Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Subseaindustrien har mer enn 20 forskjellige spesifikasjoner for gulmaling

- Standardisering har ikke vært et fokus, nå er tiden inne for å snu trenden.

Del
FMC Technologies, Inc. (NYSE: FTI) er den globale markedslederen innen undervannssystemer og en ledende leverandør av teknologi og tjenester til olje- og gassindustrien. Vi hjelper våre kunder å overvinne sine vanskeligste utfordringer, som å forbedre operasjoner, redusere kostnadene og maksimere utvinningen av olje og gass. Forbes® Magazine har kalt oss en av verdens mest innovative selskaper i 2013. Selskapet har omtrent 20.000 ansatte og har 24 produksjonsanlegg i 14 land. Besøk www.fmctechnologies.com eller følg oss på Twitter for mer informasjon.  

Tore Halvorsen, visepresident for subseateknologi i FMC Technologies, er klar: Subseaindustrien har eksistert i rundt 30 år og på den tiden har industrien i liten grad redusert kravene til spesifikasjoner, bare tilføyd nye.

«Nye systemer og prosesser har blitt videreutviklet med flere spesifikasjoner og kontrollpunkter. Vi har i liten grad benyttet vår kapasitet til å redusere kostnader gjennom teknologiutvikling som krever færre spesifikasjoner. Nå må vi snu trenden.»

Med dagens lave oljepris er det avgjørende at industrien finner nye måter å redusere kostnadene på. Det blir essensielt å se til andre bransjer, som bilbransjen, der er standardisering et viktig fokusområde. At subseaindustrien har mer enn 20 forskjellige spesifikasjoner for gulmaling er et godt eksempel på at det er mye å ta tak i.

Standardisering på flere nivåer

En gjennomgående diskusjon i bransjen har dreid seg om hva vi mener med standardisering. Halvorsen mener at man må se enklere på standardiseringen og dele den inn i flere nivåer.

«For noen handler standardisering om at hvert enkelt subsea-tre eller hver enkel manifold skal se helt lik ut. Det er som å si at alle standardiserte fly skal ha det samme interiøret,» sier han.

«For meg er det nederste nivået av standardisering materialsveising, malingsspesifikasjoner, inspeksjonskriterier og så videre. Det neste nivået vil bestå av komponenter som: ventiler, aktuatorer, koblinger og sensorer. Det høyeste nivået dreier seg om de monterte delene av et subsea-tre, en manifold, tie-in systemer eller reduksjonsventiler.»

Kan redusere kostnadene med 25 prosent

De siste åtte årene har kostnadene i subseaindustrien steget med mer enn 300 prosent. FMC Technologies har fokus på kostnadsbesparende tiltak som imøtekommer kundenes behov og krav. Halvorsen sier at kundene i dag trer tidlig inn i planleggingen av hvert enkelt felt, det vil si allerede på materialnivået. Om leverandørene kunne ta seg av alt som skjer før montering av systemene vil både kostnader og tid spares.

«Vi tror at en endring i denne kulturen kan resultere i en kostnadsreduksjon på minst 25 prosent,» understreker Halvorsen.

Ingen ny problemstilling

Behovet for å redusere kostnader er ikke noe nytt. På 90-tallet falt oljeprisen drastisk, faktisk fra 40 dollar fatet til 16 dollar fatet. Industrien så seg nødt til å redusere kostnadene, standardisering var derfor et gjennomgående tema også på denne tiden. Behovet for å redusere kostnadene resulterte den gangen i nye løsninger. Mange mener derfor at situasjonen på 90-tallet var en utløsende årsak til at subseateknologien fikk sitt gjennombrudd.

På tide å tenke nytt

De neste ti årene vil det være behov for 40 millioner fat olje på verdensbasis. Da må man tenke nytt, gjenoppfinne og se på andre løsninger som gjør det økonomisk forsvarlig å bygge ut nye felt.

Les flere artikler fra FMC Technologies