Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Teknologien tar over havet – da må du holde deg oppdatert

salmon spawning
salmon spawning
Del

Hver dag eksporterer Norge over 36 millioner sjømåltider til mer enn halvparten av verdens land. Likevel er det store høste- og oppdrettsmuligheter i urørte arter som ligger i våre havområder. Men interessen knyttet til disse er nettopp bare dèt; en interesse – foreløpig. 

Som en del av å løse globale samfunnsutfordringer med marine ressurser, vil det i fremtiden være stort fokus på å utvikle og etablere et nytt marint næringsliv. Mange bedrifter flytter derfor fokuset fra offshore- til oppdrettsnæringen. For at den blå bioøkonomien skal kunne bidra til å skape nye økonomiske verdier for Norge, er anvendelsen av ny teknologi vesentlig. Derfor er kunnskap om innovativ teknologi og dens bruksområder avgjørende for å lykkes i det markedet havindustrien nå åpner for. 

En Executive MBA på Handelshøyskolen BI kan være med på å gi deg den kunnskapen du trenger for å forstå og være en del av havindustriens raske utvikling. Erfarne ledere vil få et helhetsbilde på Norges posisjon i havindustriens globale marked, samt muligheten til å utvikle seg enda mer som leder. 

Hvordan kan din bedrift markere seg i den globale havindustrien? Lær av ekspertene!

Vis mer

Banebrytende resirkulasjonsteknologi 

Ole Christian Norvik har jobbet i havbruksindustrien i snart 30 år og har vært innom de fleste leddene av verdikjeden knyttet til fiskeproduksjon. I 2011 bestemte han seg for å ta en EMBA. Norvik forteller om to krevende, men enormt lærerike år på BI som har forsterket hans egenskaper som leder i havbruksnæringen.

– For bare 10-15 år siden var mange av de ansatte i denne næringen tverrfaglige og kunne litt om alt, men nå kreves det mye mer spesialisert kompetanse. I dag er det høye krav til mer spisset kunnskap fordi det har skjedd - og skjer fortsatt - et stort skifte på produksjonssiden. Da er det kjempeviktig at det også stilles høye krav til ledelsen, for det er store, tunge investeringer det er snakk om her. 

I dag jobber Norvik som settefiskansvarlig i Norway Royal Salmon. De siste 20 årene har settefiskanlegg hatt en enorm utvikling, blant annet med nye typer prosessteknologi.

– Det har gått fra en traust, tradisjonell gjennomstrømsteknologi til resirkulasjonsteknologi. I all hovedsak betyr det at vannet resirkuleres i stedet for å at det kjøres gjennom karene én gang og så rett ut i sjøen igjen, forteller Norvik.

Gjennomstrømsteknologi er i dag standard for alle nye etableringer i Norge og etableres i betydelig skala. Vannrensing har alltid vært en viktig komponent i oppdrettsnæringen, og resirkulasjonsteknologien som først nå begynner å bli utbredt, anses som banebrytende. Det er snakk om store, komplekse anlegg såvel som investeringer.

– Én ting er å forstå teknologien, men vel så viktig er det å kunne bruke den på en forretningsriktig måte. Der har EMBAen kommet godt med, sier Norvik. 

Sensorer som skyter lakselus

Ole Christian Norvik, Settefisksjef, Norway Royal Salmon. 
Ole Christian Norvik, Settefisksjef, Norway Royal Salmon. 

Siden oktober 2014 har havbruksteknologi-selskapet Stingray skutt mer enn 350 millioner lakselus, uten å skade en eneste fisk. Optisk avlusing foregår ved at en maskin fanger opp lusens lokasjon med kameraer og skyter den mens den tar bilder. Med kontroll på hvor mye lus som fjernes, vil kunnskap om fiskevelferd i merdene bidra til stadig mindre manuell håndtering.

Selvom om optisk avlusning ikke er en stor del av Norviks fagfelt, er godt kjent med teknologien. Han mener at jevnlig telling og oppfølging av lus i dag krever mer ressurser enn nødvendig.

– Optisk avlusing er fordelaktig fordi det fjernes lus uten at fisken håndteres eller stresses. Det kan trolig også benyttes i telling av lus som et alternativ til manuell lusetelling, men det forutsetter at metoden verifiseres, sier han. 

– En kontinuerlig overvåkning ville vært et godt steg fremover og et hendig verktøy i proaktivt arbeid og beslutningsprosesser på dette området.

Faglig og personlig utvikling

– Faglig påfyll er utrolig viktig! Det er snakk om å få flere referanser og mer faglig tyngde. Jeg hadde jo utgangspunkt som biolog og har kun lært forretningsdelen gjennom praksis. Etter en god del år i bransjen var det derfor gunstig med faglig påfyll.

Faglig påfyll er utrolig viktig!

– Ole Christian Norvik

Ved å ta en Executive MBA med spesialisering inne Ocean Industries på BI forplikter du deg til 18 måneder med tidvis intensivt arbeid. Programmet er delt inn i seks intensive toukers-moduler, som gjør at du ikke trenger å være fysisk borte fra jobb spesielt lenge. Gjennom Ocean Industries får studenter som Norvik avansert trening i blant annet forretningsmodeller og markeder, samt innovasjon og globale strategier innen havindustrien.

– Det var tøft da det stod på, spesielt med alt pensumet mellom samlingene. Men samtidig tror jeg du får energi av en sånn type setting. Jeg fikk både faglig og personlig utvikling, spesielt på utenlandsoppholdene. Jeg var i Madrid, Singapore og California og der fikk jeg minner for livet, sier han. 

I tillegg til Ocean Industries, spesialiserer Executive MBA-programmet seg innen Global og Energy. I et land som kontrollerer en av de største havområdene i verden, og i en tid der havbruksteknologi utvikler seg raskt, er Ocean Industries en måte å spisse kompetansen sin på. 

– Du får et bra nettverk og møter folk fra mange industrier, i tillegg får du internasjonal erfaring. Du får mye mer forståelse for internasjonal business og hvor vi i Norge er posisjonert i den sammenheng. Det er gunstig for personlig utvikling, men også får norsk industri og norsk næringsliv: at vi kjenner vår plass.

 

Les flere artikler fra Handelshøyskolen BI