KRAFT

Venstre krever enøk-fradrag fra 1. januar

For å unngå kollaps i varmepumpemarkedet.

Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre om det skal innføres skattefradrag for energieffektiviseringstiltak allerede fra årsskiftet.
Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre om det skal innføres skattefradrag for energieffektiviseringstiltak allerede fra årsskiftet. Bilde: Øyvind Lie

Som Teknisk Ukeblad skrev i går, kommer ikke regjeringen til å legge fram ordningen med skattefradrag for energieffektivisering i budsjettet som legges fram i morgen. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) kunne heller ikke si når ordningen kan komme på plass, og om den kan komme fra årsskiftet.

Det førte til at daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Bård Baardsen, ble svært skuffet og advarte mot investeringsstopp og risiko for halvering av omsetningen i bransjen.

Les også: – Varmepumpenæringen kan få halvert omsetningen

Viktig for Venstre

Nå er det imidlertid nye politiske tider. Med en mindretallsregjering blir ikke Stortinget lenger nødvendigvis noe sandpåstrøingsorgan i budsjettspørsmål.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen, som også er leder av Stortingets energi- og miljøkomite, sier nå at han mener regelverket for enøk-skattefradrag bør vedtas allerede i budsjettet som skal vedtas i desember, slik at det kan gjelde fra 1. januar 2014. Det har også Venstre tatt høyde for i sitt alternative budsjett, som de la fram i dag.

Elvestuen mener nemlig at regjeringen og departementene kan fortsette arbeidet med regelverket, i dialog med Stortinget, slik at det likevel kan vedtas i budsjettet i desember.

– Å få ordningen innført fra 1. januar 2014 vil være viktig for oss. For vi forstår godt hvilken betydning dette har for aktørene som selger enøk-løsninger, sier Elvestuen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Tord Lien vil ha dyrere strøm

Enova i bakhånd

Dersom det likevel viser seg å være for vanskelig, fordi for mange detaljer må avklares, mener han Enova kan brukes for å hindre kollaps i markedet.

– Da bør Enova få så gode rammer, allerede fra årsskiftet, at de kan gi støtte som er like god som det skattefradraget kommer til å bli. Det vil gi de riktige signalene til markedet, sier han.

Foreslår garanti

Energipolitisk talsmann Geir Pollestad i Senterpartiet er svært urolig for hva situasjonen kan bety for lysten til å investere i enøk og for konsekvensene av dette for bransjen.

– For å bøte på en manglende innføring fra 1. januar 2014 bør regjeringen utstede en garanti om at de som gjør slike investeringer nå, kan omfattes av ordningen mot å ta vare på kvitteringene. De rødgrønne gjorde et tilsvarende grep [i 2006] og da bør også en regjering som skryter av sin gjennomføringskraft raskt få dette på plass. Ordningen kan vedtas som en del av revidert budsjett til våren, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Men er ikke tiden for knapp?

– Hovedrammene bør kunne bli avklart raskt slik at det kan gis en garanti med virkning fra 1. januar. Dette vil kunne hindre bråstans i omsetningen, sier han.

Første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Terje Lien-Aasland (Ap), er også bekymret.

– Det er galskap å signalisere et nytt støtteregime, for så å ikke innføre det. Vi mener det er lite smart med skattefradrag, men det er enda mindre smart å signalisere det uten å komme med det. Da kollapser markedet, sier han.

Les også: – Norge er et batteri uten tilkobling til Europas fornybarmotor

Etterlyser handlekraft

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er enig i at det er svært viktig at skattefradragene kommer allerede fra årsskiftet.

– Hvis ikke stopper bransjen opp. Her må vi på det sterkeste oppfordre Høyre og Frp til vise den ubyråkratiske handlekraften som de reklamerer for. Dette er et spørsmål om å være i stand til å gjøre det opplagt riktige når det trengs.

Hansson mener Høyre og Frp sammen med sine støttepartier Venstre og KrF bør enkelt bør kunne ordne saken i budsjettet som skal vedtas.

– Hvis ikke det går, er det dårlige signaler for effektiviteten i firepartisamarbeidet. For dette er en type virkemiddel som ideologisk er midt i blinken for de fire partiene, sier han.

Daglig leder Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening sier han er svært godt fornøyd med at Venstre i sitt alternative statsbudsjett tar med skattefradag for enøktiltak med 28 prosent og en grense på maks 50 000 kroner per husholdning.

– Det blir sikkert krevende forhandlinger i stortinget og vi håper virkelig at Venstre for gjennomslag på dette punktet, sier han.

Les også: – At strøm ikke skal brukes til oppvarming, er religion for ingeniørene

Ingen løfter

Statssekretær Lars Andreas Lunde svarer slik på spørsmål om regjeringen vil ta sikte på å bruke tiden fram til budsjettet skal vedtas i Stortinget til å få på plass et regelverk, slik Venstre ønsker.

«Vi vil ha en ordning med høyt presisjonsnivå og må være helt sikre på at det er effektfulle enøk-tiltak som premieres. Kravet til presisjon betyr for eksempel at tre uker i regjering blir for knapt. De utredningene som bør foretas i en slik sammenheng, går ut over rammene for hva som praktisk og tidsmessig kan gjennomføres i forbindelse med en tilleggsproposisjon i statsbudsjettet. Den parlamentariske situasjonen tilsier at vi kommer til å samarbeide tett med stortingsgruppene til de fire samarbeidspartiene (V, KrF, H, Frp)», skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Ingen garanti-garanti

Han understreker at regjeringen er klar over problemstillingene rundt ordningen.

«Regjeringen arbeider kontinuerlig med problemstillingene rundt Enøk-skattefradraget. Dette er en prosess som krever god koordinering mellom flere departementer».

– Er det aktuelt å gi en garanti om at de som gjennomfører enøk-investeringer, som senere viser seg å være omfattet av ordningen, i ettertid kan få skattefradrag mot å vise fram kvitteringene?

«På generell basis vil jeg si at alle muligheter ligger på bordet», svarer Lunde.

Les også:

Nytt vindu kan generere strøm

20 km nye tunneler og 50 meter høy dam gir 175 GWh i Brokke