SAMFERDSEL

– Uriktige påstander og konspirasjonsteorier om prosjektet

Bane Nor og Moss kommune hevder at de har kontroll på kvikkleirerisikoen i Moss.

– Én konspirasjonsteori går ut på at Bane Nor og Moss kommune skal tjene penger på eiendomsutvikling, og at dette er motivasjonen for å bygge jernbane gjennom Moss. Dette er ikke sant, skriver Bane Nor.
– Én konspirasjonsteori går ut på at Bane Nor og Moss kommune skal tjene penger på eiendomsutvikling, og at dette er motivasjonen for å bygge jernbane gjennom Moss. Dette er ikke sant, skriver Bane Nor. Foto: Øystein Grue
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
25. juli 2021 - 05:05

– Jernbaneprosjektet i Moss er forankret i InterCity-satsingen og gjennomføres for å nå målene i denne.

Det skriver Bane Nor i sitt tilsvar til Teknisk ukeblads nylige artikkel om togutbyggingen i Moss.

I artikkelen fremkommer det blant annet sterk bekymring for at utbyggingen skal utløse et større kvikkleireskred i byen, og for at Bane Nor og kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til risikoen - blant annet ved å ikke vurdere alternative traséer.

Bane Nor peker på at de forholder seg til gjeldende regelverk og bestilling fra Stortinget, og at de ikke har fått i oppdrag å vurdere øvrige traseer.

Slik kan en fremtidig togstasjon i Moss komme til å se ut.
Moss kommune og Bane Nor har sammen dannet selskapet Sjøsiden AS, som vil bygge 5000 boliger rundt den planlagte togperrongen ved fjorden i Moss. Enkelte av innbyggerne frykter et enormt kvikkleireras i det samme området. Illustrasjon: Sweco

Avviser at eiendomsspekulasjon går foran sikkerheten

Ifølge Bane Nor er ROS-analysen som lå til grunn for prosjektet til revisjon grunnet ny kunnskap om grunnforholdene.

– Prosjektet har siden 2017 hatt beredskapsplan for pågående arbeider. Denne revideres fortløpende og har fokus på skredhendelser, skriver de.

Bane Nor skriver at de jobber for fullt med å stabilisere grunnen slik at arbeidene i sentrum kan fortsette. Et omfattende overvåkningsprogram skal være på plass, og i løpet av sommeren 2021 skal det settes opp ytterligere 30 inklinometerkanaler og 5 poretykksmålere, samt flere infiltrasjonsbrønner.

Når det gjelder måleapparatet som refereres i artikkelen, er ikke dette defekt, ifølge Bane Nor, og det skal heller ikke varsle ras. De hevder i stedet at det finnes et eget tårn ved stasjonsbygget som måler kontinuerlig.

– Det finnes motstandere mot jernbaneutbyggingen i Moss som ønsker å utrede alternative traseer, og som kommer med en rekke uriktige påstander og konspirasjonsteorier om prosjektet. Én konspirasjonsteori går ut på at Bane Nor og Moss kommune skal tjene penger på eiendomsutvikling, og at dette er motivasjonen for å bygge jernbane gjennom Moss. Dette er ikke sant. Grunnlaget for statens investeringer i Moss er at det skal løse et transportbehov for samfunnet, avslutter de.

– Føler kvikkleiresituasjonen tett

Moss kommune hevder at de er godt kjent med Bedre Boligutvikling Moss (BBM) sitt syn og innvendinger.

– Vi har i flere runder, både ved formelle henvendelser og i andre sammenhenger kommentert og svart BBM. BBM har også saksøkt staten, klaget og fremmet sitt syn inn for flere instanser og ikke vunnet frem, skriver de i en e-post.

Ifølge Kommunen følger de kvikkleiresituasjonen tett.

– Når vi tidligere i år fikk ny kunnskap om kvikkleireforekomster, har det vært viktig for oss at innbyggere, utbyggere og andre relevante aktører er informert. I etterkant har det derfor vært avholdt åpne informasjonsmøter i samarbeid med Bane Nor hvor dette har vært tema. Her har innbyggere både i forkant av møtene og underveis kunnet stille spørsmål til kommunen, Bane Nor og NGI.

De holder kommunens nettside oppdatert med informasjon, skriver de, og legger til at kommunens fagfolk er tilgjengelige ved spørsmål om kvikkleire. 

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.