OLJE OG GASS

– Utsira-rapporten ligner et forsvarsdokument for Statoil

KrF er kritisk.

Johan Sverdrup blir det største feltet på Utsirahøyden, og vil få sin strøm fra land.
Johan Sverdrup blir det største feltet på Utsirahøyden, og vil få sin strøm fra land. Bilde: Lars Taraldsen

Oljedirektoratets rapport om kraft fra land får kritikk etter at olje- og energiminister Tord Lien presenterte resultatene fra rapporten for Stortinget i går ettermiddag.

Rapporten konkluderer med at det vil være mulig å få til en samordnet kraft fra land-løsning på Utsirahøyden i forbindelse med Johan Sverdrups andre fase.

– Det er en forutsetning for ODs vurdering at fase to blir etablert innen 2022, heter det i rapporten.

Les også: Statoil-direktør «nappet» av omstridt gassturbin fra Sverdrup-modell

Ikke mulig fra start

Det konkluderes forøvrig med at det vil være stor fare for ett års forsinkelse av Johan Sverdrup fase én dersom områdeløsningen skal på plass allerede ved Sverdrups oppstart i 2019.

– På nåværende tidspunkt vil det ikke være mulig å etablere en områdeløsning for kraft fra land allerede fra produksjonsstart av Sverdrup uten at det medfører en betydelig risiko for at fase én-utbyggingen for feltet forsinkes, heter det.

– Dette skyldes at en slik løsning vil medføre et stort arbeidsomfang fordi dekksanlegget på den aktuelle plattformen på Sverdrup vil måtte designes på nytt, skriver Oljedirektoratet videre.

Lien er fornøyd

Saken om Utsirahøyden har hatt flere sider ved seg. Kritikerne av prosessen har ment at en slik områdeløsning bør på plass i første fase.

Men trusselen om en ett års utsettelse av Sverdrup har fått flere til å bli nervøse, blant annet med tanke på både arbeidsplasser i leverandørindustrien, samt Statoils estimerte nåverditap på om lag 20 milliarder kroner.

Teknisk Ukeblad snakket i går ettermiddag med olje- og energiminister Tord Lien etter han hadde presentert rapporten for Stortinget. Han var tilfreds med konklusjonene.

– Det store Sverdrup-feltet vil nå drives med kraft fra land fra produksjonsstart i 2019. I tillegg har operatørene sagt at de vil gjøre tidliginvesteringer på land for å forberede en områdeløsning, sier Lien til Teknisk Ukeblad.

– OD sier at intensjonen Stortinget har lagt på bordet er realiserbar. Både jeg og Stortinget har vært opptatt av at man må unngå at første byggetrinn på Sverdrup blir forsinket.

Les også: Dette har skjedd i Utsira-saken

Forsvarsdokument for Statoil

Men det er ikke alle som er fornøyde med rapporten. En av dem er KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Spesielt er han kritisk til kildebruken i rapporten.

Det går nemlig frem av kildelisten – som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet – at det kun er Statoil som har blitt kontaktet skriftlig i forbindelse med saken. Ellers har det blitt avholdt møter med ABB og Statnett, samt at tidligere rapporter om Utsirahøyden er brukt.

– OD mangler de objektive og kritiske vurderingene om når det er teknisk mulig å gjennomføre full områdeløsning med kraft fra land til Utsirahøyden, sier Ropstad.

Han mener hele dokumentet ser ut som noe Statoil nærmest kunne ha skrevet selv.

– Jeg har forståelse for at det har vært et arbeid med kort tidsfrist, men like fullt burde de fått uavhengige vurderinger av spørsmålene. Dette ligner et forsvarsdokument for Statoil, ikke en uavhengig og kritisk vurdering, sier han videre.

Ropstad mener at dersom dette betyr at områdeløsningen ikke kommer på plass allerede i 2019 vil det bety dramatisk økning i CO2-utslippene frem til 2020.

– Totalt kunne elektrifisering gitt utslippsreduksjoner på kanskje over én million tonn CO2 i året. Ved denne delelektrifiseringen vil tre sterkt forurensende gasskraftverk fremdeles få stå på Utsirahøyden og ca 400.000 tonn CO2 vil fremdeles bli sluppet ut hvert år, sier Krf-representanten.

– Samtidig er det gledelig at OD så utvetydig slår fast at full områdeløsning med kraft fra land til Utsirahøyden er mulig innen 2022. Dette forventer KrF konkrete planer for hvordan det skal gjennomføres lar plan for utbygging og drift (PUD) kommer til Stortinget til våren.

Lien: Betydelig kompetanse

Olje- og energiminister Tord Lien sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at han ikke har noen problemer med kildebruken i rapporten.

– Jeg har tillit til OD sitt arbeid. Det er også slik at OD besitter en betydelig kompetanse på svært store industrielle prosesser. Det er også viktig med denne typen arbeid, og så noterer jeg meg at OD har pekt på at de har fått innspill fra tunge elektrofaglige miljøer i tillegg, sier han.

Les også:

1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner

1000 tonn tung kompressor skal gi olje for milliarder på Kvitebjørn

Aibel har kuttet 1000 konsulenter det siste året  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.