Tyske og franske ingeniører vil bygge ny T-banetunnel i Oslo

Stor utenlandsk interesse for det norske prosjektet lenge før planene er klare.

Tyske og franske ingeniører vil bygge ny T-banetunnel i Oslo
Tyske Deutsche bahn og franske Systra mener Grand Paris line er et godt referanseprosjekt for den nye T-banetunnelen som planlegges i Oslo. Deutsche bahn/Systra

– Prosjektet er så spennende at resten av Europa allerede følger med, sier Knut Halvorsen. 

Halvorsen jobber i tyske Deutsche Bahn (DB), og har vært med på store metroprosjekter rundt i Europa. Sammen med franske Systra ønsker han og hans tyske kolleger å være med på planleggingen av den nye T-banetunnelen i Oslo sentrum. 

Viser til erfaring

Planleggingen av en ny T-banetunnel fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn er i full gang. Den nye tunnelen skal gi økt kapasitet gjennom Oslo sentrum med både flere avganger, lengre tog og flere stasjoner.

Ruter og Sporveien inviterte i oktober til en dialogkonferanse for å høre hvordan rådgiverbransjen ønsker kontraktene til milliardprosjektet. Der stilte Halvorsen opp og fortalte om de europeiske togselskapenes interesse. 

– Jeg vil gå så langt som til å si at det er nødvendig med utenlandsk kompetanse i et prosjekt av dette omfanget, sier han til Teknisk Ukeblad.

Og utdyper:

– Kompleksiteten tilsier at det er lurt å bruke miljøer som har lang og erfaring med denne typen komplekse prosjekter. Både Systra og vi i DB E&C med partnere har de siste årene samlet mye erfaring rundt om i i verden når det kommer til store metroprosjekter, sier han. 

Paris og Hamburg

Erfaringene Halvorsen viser til er blant annet metroutbygginger i Paris og Hamburg. 

– Både i Paris og Hamburg er det komplisert prosjekter med trange bygater og krevende grunnforhold, mye masser som skal flyttes og byer som skal fungere i byggefasen, mye likt det vi vil møte i den norske utbyggingen, sier Halvorsen. 

I Hamburg hadde det tyske teamet ansvaret for planleggingen av ny indre T-banelinje, som skal integreres i det eksisterende systemet; i Paris hadde Systra ansvaret for forbindelsen mellom ytre distrikter til sentrum og kobling til det eksisterende nettverket. 

– Utfordringer som geologi, grunnvann, produksjonsmetoder og planlegging, stasjonsdesign og integrering av det nye anlegget i et tettbygd bymiljø er like i Oslo som i Hamburg og Paris, forteller Fredrik Lillieskold i Systra. 

Men legger til at de ønsker godt samarbeid med norske aktører. Noe som vil bli essensielt siden Ruter og Sporveien har fortalt at arbeidsspråket i kontraktene kommer til å være norsk. 

Åpne for ulike kontrakter

Mens Ruter og Sporveien stilte spørsmål ved hva som vil være for store kontrakter for markedet, mener både Halvorsen og Lilleskold at de to selskapene er klare til å sette i gang med arbeidet uavhengig av kontraktsstørrelsen. 

– Vi er fleksible for størrelse på kontraktene og for flere typer gjennomførings- og samarbeidsmodeller, sier Halvorsen. 

Han viser til at det skjer mye på anleggsfronten for norske rådgivere og ingeniører for tiden. 

– Vi tror derfor at Systra og DB E &C  sammen med norske og nordiske partnere vil kunne bidra med både kapasitet og kompetanse og dermed til at Ruter og Sporveien får de beste betingelsene for et vellykket prosjekt, sier han. 

Les også