Wallenius Wilhelmsen lanserer Orcelle Wind

Back to the future. Wallenius Wilhelmsen lanserer et vinddrevet skipskonsept for bilfrakt.

Wallenius Wilhelmsen lanserer Orcelle Wind
Akterampen skal tåle 150-200 tonn og høyden på hoveddekkene som kan ta tung last blir 5 meter. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Verdens første vindassisterte bilskip skal seile med Wallenius Wilhelmsen-logo om noen år.