BYGG

Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter åpner på Fornebu

Fornebu S.

Det nye kjøpesenteret på Fornebu er det første kjøpesenteret i verden som mottar den internasjonale miljøklassifiseringen ”Outstanding”.
Det nye kjøpesenteret på Fornebu er det første kjøpesenteret i verden som mottar den internasjonale miljøklassifiseringen ”Outstanding”.

Miljøtiltakene

 1. Grønt tak som som gjenskaper den nasjonalt sjeldne naturtypen kalktørreng som finnes på Fornebulandet.
 2. Solcelleanlegg på tak og fasade.
 3. Dagslys via overlys gir godt innemiljø og redusert belysningsbehov.
 4. LED-belysning
 5. 20 ladestasjoner til elbiler i garasjen.
 6. Bevisste materialvalg som trefasader og lavkarbonbetong.
 7. Mer enn 80 % av alle byggematerialer er innkjøpt fra leverandører med et miljøstyringssystem.
 8. Varme produsert på senteret gjenvinnes og brukes til oppvarming via det vannbårne oppvarmingssystemet.
 9. Butikkene sorterer avfall i 11 fraksjoner.
 10. Senteret henter varme og kjøling fra sjøen.
 11. Vannbesparende utstyr på toaletter, kraner og dusjer for å minimerer forbruket av drikkevann.
 12. Lekkasjedeteksjon som hinder rennende toaletter eller kraner.
 13. Lyse farger i garasjegulv gir lavere belysningsbehov.
 14. Mesteparten av den utgravde massen er enten gjenbrukt som tilbakefylling i prosjektet eller deponert andre steder på Fornebu.

Neste uke åpner det som vil bli verdens mest miljøvennlige kjøpesenter.

Senteret, som ligger på Fornebu, er det første kjøpesenter i verden som har mottatt den internasjonale BREEAM-utmerkelsen og miljøklassifiseringen ”Outstanding”, for hvordan bygget og byggeprosessen er designet og planlagt.

– Ingen andre kjøpesentre i verden har tidligere fått denne utmerkelsen, det er derfor vi kan si at  Fornebu S blir verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, forklarer Heidi Lyngstad, miljøsjef i KLP eiendom.

Miljø i alle ledd

Kjøpesenteret er 25.000 kvadratmeter stort, og skal romme rundt 80 butikker og spisesteder. Lyngstad forteller at det er summen av en rekke større og mindre miljøtiltak som har gitt senteret det gode miljøresultatet.

– Det at det har vært miljøfaglig kompetanse og ressurser i alle deler av næringskjeden, hos både byggherren, entreprenør og rådgivere, har hatt mye å si for miljøklassifiseringen vi har oppnådd, sier hun.

I tillegg har det under oppføringen av bygget blitt stilt krav til at leverandører av produkter har egne dedikerte miljøansvarlige.

– Vi har ønsket å sette miljø på dagsorden i alle ledd. Og summen av dette fokuset har gitt et fantastisk resultat, sier Lyngstad.

Les også: Byggingen av verdens høyeste trehus er i gang

Lavkarbonbetong og trefasade

Noen av de største grepene som er gjort for å få et miljøvennlig bygg har vært bygningsformen, materialvalg og kvaliteten på de tekniske systemene.

Under oppføringen av bygget har all betong som er støpt på plassen vært lavkarbonbetong. Kombinert med byggets trefasader har dette, ifølge Lystad, redusert byggets CO2-avtrykk med 60 prosent.

–  Bruken av lavkarbonbetong som et tiltak for å redusere CO2-utslippene er ikke gjort i samme skala noe sted i Norge tidligere. Det er et av grepene som har gjort at klimagassutslippet fra materialene i bygget har blitt kraftig redusert, sier hun.

Utover dette har deler av bygget fått grønt tak.

– Grønne tak har mange gode tekniske fordeler. Det gir god vannhåndtering, beskytter det underliggende taket godt og gir muligheten for å få tilbake litt av naturen som ofte må vike når nye bygg skal føres opp, forteller Lyngstad.

På de delene av taker som ikke brukes til grønt, er det montert opp 2000 kvadratmeter med solceller. Det skal produsere et minimum av 100.000 kWh per år.

Les også: – Varmepumpe er ikke gunstig på lang sikt

Mange små tiltak

Andre tiltak som har vært med på å påvirke byggets miljøresultat er integrerte elbilladestasjoner, bruk av LED-belysning, vannbårne oppvarmingssystemer med varmegjenvinning og grundig sortering av avfall.

– I tillegg er det montert inn vannsparende utstyr på toaletter, kraner og dusjer for å minimere forbruket av drikkevann, samt lekkasjedeteksjon på alle toaletter, forteller Lyngstad.

I garasjene er det brukt lyse farger, for dermed å kunne redusere belysningen.

– Enkle grep som dette gir en årlig energibesparelse om cirka 130.000 kWh, sier miljøsjefen.

Prosjektet har i tillegg ambisiøse mål for reduksjon av mengde avfall og for sortering av avfall i byggefasen.

Les også:

Tirsdag åpner det som blir Norges største solcelleanlegg

Post-it-lapper ga hus med null byggefeil

Ny isolasjonsplate er 30 prosent tynnere, gir samme isolasjon