VANNKRAFT

Utenlandsk konkurrent krever erstatning etter razzia hos Rainpower

Hevder nordmennene brukte vannkraft-teknologi uten lov.

Rainpower har blant annet spesialisert seg på høytrykks francisturbiner.
Rainpower har blant annet spesialisert seg på høytrykks francisturbiner. Bilde: Rainpower
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
9. mars 2016 - 07:08

Høsten 2011 kom namsmannen på overraskende besøk hos vannkraftingeniørene i Rainpower på Kjeller. Kopier av 153.000 datafiler og 42 ringpermer med dokumenter ble beslaglagt under aksjonen.

Bak sto den østerrikske konkurrenten Andritz Hydro som ba om bevissikring.

Nå ruller konflikten videre. Østerrikerne har gått rettens vei for å få erstatning fra det norske teknologiselskapet og de møtes i retten til høsten.

Konkurrenten mener Rainpower har brukt deres turbinteknologi uten lov.

Årelang konflikt

Påstander om industrispionasje, ulovlig kopiering av enorme datamengder og det overraskende besøket fra namsmannen er ingredienser i den årelange konflikten mellom de to selskapene. Krangelen har pågått i norske og svenske rettssaler.

Andritz' prosessfullmektig er ordknapp om erstatningssaken.

- Jeg kan bekrefte at denne saken delvis er en oppfølgning til saken om bevissikring som har versert for domstolene tidligere, skriver Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt.

- Vi har en god sak

Rainpower mener det er begrenset risiko for at de taper erstatningssaken, ifølge siste årsrapport.

- Vi har ikke noen ytterligere kommentarer, utover at vi skulle gjerne vært den foruten, men mener vi har en god sak, uttaler styreformann Morten Mathisen skriftlig om erstatningssaken.

- Jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjon i hva som er Andritz Hydros motiver for å kjøre saken, legger han til.

Rainpower har tidligere omtalt tvistene som «en bevisst strategi fra Andritz’ side hvor de benytter vedvarende juridiske prosesser til å motarbeide Rainpower i det internasjonale markedet».

Video: Her bygger de nytt kraftverk 1450 meter inne i fjellet

- En brysom norsk konkurrent

Foranledningen til razziaen hos Rainpower var at Andritz i august 2011 gikk rettens vei for å få tilgang til e-poster, notater, dokumenter, beregninger og tegninger utarbeidet av ni navngitte ansatte hos konkurrenten. 

- Jeg tror Andritz gjør dette for å knekke oss, en brysom norsk konkurrent i sterk vekst, uttalte daværende administrerende direktør Svein Ole Strømmen i Rainpower til Romerikes Blad samme høst.

Andritz mistenkte at en gammel lisensavtale var brutt og krevde tilgang til fullstendig dokumentasjon over utviklingen av flere av Rainpowers turbinløsninger.

Målet var å «få avdekket hvorvidt og i hvilket omfang Rainpower urettmessig har utnyttet beskyttet knowhow og teknologi og samtidig gjort inngrep i rettigheter tilhørende Andritz», ifølge rettens kjennelse.

«enorme mengder med sensitive data»

«(...) det er forholdsvis sterke holdepunkter for at noen ansatte i Rainpower i Norge har tatt med seg teknologi fra Andritz i Sverige hvor de før var ansatt. Sms-meldinger og annet materiale underbygger dette», skrev tingrettsdommeren etter å ha sett det beslaglagte materialet.

Rainpower anket bevissaken til lagmannsretten, men fikk ikke gehør der.

«Flere ansatte i Andritz lastet ned enorme mengder med sensitive data før de sluttet hos Andritz og tok ansettelse hos Rainpower kort tid senere», hevdet det østerrikske selskapet overfor lagmannsretten.

Rainpower forsøkte å anke bevissaken helt til Høyesterett, men anken ble avvist.

Det beslaglagte materialet skulle så granskes av en uavhengig ekspert oppnevnt av retten. Selskapene kranglet om ekspertenes mandat, før retten skar gjennom i 2013.

En vannkraftekspert fra Sweco ble satt til å gjennomgå materialet. Ekspertens rapport er senere lagt frem for både Rainpower, Andritz og retten.

Etter å ha sett ekspertrapporten, mener imidlertid Rainpower at risikoen for å tape saken er begrenset, ifølge siste årsrapport.

- Industrispionasje

Striden har også pågått i Sverige.

Vinteren 2011 ble flere selskaper i Rainpower-systemet saksøkt og beskyldt for industrispionasje av Andritz i Sverige. Andritz påstod at deres tidligere ansatte hadde tatt med seg datafiler om selskapets teknologi ved overgang til Rainpowers svenske selskap. 

Det norske vannkraftselskapet fikk advokatfirmaet Bahr til å undersøke påstandene, og de fant ikke grunnlag for disse.

I 2012 ble alle selskapene frikjent for påstandene om industrispionasje. Rainpowers svenske selskap ble imidlertid dømt til å betale Andritz 800.000 svenske kroner i erstatning for å ha brukt nye medarbeidere i utarbeidelsen av anbud før disse formelt hadde sluttet i Andritz.

Begge selskapene anket, men det ble deretter inngått et forlik der ankene ble trukket.

Lisensavtalen

Ifølge lisensavtalen kan Rainpower eksklusivt benytte teknologien fra General Electrics i Norge for turbiner til vannfall over 300 meter.

For Europa og Afrika kan teknologien brukes på ikke-eksklusiv basis for turbiner til vannfall over 300
meter og som har en ytelse over 10 MW.

For resten av verden, unntatt Latin-Amerika, kan teknologien på ikke-eksklusiv basis benyttes for vannfall over 300 meter, men for turbiner med en ytelse under 10 MW.

Røtter i Kværner

Grunnlaget for konflikten går helt tilbake til Kværners produksjon av vannkraftturbiner. I 1999 ble denne virksomheten solgt til General Electric.

Det norske selskapet NLI inngikk senere, i 2007, en lisensavtale med General Electric om bruk av deres teknologi. Rainpower, som da var eid av NLI, ble lisenstaker. Året etter solgte General Electric turbinvirksomheten til østerrikske Andritz.

Fem ukers rettssak

Erstatningssaken starter etter planen 12. september i Nedre Romerike tingrett. Det er satt av fem uker til saken.

Rainpowers prosessfullmektig Jon Christian Thaulow i advokatfirmaet Bahr ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt og henviser til Rainpower.

  • Les flere nyheter om kraft.
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.