Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny GLAVA-sjef ønsker å innovere på vegne av hele byggebransjen

Lars Gaustad, ny administrerende direktør i GLAVA
Lars Gaustad, ny administrerende direktør i GLAVA Paal-André Schwital
Del

Klimautslipp må reduseres betydelig, og det er byggesektoren som står for en stor andel av utslippene. Bransjen har tradisjonelt vært konservativ og har fokusert på kostnader fremfor å komme med innovative løsninger. Men det er nødvendig å ta grep, og hele byggenæringen må ta klimaansvar. Det er viktig å bruke gode råvarer, satse på utslippsfrie byggeplasser og bruke riktige ressurser. Ifølge DNV GL kan det elimineres 340.000 tonn CO2-utslipp årlig med riktige tiltak i den norske byggenæringen.

Den norske byggebransjen har lenge vært opptatt av å utvikle bærekraftige bygg, benytte seg av fornybare produkter og løsninger som er bra for miljøet. Noen aktører har jobbet aktivt for å oppfordre politikere og andre aktører til å blant annet fokusere på oppgradering av eksisterende byggmasse til bedre standard. Og da kreves det skikkelig nytekning og innovasjon.

Stort potensiale i etterisolering

Etterisolering av gamle bygg er viktig for å effektivisere bruk av energi. <i>Foto:  Paal-André Schwital</i>
Etterisolering av gamle bygg er viktig for å effektivisere bruk av energi. Foto:  Paal-André Schwital

Det er 1,5 millioner bygg der ute som står og lekker energi. Det finnes næringsbygg over hele landet som er lite brukt på kveldstid og bruker unødvendig med energi. Det å bygge nytt er vel og bra, men bedrifter som GLAVA er fokusert på å utvikle nye produkter og teknologier for å gjøre rehabiliteringen av gamle bygg så enkel og kostnadseffektiv som mulig. 

– Politikerne snakker mye om hvordan nye bygg kan bli tettere, men hva med de 1,5 millioner husene som allerede befinner seg der? Det er nok mer interessant å snakke om de nye signalbyggene, sier GLAVAs nye administrerende direktør, Lars Gaustad.

Han overtok stillingen etter Jon Karlsen, som i mange år har vist stort samfunnsansvar i jobben som Glava-sjef og engasjert seg for en bedre byggebransje. Nå tar Lars Gaustad stafettpinnen videre. Han ser flere uløste utfordringer i bransjen, og er klar for å gyve løs på oppgaven med å bygge et selskap med stordriftsfordeler for kundene i nye GLAVA, og sikre gode produkter til klimavennlige bygg.

Han får støtte av forskere: Nøkkelen til energieffektivisering er først og fremst passive tiltak. Byggene må tettes, før det settes inn aktive tiltak som varmepumper, vind eller sol. Tiltak som gjerne trekkes frem er å tette skallet, etterisolere gamle bygg, og deretter produsere egen energi i bygget. Disse tiltakene er anbefalt blant annet av Sintef- og NTNU-forskerne Ann Kristin Kvellheim og Inger Andresen.

Spennende, nye løsninger

Det mest aktuelle eksemplet på hvordan det jobbes med nye produkter som setter energieffektivisering i fokus, er fasadesystemet Front. Fasadeelementet har vært under utvikling i flere år, og formålet er at det skal brukes til å energioppgradere eldre bygg. Løsningen inneholder alt som trengs for fullverdig isolering og bekledning av fasaden på et bygg, samtidig som det er enkelt å transportere og montere. Det gjør at eldre hus og næringsbygg raskt kan fremstå som moderne utvendig, men viktigst av alt er de langt mer energieffektive.

Dette henger sammen med miljøaspektet som ligger til grunn: Glava Isolasjon har lenge vært opptatt av å produsere glassullproduktene av resirkulerte glass, og dette skal videreføres. Transport skal foregå mest mulig miljøvennlig, med lastebiler som går på biodiesel og etter hvert batteri. Produksjon og lagring skal likeså gjøres så miljøvennlig som mulig.

Tre merkevarer blir til en

Gyproc-produkter som lages av knust gips er et godt eksempel på gjenvinnbare produkter. <i>Foto:  Ragnhild Utne</i>
Gyproc-produkter som lages av knust gips er et godt eksempel på gjenvinnbare produkter. Foto:  Ragnhild Utne

Bærekraft og innovasjon er et sentralt poeng nå som Glava Isolasjon slår seg sammen med søsterselskapene Weber og Gyproc i nye GLAVA. Selskapet eies av det franske konsernet Saint-Gobain. Nå samles de enda tettere sammen under én paraply. Glava Isolasjon kommer fortsatt til å levere isolasjon, Weber vil fortsatt jobbe med mursystemer, og Gyproc vil fremdeles spesialisere seg på gips. Samtidig vil kunder nå kunne få helhetlig veiledning på tvers av produktgruppene.

Det viktigste er imidlertid at innovasjonen vil kommer mer i fokus. Det vil være tettere samarbeid mellom spesialister innen alle fagfelt, mer utvikling på tvers av produktene og kortere vei mellom de forskjellige elementer GLAVA jobber med.

Lars Gaustad er tydelig på at det blir fremover et stort fokus på å utvikle nye løsninger, og sette søkelyset på mer miljøvennlig produksjon og logistikk. Fasadesystemet Front er et godt eksempel på det.

– Vi skal vokse oss større og sterkere med å finne nye løsninger for isolasjon. Jeg ser også et stort potensial i etterisolering av eksisterende bygg. Det nye elementsystemet som lanseres i disse dager vil gjøre det mye enklere, sier han.

Satser stort på fremtiden

Ifølge direktøren er det mye spennende på trappene for det nye selskapet med de nye eierne. GLAVA skal forbli i Norge, og vil vokse seg større.

– Vi har en eier med kapital som er villig til å bruke den. Nå ser vi på muligheten for å vokse gjennom oppkjøp. Det er ikke mange produsenter igjen i Norge, men likevel finnes det noen spennende alternativer, sier han.

Lars Gaustad er klar på at eierne i Saint-Gobain vil det beste for bedriften, og vil satse på den norske innovasjonen fremfor å flytte driften utenlands. Derfor vil GLAVAs fabrikker og fasiliteter fortsatt være lokalisert i Norge, først og fremst de to store isolasjonsfabrikkene i Askim og Stjørdal, samt en mindre produksjonsenhet i Spydeberg. Produksjon av Weber er lokalisert i Trondheim og Ski, og Gyproc-fabrikken ligger i Fredrikstad.

De to store fabrikkene skal faktisk gjennomgå betydelige investeringer i oppgradering av sine produksjonsanlegg, slik at det blir enda mer fart på utvikling og produksjon av nye isolasjonssystemer, som til slutt bidrar til å redusere utslipp og gjøre miljøet bedre.

Les flere artikler fra Glava