som kommer inn, og fargene, er med på å gi en veldig god trivsel. Det skaper motivasjon og god læring. Og det gjelder ikke bare elever, men også de ansatte, som trives ekstremt godt her, avslutter rektor Hultgren.

Les flere artikler fra Glava