Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Disse komponentene skal sikre vann i springen til Oslos borgere ved strømbrudd

Del

Et bortfall av vann vil sette liv og helse i fare, samt true grunnleggende verdier og funksjoner i samfunnet, slås det fast i «Overordnet beredskapsplan for bortfall av vann» i Oslo kommune fra 2018.

Bjørn Erik Johansen i Laugstol AS er prosjektleder for elsikkerhet på Oset vannbehandlingsanlegg. <i>Foto:  Laugstol AS</i>
Bjørn Erik Johansen i Laugstol AS er prosjektleder for elsikkerhet på Oset vannbehandlingsanlegg. Foto:  Laugstol AS

For å styrke beredskapen ved Oset vannbehandlingsanlegg, og sikre stabil tilførsel av vann til borgerne sine, har Oslo kommune nå utvidet med nye rentvannsbasseng.

– Vi har levert reservekraftstrøm til blant annet de nye rentvannsbassengene. Vi har satt inn to dieselgeneratorer, i tillegg til de fire de hadde der fra før, for å produsere reservestrøm dersom anlegget skulle miste strømmen.

Det forteller Bjørn Erik Johansen i Laugstol AS, som er prosjektleder for elsikkerhet på Oset vannbehandlingsanlegg.

Laugstol AS (tidligere Skagerak Elektro) er et entreprenørfirma innenfor elektro, og har hatt det overordnede ansvaret for prosjektet, med AK Granheim, BT Rørservicee og J.S.Cock som underleverandører.

Bred miks av ventiler

SPESIALTILPASSET: Modifisert elektrohydraulisk aktuator spesialtilpasset vertikal rørgate.  <i>Foto:  Laugstol AS</i>
SPESIALTILPASSET: Modifisert elektrohydraulisk aktuator spesialtilpasset vertikal rørgate.  Foto:  Laugstol AS

Johansen forteller at det også har blitt levert mange ulike ventiler, aktuatorer og instrumentering fra J.S.Cock på dette prosjektet, inkludert radar tankmåling, mengdemåling og overfyllingsvern.

– Resultatet ble veldig bra. Vi hadde prøvedrift og testing denne uken, og alt virker som det skal. Oslo Kommune var veldig fornøyd med dieselanlegget, inkludert leveransen og kvaliteten på ventilene som J.S.Cock har levert, konstaterer han.

J.S.Cock konstruerer og utvikler egne ventiler som produseres eksternt, og selges under varemerket JSC.

– På dette prosjektet har vi levert en ganske bred miks av ventiler. Både sikkerhetsventiler/ omløpsventiler og tilbakeslagsventiler, kuleventiler og butterfly-ventiler, som alle er syrefaste. Vi har bygd en kombinasjon av elektrohydrauliske Rotork aktuatorer, og på instrumentpakka har vi i hovedsak brukt Vega-instrumenter, forteller Morten Steinset i J.S.Cock.

Steinset er divisjonssjef for Fueling, Tankanlegg & Forsvars Installasjoner i J.S.Cock, og kan fortelle at prosjektet både har vært utfordrende og morsomt å jobbe med.

– Jeg føler at alle har spilt veldig godt på lag for å få alt til å fungere, både Laugstol, BT Rørservicee og AK Granheim. Det er veldig engasjerende når vi får brukt kompetansen vår på så viktige prosjekter som dette. Når vi også får bidra med litt designendringer og igangkjøring, så gjør det at man får litt ekstra eierskap til prosjektet, poengterer han.

Morten Steinset har hatt ansvaret for J.S.Cocks leveranse på prosjektet.  <i>Foto:  J.S. Cock</i>
Morten Steinset har hatt ansvaret for J.S.Cocks leveranse på prosjektet.  Foto:  J.S. Cock

Markedsledende leverandør

– Grunnen til at vi valgte J.S. Cock er at vi opplever de som markedsledende på sitt område, forteller Johansen, og legger til at bestillingen skjedde gjennom deres underleverandør AK Granheim.

J.S. Cock er en norsk familiebedrift med røtter helt tilbake til 1897. Helt siden oppstarten har de levert ventiler og tilhørende utstyr, og etter hvert ekspandert til å bli en av Norges ledende leverandører av ventiler, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker.

– Jeg har hatt mye med Morten Stenset i J.S.Cock å gjøre på dette prosjektet, og det har vært et veldig godt samarbeid. Jeg oppfatter de som både serviceinnstilt og løsningsorienterte, og vi har fått god bistand til å velge rette produkter, forteller Johansen.

Johansen forteller videre at J.S.Cock også har vært til stede og gitt montasjeveiledning, i tillegg til bistand under igangkjøring og oppfølgning i etterkant.

– De sørget ikke bare for at vi fikk ventilene og det vi trengte, men har også bistått med å koble til og skaffe dokumentasjon og tegninger fortløpende, forteller Johansen.

  <i>Foto:  Laugstol AS</i>
  Foto:  Laugstol AS

Rigget for å håndtere store prosjekter

Tidligere i år ble InLine Prosess AS innfusjonert som en egen instrumentavdeling i J.S.Cock AS, og har spilt en sentral rolle i leveransen til det pågående prosjektet.

– Per Enok Hanssen, som nå er vår salgssjef for instrumentering, har vært involvert i forbindelse med leveransen av mengdemålere og annen instrumentering. Blant annet har vi levert RavenEye , som er en unik mengdemåler bestående av avansert radarteknologi. Denne måler mengde i halvfylte rør eller åpne kanaler, forteller Steinset.

Innfusjoneringen av Inline Prosess gjør at selskapet nå kan tilby langt bredere produktsortiment og kompetanse innen prosessanalyse, instrumentering, og prøvetakere. Det gjør dem også enda bedre rigget for å kunne håndtere større prosjekter og anbud.

– Nå som vi har fått InLine Prosess «inn i hus», føler vi at vi har den rette miksen for å levere gode totalløsninger og håndtere større prosjekter og kommunale anbud. Dette er en vinn-vinn-sitasjon for begge parter, siden begge bringer inn ny kompetanse, nye leverandører og kunder, avslutter Steinset.

Les flere artikler fra J.S. Cock