ELBIL

TU skal arrangere Nordens største elbil-konferanse

En ny arena for viktige debatter, skriver TU-redaktør Svein-Erik Hole.

Nordic EV Summit skal bli en årlig tradisjon, og en møteplass for menneskene som driver elbilbransjen framover.
Nordic EV Summit skal bli en årlig tradisjon, og en møteplass for menneskene som driver elbilbransjen framover. Bilde: tu.no
Svein-Erik HoleSvein-Erik HoleDigitalredaktør i TU Media
25. mai 2016 - 12:53 | Endret 25. mai 2016 - 13:25

De siste par årene har TUs event-avdeling gradvis vokst, og i 2016 arrangerer de 12 konferanser – innen alt fra telekom til olje og samferdsel.

Heretter definerer Teknisk Ukeblad Media disse konferansene som redaksjonelle flater – en ny arena for å videreføre debattene som allerede pågår på våre nettsider.

Dette medfører at en redaktør alltid er leder av programkomiteen, og at fokuset på aktualitet i programmet øker ytterligere.

Nordisk elbil-konferanse

Selv har jeg fått gleden av å lede programkomiteen til Nordic EV Summit, en konferanse vi skal gjennomføre på Union Scene i Drammen 7. og 8. februar 2017.

Komitéarbeidet er for lengst i gang, og målet er intet mindre enn å skape Nordens største elbilkonferanse. EV betyr electric vehicle, og engelsk språk benyttes for å sikre forståelse hos internasjonale gjester.

Tematisk konsentrerer vi oss om næringsutvikling forbundet til elbilindustrien – vi skal se både på de lange linjene, og det mest spennende som skjer akkurat nå. Blant annet hvordan ny teknologi kan skape flere arbeidsplasser.

Norge i særklasse

I fjor var over 17 prosent av alle nybilsalg i Norge en elbil. Det er verdensrekord, med god margin. Hele verden ser til Norge på dette området. Utlendinger kommer hit for å lære.

I kjølvannet begynner det å spire i teknologiinnovasjoner og industrielle initiativer. Politisk løper en rekke spennende debatter, blant annet rundt infrastruktur og urban mobilitet, subsidier og autonome kjøretøy.

For å belyse temaene mest mulig innsiktsfullt, vil vi ha ledende forskere, topp-politikere, visjonære gründere og bilprodusenter på scenen.

Navnene kommer vi tilbake til, programmet kunngjøres etappevis på vår konferanseside.

Beste praksis

Ved å ha en nordisk tilnærming, håper vi å kunne legge til rette for en fruktbar utveksling av beste praksis fra de ulike landene. Både fagpersoner og politikere kommer til å diskutere sine erfaringer og ulike tilnærminger til elbilens plass i samfunnet.

Vi ønsker at Nordic EV Summit skal bli en årlig tradisjon, og en møteplass for menneskene som driver bransjen framover.

Nordic EV Summit er et samarbeid mellom Elbilforeningen, Electric Mobility Norway, Nordic Energy Research, NCE Smart Energy Markets og Teknisk Ukeblad Media.

Sammen håper vi å kunne løfte debatten til et nytt nivå.

Har du noen ønsker til programkomiteen? Spill det inn i kommentarfeltet under (eller her, for dem som leser saken via Facebook Instant Articles).