Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Landmålerne i Scan Survey går under bakken

Del

Spesialistene på å lage 3D-modeller av landskapet, Scan Survey AS, kompletterer tilbudet med modeller under bakken. Målet er å gi utbyggere dypere forståelse av terrenget de graver i.

Gjennom tre tiår år har Scan Survey laget nøyaktige landskapsmodeller for store utbyggingsprosjekter i Norge ved hjelp av laserskanning. De bruker utstyr fastmontert i biler, en sekk med laserskannere en landmåler kan bære på ryggen, eller en topp moderne drone, for å skape en svært nøyaktig og detaljert modell av et landskap som skal bygges ut.

Kundene ønsker muligheten til å ha måledata også under bakken.

Ole Martin Gladhaug, Scan Survey

Særlig i forbindelse med samferdselsprosjekter er slike modeller verdifulle. De hjelper for eksempel med å forstå behovet for å flytte masse, gjøre optimalt valg av trasé eller å lage en visualisering av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig.

I mindre prosjekter kan det også være nyttig for å kunne ta hensyn til eksisterende objekter som ikke kan flyttes. Nøyaktig hvor kommer avløpet fra taket, hvor høy er fortauskanten, hvor høyt er kjellervinduet i gata og hvor høyt kan kummen ligge for at vannet skal renne riktig vei.

– Alt vi gjør er georeferert og kan berikes med informasjon fra kartverket for å skape visuelle modeller. Men det avgjørende for verdien av en måling er nøyaktigheten på grunndataene, sier Ole Martin Gladhaug i Scan Survey.

Går under bakken

 Oppmålingsingeniør Marius Jensen Ryeng går under bakken med oppmålingen.
 Oppmålingsingeniør Marius Jensen Ryeng går under bakken med oppmålingen.

Nå går Scan Survey under bakken for å utvide tilbudet til utbyggere. Grunnen er at selskapet den senere tiden har opplevd økende interesse for at modellene også skal romme nedgravde objekter som kummer, rørledninger og lignende.

Vis mer

– Kundene ønsker muligheten til å ha måledata også under bakken, slik at de kan forholde seg til infrastruktur og objekter under gravearbeider, sier Martin Nethaug.

I slike tilfeller kan det være viktig å ha kunnskap helt ned på centimeteren, et nøyaktighetsnivå som ikke eksisterer på plantegninger som ligger lagret. For å være sikker er det nødvendig å måle hvor infrastrukturen faktisk befinner seg.

Et eksempel er Follobanen gjennom Ekebergåsen. Her passerer de nye tunellløpene midt mellom to eksisterende tuneller. Tunnelborringen foregikk med liten klaring mellom eksisterende og nytt løp. Dette hadde ikke vært mulig uten nøyaktige geodata under bakken.

Avansert måleutstyr

For å skape modellene går landmålerne i Scan Survey bokstavelig talt under bakken, og gjør nøyaktige målinger der de kommer til. I tillegg har selskapet investert i måleutstyr de kan sende inn i rør og steder de ikke kommer til, for å danne nøyaktige 3D-modeller av nøyaktig hvor rør faktisk går.

– Vi fotograferer kummen og lager 3D modeller av bildene. Disse beriker vi med en sonde som går inn i rørene og måler føringene nøyaktig. I etterkant kan modellen berikes med annen informasjon som ledningstraseer, geodata og lignende, sier Martin Nethaug, ansvarlig for 3D-rør og 3D-kum.

 
 

Selv om et rør er tegnet inn som en rett strek mellom kummer, kan den godt ligge i en bue for å gå rundt eller over noe i terrenget. Hvis man ikke vet nøyaktig hvor røret går, risikerer prosjektet en kostbar overraskelse når gravearbeidet starter.

Fokus på sikkerhet

Å gjøre målinger under bakken krever et helt annet fokus på sikkerhet enn over bakken. Det er stor risiko knyttet til å sende folk ned i avløpskummer eller i miljøer med farlige gasser og bakteriekulturer.

– Sikkerheten til de ansatte er helt sentralt i dette nye miljøet. Vi har investert i verneutstyr, avanserte kommunikasjonsløsninger og redningsutstyr for å være på den sikre siden.

– Miljøene vi sender ansatte ned i er mildest talt lite gjestmilde, sier Martin Nethaug.

Viktig for økonomien i alle typer prosjekt

Interessen for nøyaktige modeller under bakken kommer ikke bare fra samferdselssektoren, der selskapet tradisjonelt har et godt fotfeste. Scan Survey opplever at stadig flere blir oppmerksomme på verdien av å ha full kontroll på hva som befinner seg under bakken før man stikker spaden i jorda.

Så langt er vi mer eller mindre alene på dette markedet

Martin Nethaug

– Vi opplever økende interesse fra flere typer byggeprosjekter. Konsekvensen ved å grave over en vannledning eller ødelegge infrastruktur under bakken kan være essensiell for økonomien i et prosjekt, sier Nethaug.

Det sentrale punktet er ikke massekartlegging av tegninger som viser hvor føringer er planlagt, men pinlig nøyaktig informasjon om hvor føringen faktisk befinner seg der man skal grave. For å sikre seg dette må man rett og slett gjøre målinger i forkant.

Det kan vise seg å være en fornuftig investering i byggeprosjektet, enten man bygger vei, bane, et kjøpesenter eller en garasje.

Komplette 3D-modeller

Resultatet av den nye satsingen er at jubilanten Scan Survey kan tilby sine kunder en komplett 3D-modell av landskapet som både dekker det som befinner seg over bakken og det som er under.

– Så langt er vi mer eller mindre alene på dette markedet, noe vi er stolte av. Gjennom 30 år har vi ledet an utviklingen på å modellere terrenget over bakken. Nå føler vi at vi åpner et helt nytt område og leder an der også, sier Nethaug.

Les flere artikler fra Scan Survey