Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ekstremvær oversvømmer byene våre. Dette tiltaket hjelper

Utbyggingen på Bjørvika i Oslo er i stor grad dekket av grønne tak.
Utbyggingen på Bjørvika i Oslo er i stor grad dekket av grønne tak. DeltaV
Del

Å bygge grønne tak, altså tak som er dekket av vegetasjon, trær eller blomster, er en trend innen byutvikling som vokser i popularitet. Det er gode grunner til at stadig flere utbyggere velger å dekke flate tak med planteliv.

Det mest åpenbare er at det ser rett og slett penere ut enn tomme takflater som ikke brukes til noe annet enn ventilasjonsrør. Tak med vegetasjon fremstår som grønne lunger i byen, som er estetisk behagelige å se på.

Interessant nok har Norge lange tradisjoner med torvtak på frittstående hus på landet. Slike ble bygget frem til et stykke inn på 1900-tallet. Nå ser hele bransjen at dagens moderne boligblokker eller kontorbygg med såkalte sedumtak vokser i popularitet grunnet nye utfordringer.

Forberedt på urolig klima

Grønne tak sørger for bedre bymiljø og åpner for mange bruksmuligheter. <i>Foto:  JJW arkitekter</i>
Grønne tak sørger for bedre bymiljø og åpner for mange bruksmuligheter. Foto:  JJW arkitekter

– Vi ser en trend i at takene tas i bruk i større grad enn tidligere. Vi er mer opptatt av å utnytte det arealet til flere formål. Noe av det mest interessante er at takene kan avlaste avløpsnettet ved tunge regnskyll. Vi har sett mer ekstremvær i det siste, det har for eksempel regnet svært mye i Oslo denne sensommeren, sier Bjørn Henrik Christoffersen, markedssjef for tak i Glava Isolasjon.

Sedum er en plantefamilie som på norsk kalles bergknapp, og en av fordelene med sedum er at disse samler på vann. Sedumtak fordrøyer vannet etter regnskyll, noe som reduserer belastningen på overvannsystemet. På denne måten minsker sjansen for vannskader og oversvømmelser.

Det er flere miljømessige fordeler med å satse på grønne tak: De er en leveplass for både planter og dyr, de er støydempende og binder opp svevestøv og CO2. I tillegg kommer det faktum at det rett og slett er pent.

– Byrommet trenger grønne tak, for eksempel er det estetiske hensyn å ta for høyere bygg som kanskje står bak de nye byggene. Det er mer estetisk å se ned på grønne tak, enn takflater som stort sett ble utnyttet til å plassere byggets ventilasjons- og kjøleanlegg, sier Bjørn Henrik Christoffersen.

Tak kan brukes smart

Et godt eksempel er Bjørvika i Oslo - der ble det bestemt at 50% av byggene skal ha grønne tak. Disse brukes på forskjellige måter: Som oppholdsområder for beboere og ansatte i kontorbyggene, som hager med spiselige vekster, eller bikuber.

Det er også flere potensielle bruksområder for grønne tak, som blir tatt mer og mer i bruk i andre land.

– Over landegrensene brukes det ofte grønne tak til idrettsanlegg, fotballbaner eller barnehager. Det er viktig å utnytte arealene bedre, da tomtene blir mindre og mindre. Det er fint mulig å hente inn de friområdene man mister, og flytte de opp på tak. Det gir mer grønne lunger i byen, sier markedssjefen.

Bransjen samles om fremtiden

Takentreprenør Paul Messa har samarbeidet med både GLAVA® og Protan om takløsninger i 25 år. Her på et felles takprosjekt med markedssjef for tak, Bjørn Henrik Christoffersen i GLAVA Isolasjon. <i>Foto:  Glava Isolasjon</i>
Takentreprenør Paul Messa har samarbeidet med både GLAVA® og Protan om takløsninger i 25 år. Her på et felles takprosjekt med markedssjef for tak, Bjørn Henrik Christoffersen i GLAVA Isolasjon. Foto:  Glava Isolasjon

Han forteller også at det finnes en forskningsgruppe for takprodusenter, som samler bransjen samt aktører som Sintef. Det er et organ som utarbeider løsninger og lager anvisninger for oppbygning av grønne tak. Aspekter som branntekniske forhold, drenering og isolasjon blir drøftet der, og forskningsgruppen er en viktig brikke i videre utvikling av grønne tak.

Et eksempel på et unikt prosjekt er en ny Kiwi-butikk i Hokksund, som er et frittstående bygg med et buet, grønt tak som går ned til bakken. Hele prosjektet hadde fokus på miljøriktige materialer under bygging, og oppe på taket er det installert humlekasser, i tillegg til sedum og blomstereng. Alt dette bidrar til pollineringen i nærområdet.

Gode tak trenger gode produkter

For å bygge et grønt tak trengs det naturlig nok gode materialer. Markedssjefen viser til Glava Robust som en aktuell isolasjonsløsning. 

– Robust kommer veldig godt ut miljømessig, og en av de store fordelene er at den har høy trykkstyrke. Dette er viktig for såkalte intensive grønne tak, med tyngre busker eller trær. Ikke minst er Robust utviklet for å ha et godt samspill med andre løsninger, forteller han.

En slik løsning er Protan BlueProof, et vannfordrøyningssystem som gjør at taket kan benyttes til å holde igjen styrtregn for så å drenere vannet gradvis ut i avløpet. Taket dimensjoneres da for å kunne tåle de mest ekstreme regnskyllene, slik at det blant annet legges inn korrekt antall sluk og andre elementer. Bjørn Henrik Christoffersen viser til at BlueProof og Robust passer utmerket sammen, der Robust står for vektbesparelse på isolasjon med god trykkstyrke, mens BlueProof drenerer vannet ned i avløpsnettet.

Les flere artikler fra Glava