KARRIERE

Vil du bli Arktis-ingeniør, polymerteknolog eller master i karriereveiledning?

Bachelor i arktiske anlegg er tittelen på ett av Universitetet i Tromsøs nye studier.
Bachelor i arktiske anlegg er tittelen på ett av Universitetet i Tromsøs nye studier. Bilde: Colourbox
31. mars 2014 - 10:16

De klimatiske forholdene nordpå gir særegne utfordringer for byggenæringen. Nå etablerer Universitetet i Tromsø et eget byggingeniørstudium rettet mot arktiske anlegg.

Studiet, som har oppstart ved universitetets campus i Alta kommende høst, er landets første ingeniørstudium rettet mot bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene.

Studiet skal bøte på stor ingeniørmangel i petroleums- og energinæringen nordpå, men universitetet mener studiets spesielle retning utgjør en viktig nisje.

Takler tele

– Vi ser at kunnskapen om å arbeide i et kaldt, arktisk klima – en kompetanse som finnes i industri og offentlig sektor nordpå – er ettertraktet. Mange, både nasjonalt og internasjonalt, ser nordover, sier Kristine Lind-Olsen, leder ved Senter for sikre operasjoner i nord (SESiNOR). Senteret er Universitetet i Tromsøs forskningsenhet for nordområdekompetanse.

– Hva slags kunnskap er det konkret snakk om?

– En rekke faktorer kan være utfordrende for en trygg og forsvarlig drift. I arkiske områder handler det om lange avstander, klima, sårbart miljø og logistikk. Å bygge veier, broer, havneanlegg og gruver i nordområdene krever spesialkompetanse, sier hun.

Les også: 23 år gamle Mathias sa nei til jobb i Facebook

Spesialkompetanse: Kristine Lind-Olsen sier at byggingeniør­studiet gir spesial­kompetanse i utbygging av infrastruktur i nordområdene, men understreker at kandidatene vil være kvalifisert til byggingeniørstillinger uavhengig av region og geografi. Foto: Universitetet i Tromsø
Spesialkompetanse: Kristine Lind-Olsen sier at byggingeniør­studiet gir spesial­kompetanse i utbygging av infrastruktur i nordområdene, men understreker at kandidatene vil være kvalifisert til byggingeniørstillinger uavhengig av region og geografi. Foto: Universitetet i Tromsø

Permafrost

Studiet inkluderer fag som tilbys ved andre byggingeniørstudier, blant annet realfag, geologi, veibygging og konstruksjonsteknikk.

Samtidig gir spesialiseringsemner som arktisk anleggsteknikk og infrastruktur i Arktis en innføring i «teleproblematikk, bygging på permafrost, håndtering av snø, isdannelser, snøskred, masseutglidninger og klimatiske endringer».

Etableringen av studiet har ikke overraskende sammenheng med økende bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til utvinning av olje og gass i havområdene utenfor den nordnorske kysten.

– Ja, det er helt klart økende aktivitet i nord, og både skipstrafikk og petroleumsaktivitet krever økt kompetanse for sikre operasjoner i nordområdene. Både Statens vegvesen, Maskinentreprenørenes Forbund og Kystverket har påpekt behovet for en slik utdanning. Studieopplegget er blitt til gjennom godt samarbeid mellom akademia og det operative miljøet i industrien i Finnmark og andre deler av regionen, sier Lind-Olsen.

Les også: Blir dette fremtidens utdanning til byggenæringen?

Lær på skjerm

Teknisk Ukeblads oversikt over høstens nye studier viser at flere interessante teknologistudier er på trappene.

E-læring er stikkordet for Universitetet i Agders nye 2-årige masterstudium i Multimedia and Educational Technology. Studentene skal få solid innsikt i utvikling og bruk av dataverktøy og andre løsninger for elektronisk formidlet undervisning.

Såkalt læringsteknologi er et område i vekst, og studentene vil lære interaksjonsdesign, visualisering, utvikling av e-læringskurs og lærende spill, samt hvordan benytte smarttelefoner og nettbruk til e-læring.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Det har vært viktig for oss å bygge opp studiet slik at kandidatene blir ettertraktet på arbeidsmarkedet. Flere aktører i det regionale næringslivet på Sørlandet har støttet opp og bidratt til å forbedre studieopplegget, sier Morgan Konnestad. assisterende instituttleder ved Universitetet i Agders Institutt for IKT.

Han er ikke i tvil om behovet:

– De seneste årene har vi sett flere nye firmaer som jobber med nye måter å formidle kunnskap på, og vi ser at universiteter og høyskoler i større grad bruker teknologi til læring. Flere store offshoreselskaper på Sørlandet, for eksempel Aker Solutions og NOV, har store avdelinger som utvikler kursmateriell der de bruker ny teknologi i formidlingen, sier han.

Les også: GE kan redde oljestudie ved Universitetet i Stavanger

E-terror og vannfag

I Trondheim kan NTNU skilte med et masterstudium i Global Manufacturing Management, som blir til etter at studiet Master in Globalization deles i to.

Nå vil IVT-fakultetet på Gløshaugen tilby det industrirettede studiet i Global Manufacturing Management. Behovet er åpenbart i en verden der industri og produksjon plasseres i ulike land, og store selskaper i større grad enn tidligere opererer i ulike land og markeder.

Flere særpregede studier settes i verk til høsten, og variasjonen er stor.

Høgskolen i Gjøvik utvider sin satsing på datasikkerhet, og etablerer et erfaringsbasert masterstudium i informasjonssikkerhet. Målgruppen er politifolk.

Cyberkriminalitet i form av spionasje, sabotasje og terrorisme og metoder for å få etterforske og få bukt med denne typen kriminalitet er sentrale emner i studiet.

I Trondheim fortsetter Høgskolen i Sør-Trøndelag sin satsing på bygningsvern med et nytt bachelorstudium i utøvende tradisjonelt bygghåndverk.

Universitetet i Agder etablerer i samarbeid med Høgskolen i Telemark et masterstudium i akvatisk økologi, som skal gi «vannfaglige stillinger både i offentlig og privat sektor».

Ellers kan du velge blant studier i kreative fag og lære­prosesser (Stord / Haugesund), kulturledelse (Telemark), MBA i ledelse (Bodø), naturbruk (Ås), miljøpsykologi (Lillehammer) og simulering (Ålesund).

Les også:

Disse studentene redder liv med masteroppgaven

Ikke siden 2002 har flere ingeniørstudenter strøket

De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere utdanning  

Nye studier ved universiteter og høyskoler  høsten 2014

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Sykepleie, Sandvika
 • Lærerutdanning for tospråklige lærere
 • Kunst og design – mote og ­produksjon
 • Master i journalistikk
 • Master i fysioterapi
 • Bachelor i prehospitalt arbeid

Høgskolen i Telemark

 • Årsstudium i idehistorie (nett)
 • Årsstudium i engelsk (nett)
 • Årsstudium i informasjons­behandling (nett)
 • Bachelor i kulturledelse

Høgskolen i Gjøvik

 • Master i informasjonssikkerhet

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • PhD i markedsføringsledelse
 • Master i karriereveiledning*
 • Lektorprogram i norsk

Høgskolen Stord/Haugesund

 • Master i kreative fag og læreprosesser
 • Branningeniør Y-vei

Høgskolen i Bergen

 • Årsstudium i avansert sykepleie (deltid)

Høgskolen i Østfold

 • Master i scenografi
 • Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0–3 år)
 • Master i spesialpedagogikk deltid
 • PPU for yrkesfag, trinn 8–13 (deltid)

Høgskolen i Molde

 • Master i Engineering Logistics
 • Master i økonomi og administrasjon

Høgskolen i Narvik

 • Bachelor i teknologi, Bodø og Mo

Høgskolen i Harstad

 • Bachelor i internasjonal beredskap

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Bachelor i utøvende tradisjonelt bygghåndverk
 • Årsstudium i kjemi og bioteknologi
 • Master i IKT-basert samhandling

Høgskolen i Ålesund

 • Bachelor i elkraftsystemer
 • Master i simulering og visualisering

Høgskolen i Volda

 • Grunnskolelærerutdanning 1–7 (deltid)
 • Barnehagelærerutdanning (deltid)
 • Faglærerutdanning i musikk
 • Årsstudium i digital kompetanse
 • Master i dokumentar og journalistikk (deltid)

Høgskolen i Lillehammer

 • Årsstudium i Sports and Outdoor Tourism
 • Bachelor i Sport Management
 • Master i karriereveiledning*
 • Master i miljøpsykologi

Høgskolen i Hedmark

 • Master i bærekraftig landbruk
 • Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledn­ing

Universitetet i Oslo

 • Bachelor i kristendom, kultur og læring
 • Årsenhet i italiensk
 • Årsenhet i portugisisk
 • Nye EVU-studier

NTNU

 • Master i farmasi (2-årig)
 • Master i industriell kybernetikk (2-årig)
 • Master of Science in Polymer Tech.
 • Master in Global Politics and Culture
 • Master in Global Manufacturing Management
 • Master i arkitektur (2-årig)
 • Master elektronisk systemdesign og innovasjon

Universitetet i Agder

 • Executive MBA
 • Master i Multimedia and Educational Technology
 • Master i akvatisk økologi
 • 5-årig lektorutdanning, trinn 8–13
 • Bachelor i tysk
 • Bachelor i fransk

Universitetet i Bergen

 • Bachelor i statistikk
 • Bachelor i matematikk for teknologi og industri
 • Master i aktuarfag

Universitetet i Stavanger

 • Master i sykepleie m/spesialiseringer
 • Master in Technology and Operations Management

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 • Bachelor in Arctic Adventure
 • Bachelor i arktiske anlegg, ingeniør
 • Bachelor i arktisk forurensings­biologi og forvaltning
 • Lektorprogram 8–13, 5-årig

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Master/lektorutdanning i naturbruk (2-årig)

Universitetet i Nordland

 • Årsstudium i offentlig rett
 • Yrkesfaglærerutdanning, bachelor
 • MBA i ledelse
 • Master i samfunnsvitenskap
 • Master i spesialsykepleie

Listen er ikke uttømmende.

* Høyskolene samarbeider om studiet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.