KARRIERE

Vellykket matteordning

MATTE: Fredrik Jensen mener en av suksessfaktorene er at Ent3r spiller på flere strenger.
MATTE: Fredrik Jensen mener en av suksessfaktorene er at Ent3r spiller på flere strenger. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
26. apr. 2011 - 10:55

Ent3r er et prosjekt der realfagsstudenter er mentorer for og De skal redde realfagene i 10. klasse på ungdomsskolen og 1. klasse på videregående skole med matematikk.

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo har forsket på om ordningen fungerer etter hensikten. Resultatene er hyggelig lesning.

De skal redde realfagene

Mestring

– Ent3r framstår som et vellykket tiltak. Deltakerne gir en treffende beskrivelse av prosjektet, nemlig at det til forveksling likner god realfagsundervisning i skolen, sier Fredrik Jensen, forsker ved Naturfagsenteret.

Det viser seg at prosjektet har møtt flere av suksesskriteriene. Elevene mener for eksempel av mentorene er flinke.

– De sier at mentorene har god tid til å hjelpe dem, og at de får tid til å hjelpe alle deltakerne. Terskelen for å stille spørsmål er lavere enn i den vanlige klassesituasjonen. Generelt er tilbakemeldingen fra elevene at Ent3r-ordningen har gjort dem bedre i matematikk. Det har økt mestringsfølelsen hos elevene, spesielt hos jentene, sier Jensen.

Vil fjerne ordet "realfag"

Fritidsaktivitet

Det sosiale er også essensielt, viser studien.

– Gjennom dette prosjektet er matematikk blitt en sosial fritidsaktivitet blant de deltakende elevene. De lærer matematikk utenfor skolen, sier forskeren.

Å dra på universitetet for å lære matematikk ser elevene på som stas.

– I enkelte tilfeller foregår mattetreningen på skolene, men som regel møtes elevene og mentorene på universitetet. Elevene gir klart uttrykk for at det er mest stas å være universitetet. Å dra på universitetet er kult, sier Jensen.

Norske studenter hedres i utlandet

Les mer om: