Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Den nye skolen ligger midt i tykkeste Oslo. Slik løste de lydutfordringene

Skolen har en egen takterasse med nydelig utsikt over byen.
Skolen har en egen takterasse med nydelig utsikt over byen.
Del

Helt siden sent 1800-tall har det stått et skolebygg midt i Vika i Oslo. Ruseløkka skole er påbygd flere ganger etter oppføring, senest i 1939, og den fremstod etter hvert som en ganske slitt bygning, som ikke oppfylte kravene som stilles til moderne undervisning. Det var heller ikke helhetlig arkitektonisk sett.

– Det var en bygningsmasse som var i dårlig stand, og det ble gjort en utredning som viste at vi ikke kunne oppgradere den til dagens standard, og samtidig beholde elevgrunnlaget. Vi måtte enten redusere kapasitet, eller bygge helt nytt, forteller rektor Merete Hansen.

Den gamle skolen ble derfor revet i 2018, og det splitter nye og moderne bygget ble innviet høsten 2021.

GLAVA har vært involvert i oppføring av bygget, og har levert elementer fra alle sine merkevarer. Det inkluderer alt fra gulvavretting og gipsvegger, Glava byggisolasjon, til akustiske himlinger og veggabsorbenter.

Elevene står i fokus

Lyse klasserom med god akustikk skal gjøre læringen til en glede. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Lyse klasserom med god akustikk skal gjøre læringen til en glede. Foto:  TUM Studio

Alle nye skolebygg må tilfredsstille en rekke krav for å gjøre læringsopplevelsen best mulig for elevene. Lydforhold og akustikk er kanskje spesielt viktig – taletydelighet er essensielt, slik at man faktisk kan høre hva elevene og lærerne sier. Lydforholdene i undervisningsrom skal være universelt utformet, slik at det sikres likeverdig tilgang for elever med for eksempel nedsatt hørsel, ADHD, sensoriske vansker, redusert syn eller språkutfordringer. Alle elever fortjener, og har krav på, like gode læringsforhold.

– Osloskolen er krevende, det er et veldig stort mangfold av elever, og ikke minst ligger Ruseløkka skole midt i byen. Det betyr mye trafikk og annen støy fra bygninger i nærheten eller byggeplasser. Derfor er det viktig med gode lydforhold i klasserommene og god lydisolering mellom rommene og i fasaden. Det overordnede lydbildet er ekstremt viktig, da både barn og voksne fort kan bli utslitt av bråkete klasserom, sier Halvor Berg, konseptutvikler lyd/akustikk i GLAVA.

– Vi prøver på en måte å ta med skogen og naturen inn i klasserommet. Det er enda viktigere når skolen ligger i Oslo sentrum. Elevene skal ha de samme gode læringsforhold som de som går på en mer landlig beliggende skole i Asker.

Taletydelighet er noe av det viktigste i et klasserom

Halvor Berg i GLAVA fremhever viktigheten av taletydelighet og god lydisolering. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Halvor Berg i GLAVA fremhever viktigheten av taletydelighet og god lydisolering. Foto:  TUM Studio

Halvor Berg forteller at det er flere aspekter å tenke på for å tilfredsstille de gjeldende kravene.

– Himlinger i klasserommene må ha noen egenskaper som tilsier at de demper alle frekvenser helt jevnt. De skal balansere basslyd og diskantlyd. Hvis du tar snarveier, får du en ubalanse, der det ofte blir for mye bass i rommet. Det gjør at taletydeligheten blir veldig fort rammet. 90% av informasjonen i talen er høyfrekvent lyd, så den må fremheves.

– Det man har gjort på Ruseløkka skole er å legge ekstra bassabsorbenter over systemhimlingen, for å fjerne lavfrekvent lyd. Da kommer diskanten tydeligere frem. I tillegg bidrar veggplatene til at lyden ikke slås frem og tilbake mellom veggene. Lyden skal, optimalt sett, gå direkte fra munnen til læreren og øret til eleven. Ofte går man bare for de tynne platene, får dermed får for mye bass og horisontale lydreflekser mellom veggene. Dette forringer taletydeligheten betraktelig. Det som gjør at vi har lykkes her, er nettopp disse ekstra absorbentene og veggabsorbentene, som gjør at vi får en god taletydelighet.

Helhetlig leveranse

Trapperommene er lyse og har lite støy. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Trapperommene er lyse og har lite støy. Foto:  TUM Studio

Det er ikke bare selve utformingen av klasserommene som sørger for en god hverdag for elevene. Også godt lydisolerte vegger er viktige for å dempe lydene fra utsiden, og det er spesielt viktig i en skole som denne, som ligger i byen. GLAVA har levert ca 8500 kvadratmeter med Habito gips, som er vanlig å bruke i skolesammenhenger, fordi den er så robust.

– Der sparers det penger på drift og vedlikehold, det er sikkert å henge opp ting fra veggene, og lydisoleringen blir samtidig ivaretatt.

Det er også levert Weber Gulvavretting, som byr på flere fordeler. Det er ukomplisert avretting med pumpebil, helt rette gulv og avfallsfri byggeplass. 

– Dette er veldig rasjonelle løsninger med tanke på byggetid og transport, nevner Halvor Berg.

Flott skole midt i smørøyet

 
 

Resultatet er et imponerende skolebygg som elevene helt åpenbart trives i. Det var viktig at skolen hadde det samme fotavtrykket som det opprinnelige bygget, da skolegården er ganske liten. Dermed er det bygget gymsaler under bakkeplan og flere etasjer i høyden, slik at antallet kvadratmeter er utvidet.

– Vi var spent på hvordan støyforholdene skulle bli i et såpass høyt og kompakt bygg. Men vi har gode og rause trapperom, god romfølelse og god høyde under taket. Elevene plages ikke av støy eller trengsel. Det er mye lys, men også god solskjerming. Vi har gode siktlinjer gjennom bygget, med mye dagslys inn i trappeløpene, og kunst som også er synlig utenfor bygget, sier Merete Hansen.

– Vi har selv vært med på veldig mange beslutninger, vi har levert skisser til arkitekter og påvirket mye av utformingen. Vi har for eksempel sørget for at kontorene ser ut mot skolegården. Det er sånne ting som ikke en arkitekt nødvendigvis tenker på. Vi har hatt elever, ansatte og foreldrerepresentanter med i prosessen, og i dag er vi alle veldig fornøyd, avslutter rektor.

– Vi er en aktør som vet hva vi driver med, og er opptatt av synergier på tvers av fagområder og varemerker. Vi har produktene. Alt fra gulvavretting til ferdig himling. Vi har levert løsninger som vi vet er hensiktsmessige i en grunnskole. Med vårt nye prosjektteam, skal du være sikker på å få god hjelp via ett kontatktpunkt i GLAVA, sier Halvor Berg.