Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er tre-trenden byggebransjen ruster seg for

Nytenkning og hensyn til miljøet driver etterspørsel for andre løsninger enn stål og betong.

Treverk opplever en ny gullalder i norsk byggebransje, og nå ruster stadig flere seg til den økte etterspørselen på naturmaterialet. Fokus på miljø, kostnader og et ønske om mer fornybare materialer i omgivelsene er kraftige drivfaktorer bak trenden. Samtidig gjør ny teknologi at treverk brukes i stadig nye former og steder.

Det har Christian Grønvold Hansen, prosjektleder i Stema Rådgivning, tatt konsekvensen av og satt seg ned på skolebenken for å kunne lede flere prosjekter der kunden etterspør løsninger i tre.

Annen følelse på byggeplassen

Glad i tre: Prosjektleder Christian Grønvold Hansen fra Stema Rådgivning trives best på byggeplassene der det er treverk. Han ser en kraftig oppsving i store prosjekter der tre spiller en større rolle enn før.

– Jeg er ekstremt opptatt av bruken av treverk, og ser at det er en kraftig økende trend. Det er en helt annen følelse å være på en byggeplass der konstruksjonen bygges i tre, og ikke med betong og stål, sier han.

I disse dager leder han byggeprosjektet Ytre Enebakk Skole, der deler av stål og betong-konstruksjonene har blitt byttet ut med løsninger i tre. Det fordrer en god del nytenkning, og løsninger som må prosjekteres på en annen måte.

– Det krever litt mer av både oss som leder prosjektet og de som utfører arbeidene. Dette prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise, der entreprenøren og byggherren sammen jobber mot en målpris og gode løsninger.

Resultatet av prosjektet er en betraktelig utvidet barneskole, der klassetrinnene utvides fra 2,5 klasser per trinn til en såkalt 4-parallell skole, med kapasitet for nesten 800 elever.

Samtidig skal skoledriften gå som normalt under byggingen, så en midlertidig skole er etablert rett ovenfor byggeplassen og elevene kan fortsette undervisningen under sunne og trygge forhold.

– Det første vi måtte gjøre, var å sette opp en midlertidig skole. Den ble satt opp på rekordtid; på en måned, sier Hansen. Både prosjektleder i Stema Rådgivning og entreprenørene i Betonmast Østfold, måtte virkelig kaste seg rundt for å få brakkeriggen ferdig mellom signeringen av målprisen og høstferien. En måned senere var brakkeriggen klar, og rivningsprosjektet på den gamle skolen kunne starte.

Bryter med tradisjon for store gevinster

Samarbeider: Christian møter Karl Fredrik Hansen fra Betongmast på byggeplassen og diskuterer detaljer for prosjektet.

Originalt var prosjektet tenkt å være mer tradisjonelt i valget av materialer. Stål og betong var materialene man tok utgangspunkt i da skoleprosjektet verserte i kommunen. Planene om den nye skolen har eksistert i kommunen i mange år, og med tiden har en mer tydelig miljøprofil også satt sitt preg på prosjektet. Ved å legge til rette for utvidet bruk av trevirke i Ytre Enebakk Skole, utmerker kommunen seg som en av de mest fremtidsrettede i landet på fornybare byggmaterialer  

– Enebakk kommune ønsker å ha så lite CO2-avtrykk som mulig, dermed ser vi på materialer som massivt tre, og fokus på kortreiste materialer. 

I tillegg har de også sett på bruken av hybridventilasjon, forklarer Hansen. Hybridventilasjonen er en blanding av mekanisk og naturlig ventilasjon, der vifteanlegg jobber sammen med løsninger som fjernstyrte vinduer. Denne kombinasjonen er tenkt å holde kostnader knyttet til både montering under bygging og daglig drift nede når skolen åpner til skolestart i 2018.

Selve bruken av tre på alle de steder man har mulighet til å erstatte betong eller stål, er en helt egen utfordring. Tre er et materiale med store anvendelsesområder, og lang historie. Nå går materialet gjennom en rivende utvikling, og nye måter å anvende treverk på spiser seg inn der betongen var kongen før.

Kunnskap om tre etterspurt

Levende: Nye Ytre Enebakk Skole blir et mer levende sted, både for de som bygger og de som skal gå på skole når naturmaterialene kommer inn. Illustrasjon: Planforum Arkitekter AS.

– Det er ennå ikke så mange som har kompetanse innenfor bruk av trevirke i større prosjekter, så jeg ser en klar fordel av å være tidlig ute med slik kompetanse, sier Hansen.

Han har akkurat gått gjennom et faglig påbygg på Høyskolen i Bergen med fokus på bruken av tre i prosjekter, og gleder seg til å ta fatt på et prosjekt der det levende materialet er gitt hedersplassen.

– Ytre Enebakk skole er et meget spennende prosjekt, spesielt med fokuset på CO2 og miljø. Men samtidig skal det være en velfungerende skole, og veldig mange mener at et bygg oppført med naturmaterialer som trevirke har bedre innemiljø enn et oppført i betong og stål.

Slik løses utfordringene

Store flater, der betong og stål har vært standardløsningen byr på ekstra store utfordringer å løse for Hansen og entreprenørene på byggeplassen.

– Vi sitter nå og ser på hvilke trevirkeløsninger vi kan bruke på ulike deler av prosjektet, sier Hansen, og salgs- og markedsdirektør i Stema Øyvind Løkke tilføyer:

– I Stema er vi levende opptatt å være i forkant av samfunnsutviklingen. Vi er innovative og ønsker å bidra til skape noe nytt. Nye bygg i dag skal være «grønne», sunne å bruke, miljøvennlige i et langt perspektiv, med lavt energiforbruk og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Massiv tre i kombinasjon med andre materialer er et godt eksempel på dette.

Et av de mer spennende tre-materialene som har tatt store markedsandeler i det siste, er krysslimt massivtre. Mer kjent som Cross Laminated Timber, eller bare CLT. Det er et tremateriale der mellom 3 og 7 lag med tre krysslimes og trefibrene roteres 90 grader i forhold til hverandre mellom hvert lag. 

– Om ikke massivtre og andre trekonstruksjoner skal erstatte stål og betong fremover, så vil det ihvertfall gi det en stor konkurranse i markedet. Bruken av tre i større prosjekter er definitivt fremtiden, avslutter Hansen.

Se flere Stema-prosjekter

Oslo Lufthavn Gardermoen er bare ett av stedene Stema Rådgivning har hatt prosjekter på.

Les mer her »

Vi rekrutterer nye ansatte

I Stema Rådgivning søker vi prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere og SHA-rådgivere til Norges mest spennende prosjekter.

Les mer her »

Dette er Stema Rådgivning

Et frittstående konsulentfirma innen prosjektadministrative tjenester og takseringstjenester.

Les mer her »

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022