KARRIEREARBEIDSLIV

Vil ha med flere innvandrere i Tekna

Innvandrer-ingeniører blir i liten grad med i fagforeningene.

 Lise Lyngsnes Randeberg sier at internasjonalisering er et viktig satsingsområde for Tekna.
Lise Lyngsnes Randeberg sier at internasjonalisering er et viktig satsingsområde for Tekna. Bilde: Maria Amelie

Arbeidstakere fordelt på innvandrer og landbakgrunn, og om de har registrert beløp på kode for fagforeningskontingent i lønns- og trekkoppgaven.

 IngeniørerInnvandrereSivilingeniørerInnvandrere
Til sammen74.5539.15741.4535.620
Fagforeningskontingent44.1493.38623.4731.871
Ikke fagforeningskontingent30.4045.77117.9803.749

 

Tall: SSB, Arbeidsmarkedsstatistikk

Det er til sammen 5620 sivilingeniører definert som innvandrere eller med annen bakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

34 prosent av dem er med i en fagforening, mens de resterende 66 prosent ikke har noe tilknytning til noen fagforening.

Tallene for ingeniører ligger omtrent på det samme. 37 prosent av 9157 ingeniører med innvandrerbakgrunn har registrert beløp på kode for fagforeningskontingent i lønns- og trekkoppgaven.

Les også: Slik beholder du ingeniører fra utlandet

Et sikkerhetsnett for ansatte

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at mange utenlandske arbeidstakere kan være skeptiske til å bli med i en fagforening. I motsetning til i Norge står fagforeningene i utlandet ofte mye svakere.

I USA er bare 7 prosent av ingeniørene med i en fagforening, mens i Norge er det over halvparten.

– Det er viktig å forklare arbeidstakere som kommer fra andre land hva den norske modellen er, hvor samarbeid og medvirkning fører til økt verdiskaping og produktivitet. I tillegg fungerer fagforeninger som et sikkerhetsnett for den enkelte arbeidstaker. Med sikkerhetsnett mener jeg at medlemmene for eksempel får bedre arbeidsvilkår, et stort nettverk og bedre utgangspunkt for lønnsforhandlinger, sier Lyngsnes Randeberg.

Les også: – Subsea 7 bedriver sosial dumping

Working in Norway

Anledningen for utspillet er Teknas konferanse om globalisering, hvor arbeidstakere på tvers av landegrenser er på agendaen. Over en fjerdedel av medlemmer i privat sektor er ansatt i virksomheter med utenlandsk eierskap.

Lyngsnes Randeberg forklarer at internasjonalisering er et viktig satsingsområde for Tekna.

Hun ønsker spesielt å ivareta interessene til arbeidstakere og studenter som reiser utenlands i en periode, eller de som kommer for å studere eller jobbe i Norge.

– Jeg har selv mange kolleger ved NTNU som kommer fra hele verden. Jeg ser at mange av dem trenger informasjon om alt fra hvordan lønnsforhandlinger foregår til hva et verneombud er og hvem man skal henvende seg til når man er syk. I slike tilfeller kan en fagforening fungere som en guide og være et verdifullt nettverk som kan hjelpe en i arbeidslivet, sier Lyngsnes Randeberg til Teknisk Ukeblad.

Et av tiltakene for å opprettholde og informere om den norske modellen er Teknas introduksjonskurs for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge.

Kurset går under tittelen "Working in Norway", og skal hjelpe medlemmene med å orientere seg i det norske arbeidslivet.

– Vi har hatt to møter i Bergen og Stavanger, neste blir i Tromsø. Oppmøtet på disse arrangementene har vært veldig bra, sier Lyngsnes Randeberg.

Les også: Utdanner seg i Norge, tar jobb et annet sted

En del usikkerhet

Tove Selnes, HR-sjef i Opera Software, sier at det er en del utfordringer knyttet til det å implementere norske verdier og arbeidsliv utenfor Norge.

I sitt innlegg under Globaliseringskonferansen sa hun at over tid ser mange ledere fordelen ved fagforeninger.

– I begynnelsen føler nok mange på en del usikkerhet knyttet til hvordan det er å samarbeide med fagforeninger. Hos oss ser ledere klare fordeler ved slikt samarbeid og ved det å involvere ansatte i større grad.

Les også: 200.000 nordiske industrijobber kan gå tapt