Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Arbeidsmiljøet på kontoret kan bli bedre. Her er seks tips til å fjerne uønsket støy

Del

Norge er gjenåpnet etter halvannet år med større og mindre koronarestriksjoner, og mange av oss vender tilbake til kontorene våre i disse dager. Mange av oss har kanskje også glemt litt hvor støyete kontormiljøer kan være, og kanskje er dette en god mulighet til å ta noen grep med tanke på bedre lydforhold.

– Et godt lydmiljø på kontoret påvirker tross alt trivsel, produktivitet og kommunikasjon. Dessuten blir du mer konsentrert, og trives bedre på jobb når lydmiljøet er bedre, påpeker Halvor Berg, konseptutvikler lyd/akustikk i GLAVA.

Det finnes mye forskning som viser hvordan støy og uønskede lyder påvirker produktiviteten og trivselen på jobb.

Halvor Berg trekker frem flere gode tips til hvordan en bedrift kan skape et behagelig lydmiljø i kontorlokaler:

1. God kontorkultur

 
 

– Alle kontorer trenger en god kultur, for å skille mellom for eksempel stille soner for konsentrasjon og områder for sosialt samvær. Ikke ha kaffemaskinen midt i kontorlandskapet! I tillegg bør akustikken alltid løses med en god akustisk himling, supplert med veggabsorbenter eller akustisk dempende skjermvegger etter behov, sier Berg.

Veggabsorbenter og akustiske himlinger sørger for at lyden dempes og ikke spretter mellom veggene i lokalet. De reduserer etterklangen og minimerer lydforplantingen mellom kolleger.

2. Tenk tredimensjonalt

– Lyd beveger seg i tre dimensjoner, og akustikken bør planlegges ut fra det. Utfordringen er at lyd slås ofte frem og tilbake mellom parallelle, harde flater. Himlingene skal få lyden til å forsvinne i stedet for å reflekteres. Absorbenter på minst én av to motstående vegger i tillegg, gjør underverker for lydmiljøet.

– Se på lyden som tennisballer: De vil sprette tilbake fra en hard overflate, mens en myk overflate vil bremse eller stoppe dem, forklarer Halvor Berg.

3. Finn støykildene

Mange har kanskje savnet samtaler med gode kolleger på kontoret, men snakking kan likevel virke forstyrrende for mange.

– Småprat mellom kolleger og telefonsamtaler er de tingene folk gjerne blir mest forstyrret av i hverdagen. Det lønner seg å avdekke de egentlige utfordringene med lydmiljøet, og plassere lydabsorbenter nærmest mulig støykilden, nevner han.

4. Forskjellige rom til forskjellige formål

  <i>Foto:  Superlab/Studio3D</i>
  Foto:  Superlab/Studio3D

Selv om mange av oss er tilbake på kontoret, er vi samtidig blitt vant til å ta samtaler over video eller telefon i større grad, og mange av oss vil fortsette å møte samarbeidspartnere eller kunder digitalt:

– Det er viktig å tilrettelegge for telefonsamtaler og digitale møter i egne rom, nå som mange fortsatt vil ha møter over video, og dermed har behov for stille omgivelser. Ha en tydelig plan for hvem som sitter sammen, ut fra hvem de samarbeider med, og hvilke oppgaver de har, sier Berg.

5. Bruk naturen som inspirasjon

– Hørselen vår er utviklet for et utendørs lydmiljø, med himmelen som tak, der det ikke finnes harde, glatte overflater. I dag bruker vi nesten all tiden vår innendørs, og det viktig å innrede med materialer som etterligner naturen, som skaper en romfølelse og sørger for at lyden sprer seg på en naturlig måte, forteller Halvor Berg.

6. Gå aldri på kompromiss med kvalitet

 
 

– Sørg for å velge materialer med gode og dokumenterte akustiske egenskaper. Ikke glem inneklima og miljøegenskapene til produktene. Det lønner seg alltid å satse på kvalitet! 

Halvor viser til at vi har et veldig bevisst forhold til hvor viktig det er med mye dagslys, god luftkvalitet og grønne planter – men at vi kanskje ikke tenker like mye på at lyd er minst like viktig. Det er essensielt å ikke glemme akustikken når man planlegger et kontormiljø, siden et godt akustisk miljø kan øke effektiviteten på kontoret med 66 prosent. 

Konseptutvikleren forteller at akustikkprodukter fra Ecophon er på mange måter den ideelle løsningen til utfordringer med støy og forstyrrelser på arbeidsplassen:

– Akustiske himlinger og veggabsorbenter fra Ecophon er tilpasset alle bruksformål og behov innen kontor- og næringsbygg. Ikke minst er de visuelt tiltalende - det er for tiden veldig populært å fargesette himlinger, og Ecophon har en fargepalett utviklet sammen med arkitekter. Det visuelle og det lydmessige er viktig med tanke på å invitere naturen inn i kontormiljøer.

– Ikke minst har Ecophon stort fokus på bærekraft. Produktene deres bruker mye resirkulert glass, og har en solid dokumentasjon med tanke på miljøsertifiseringer. Alt fra Ecophon produseres i Sverige, så dette er kortreist, miljøvennlig og nordisk kvalitet. Ecophon er verdensledende på akustiske innemiljøer, og i Norge er det GLAVA som markedsfører og distribuerer disse løsningene, avslutter Halvor Berg.