×
Annonse fra TUM Studio for

Vil du ha det stille på jobb? Gjør dette

Himlinger i taket og lydabsorbenter på vegger er noe av viktigste for å dempe lyden i et kontormiljø, og på den måten gjøre arbeidshverdagen bedre.
Himlinger i taket og lydabsorbenter på vegger er noe av viktigste for å dempe lyden i et kontormiljø, og på den måten gjøre arbeidshverdagen bedre. (Bilde: Paal-André Schwital)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Det er ingen hemmelighet at mange av oss jobber i kontormiljøer, enten det er foran en datamaskin, i resepsjonen, i kantina, eller andre plasser i kontorlokaler. Det betyr gjerne at hele 90 prosent av vår tid dermed brukes innendørs, i lukkede omgivelser, der vi må forholde oss til et bredt spekter av lyder og støy.

Uansett om det er kolleger som snakker i telefonen, samtaler i sosial sone, susing fra tekniske installasjoner eller takviftene, eller støy fra gaten utenfor. Vi er hele tiden omringet av mer og mindre plagsomme lyder som ødelegger for miljøet rundt og konsentrasjonen. I verste fall kan dette gå på helsen løs.

– Dårlige lydforhold gjør at det er vanskelig å konsentrere seg om jobben, og vanskelig å kommunisere med andre. Kontorlokaler med mye støy, fører til at folk hever stemmen for å bli hørt. Miljøet kan da oppleves som ubehagelig å være i, forteller Joakim Green, produktsjef for himlinger i Glava.

Strenge krav til lydforhold

Himlinger kan bygges kreativt ut til å fungere som dekorasjoner, og gjøre innemiljøet mer levende. Foto: FotoRaf

Norge har i utgangspunktet strenge krav til lydforhold i bygninger. Standarden NS 8175 fastsetter grenseverdier for blant annet kontorer i form av akustikk, luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon og støynivå.

Likevel er det mange eldre bygg der ute, med kontorlokaler som har dårlige lydforhold. Lokaler som brukes av mange mennesker som skaper støy, samtidig som det ofte kommer andre lyder utenfra. Resultatet er et dårlig miljø for alle som jobber der.

– Et kontor med kun harde flater, med dårlig akustikk og lydisolering, får lydene reflektert fra alle kanter og uønsket spredning av lyd. Dette gir dårlig arbeidsmiljø. Vi må heller ikke glemme elementer som lys, luftkvalitet og temperatur, som påvirker miljøet på jobb. Det er verdt å bruke litt ekstra ressurser på et godt innemiljø, når vi oppholder oss såpass mye der, sier Joakim Green.

Produktsjefen peker på typiske utfordringer for alle typer rom i kontorbygg, som lydspredning og det at lyden kommer tilbake som et ekko. Lokaler med mye støy gjør at vi snakker naturlig høyere for å bli hørt.

Demping i tak og i veggene

Foto: HGEsch

– Løsningen på de aller fleste utfordringene er lydabsorberende tak og veggabsorbenter, samt lydisolering av vegger for å hindre spredning av lyd. Når vi snakker, spres lyden ut i rommet, til sidene, nedover og oppover. Lyd som da reflekteres nedover fra taket er veldig unaturlig for mennesker, derfor er det viktig at den blir absorbert mest mulig. Himlinger sørger for dette.

– Det oppstår imidlertid også flytterekko, lyd som reflekteres mellom veggene i rommet. Dette løses av veggabsorbenter. Minimum én lydabsorbent på vegg, helst plassert nærme støykilden, er en veldig god løsning på dette, sier Joakim Green.

I tillegg til å dempe mest mulig i tak, og ha minst én veggabsorbent, kan man se på flere tiltak som bedrer innemiljøet. Det er viktig å vurdere hva slags rom det er snakk om og hvem som skal bruke det. Det er forskjell på møterom, kantiner, stillerom eller resepsjon. På bakgrunn av dette kan man da legge til elementer som tepper eller møbler, som også kan bidra til å absorbere mye av lyden.

Naturen er modell for gode arbeidsplasser

– Tenk at vår hørsel er skapt for å fungere best ute i naturen. Der ute er det ingen reflekser ovenfra. Samtidig er det en del refleksjoner fra ujevne flater som trestammer og lignende. Dette betyr at naturlige lyder, som fuglekvitter eller vann, ikke oppleves som plagsomme, da de ikke blir reflektert fra himmelen. Det er dette vi forsøker å gjenskape på arbeidsplassen. Å absorbere mest mulig av lyden i taket gjenskaper denne uteopplevelsen, forteller Green.

For at rommene ikke skal oppleves som for sterile og gi et mer naturlig preg, kan både himlinger og veggabsorbenter tilpasses visuelt, ifølge produktsjefen. Himlinger kan være et designelement i et kontor, og utformes etter ønsket til arkitekten - samtidig som de dekker over uønskede elementer som ledninger og ventilasjon. En veggabsorbent kan til og med brukes som oppslagstavle. Derfor blir ofte arkitekter og akustikere involvert i prosessen, slik at lyddempingen blir både effektiv og estetisk.

Flere elementer som skillevegger og tekstiler kan også brukes til å bedre arbeidshverdagen. I åpne kontorlokaler kan det være nyttig å se på hva slags mennesker som sitter sammen, dele de opp i grupper og sette opp skjerming, noe som hindrer lydene fra å spre seg langt bort. I eldre bygg med cellekontorer, eller på møterom, er det gjerne viktig at lyden ikke bærer inn eller ut i det hele tatt, og derfor kan det være nødvendig med lydisolering.

Poenget til Joakim Green kan uansett ikke gjøres mer tydelig: Når vi bruker så mye tid på kontoret, er det verdt å investere i et godt arbeidsmiljø, og det behøver ikke å være for komplisert eller kostbart.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)