×
Annonse fra TUM Studio for

Det er uante ressurser i havet – slik kan vi bli eksperter på å høste dem

ANNONSE: Det er uante ressurser i havet – slik kan vi bli eksperter på å høste dem
(Bilde: Torbjørn Brovold)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Statsministere taler om det, næringslivsledere jobber med det og anerkjente forskere er overbevist: De havbaserte næringene, eller Ocean Industries som det også kalles, kan være det neste store. Betegnelsen dekker det meste som skjer til sjøs; skipsfart, sjømat, medisin, fornybar energi, olje, gass, og enda mye mer. Potensialet er enormt.

Dette er en av de sterke næringene der Norge kan hevde seg internasjonalt

Torger Reve

En av de som kjenner temaet best i Norge er Torger Reve. Han er tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI og bidragsyter til en serie anerkjente næringslivsrapporter på området. Han står også bak boken «Et kunnskapsbasert Norge», en empirisk analyse av eksisterende norske næringsklynger og potensielle fremtidsnæringer.

– Havet er en uutnyttet ressurs i verden. Vi har utnyttet landarealene omtrent til tålegrensen, så de neste ressursene må hentes i havet. Samtidig må vi sørge for at vi gjør det riktig, slik at vi ikke ødelegger denne ressursen, sier Reve.

Gjennom en Executive MBA med spesialisering i Ocean Industries på Handelshøyskolen BI vil han nå utdanne og oppdatere fremtidens ledere på en av de mest lovende næringene etter oljen, både i Norge, og i resten av verden.

Flere potensielle gullgruver

TREDJE STERKESTE: Sjømat, nære land og langt til havs, er ett av næringsfeltene Norge er i særklasse på.
TREDJE STERKESTE: Sjømat, nære land og langt til havs, er ett av næringsfeltene Norge er i særklasse på. Foto: Arildina/Shutterstock

At begrepet «Ocean Industries» nå brer om seg, er resultatet av en konvergens i mange næringer. Ett eksempel er at det er mange likhetstrekk mellom drift av borerigger, vindmølleparker og store merder langt ute til havs. Med store utfordringer i én av de havbaserte næringene, nemlig oljen, er det viktig å ikke glemme at Norge er både kunnskapsmessig og industrielt sterke på flere områder.

– Vi har hatt ingeniører fra hele verden som har kommet til Norge for å lære av oss om teknologi for de havbaserte næringene. Det samme gjelder investorene, forteller Reve.

HAVET: Det ligger store muligheter til nye, sterke næringer i havet.
HAVET: Det ligger store muligheter til nye, sterke næringer i havet. Foto: vanhurck/Shutterstock

Han tror vi vil se langt flere høykompetente fagpersoner vil gjøre et lignende valg:

– Flere vil nå se om de kan bruke kunnskapen sin næringer som grenser til den de kjenner fra før. Fra oljerigger til havbasert vindkraft, eller fra enkle oppdrettsanlegg langs kysten til enorme havanlegg lenger ute til sjøs. Da tar du kunnskap fra én næring og bruker den i en ny.

– Samtidig handler ikke alt om konstruksjon av skip og plattformer, men hvordan man bygger havet som en ressurs. Hvordan kan vi hente ut mat, energi og legemidler. Digitalisering og robotisering er noe av nøkkelen også her. Jeg tror helt nye løsninger kan dukke opp når de rette menneskene møter hverandre, sier Reve.

Én som allerede har gjort et lignende hopp, er britiske Graeme Cooper. I ti år bygget han mobilnett på tvers av Europa før han tok et stort steg og gikk over til fornybar energi. Nå leder han Storbritannias største non-utility utvikler av vindmølleparker.

Cooper var en fagperson som jobbet seg opp og angret ikke et sekund på at tok muligheten til å få faglig påfyll innen ledelse, økonomi og bransjen han var en del av gjennom en Executive MBA. Personer som Cooper er den typiske medstudenten i dette programmet på Handelshøyskolen BI.

– Det fleste kommer fra dagens havbaserte næringer og ønsker en oppgradering. Ved å kombinere kunnskap på tvers vil de nye næringene vokse frem. Det er de flinkeste folkene som er nøkkelen, sier Reve med overbevisning.

Graeme er toppleder innen fornybar energi:
Derfor tar han en Executive MBA »

Lærer opp fremtidens internasjonale ledere

Fakta om Executive MBA

  • 18 måneder langt program, delt inn i seks toukers-moduler
  • Ansett som det ypperste innen etterutdanning for yrkesaktive ledere
  • Høy variasjon i klassene, både kulturelt og yrkesmessig
  • Søknadsfrist: 10. januar 2018
Les mer her »

Den tidligere rektoren har selv reist verden rundt for å studere næringene som han nå skal drille fremtidens ledere på. En Executive MBA på Handelshøyskolen BI er delt opp i en serie med moduler, slik at den tas parallelt med jobb. Flere av disse modulene vil finne sted i utlandet. Selv om Norge har en sterk industri innen maritim og offshorevirksomhet og sterk kunnskap om havnæringen, er Reve klar at på at vi ikke kan alt.

– I gjennomføringen av EMBA programmet brukes de havbaserte næringsklyngene som et læringslaboratorium, enten vi snakker om Oslo, Bergen, Stavanger, Singapore eller Shanghai.

 Du vil få helt nye impulser og perspektiver fra hele bransjen over hele verden i ett kurs.

Torger Reve

– Singapore er spesielt interessant fordi det både er norske og utenlandske aktører der. Vår Executive MBA er ikke et norsk program, det er lagt opp for å lære næringen internasjonalt sett. Kundene og leverandørene er internasjonale, ikke norske, sier han.

Gjennom fordypningen i Ocean Industries vil du også få lære fra en serie med gjesteforelesere fra de havbaserte næringene. Fra verft, teknologimiljø, myndigheter, rederier og operatører verden over. I tillegg legger Handelshøyskolen BI stor vekt på å sette sammen en gruppe av studenter med variert og relevant bakgrunn:

– Alle skal ikke komme fra et oljeselskap eller fra offshoreindustrien. Noen skal komme fra miljøsiden, andre fra myndighetssiden, fra leverandørsiden, fra finanssiden og så videre, fra ulike deler av verden. Det gir reelle diskusjoner med reelle perspektiver, sier Reve.

– Deltakerne vil lære like mye av medstudentene som fra pensumet, og det er viktig. Målet er at deltakerne skal møte utrolig mange spennende mennesker i et slikt program, forteller han.

Fra hele verden og fra ulike deler av næringen

SINGAPORE: Republikken i Sørøst-Asia har en sterk tilstedeværelse av norske og utenlandske aktører innen Ocean Industries .
SINGAPORE: Republikken i Sørøst-Asia har en sterk tilstedeværelse av norske og utenlandske aktører innen Ocean Industries . Foto: joyfull/Shutterstock

At det 18 måneder lange studiet skal oppleves som relevant er ikke bare sentralt i valg av pensum og forelesere, men også i hvordan studentene arbeider med stoffet.

Du vil derfor få jobbe mye med analyse av caser og prosjektarbeid i grupper.

Reve understreker at selv om du har mange års erfaring i bransjen, så er det fort gjort å stivne, og trå i de samme sporene:

– Vår ambisjon er å styrke innovasjonsevnen og entreprenørskapet.

– Med en etterutdanning som dette vil du få helt nye impulser og perspektiver fra hele bransjen over hele verden i ett kurs. Du vil utvikle deg som person, og som fagperson. Det er en oppdatering, og en større plattform å utøve faget ditt på, avslutter Reve.

 

 

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)