INDUSTRI

Tror på sjødeponi i Repparfjorden

Snart sjødeponi?: Nussir tror de får opprette et sjødeponi i Repparfjorden i forbindelse med oppstart av kobbergruven i Kvalsund. Samtidig har Nordic Mining fått nei på sin deponisøknad.
Snart sjødeponi?: Nussir tror de får opprette et sjødeponi i Repparfjorden i forbindelse med oppstart av kobbergruven i Kvalsund. Samtidig har Nordic Mining fått nei på sin deponisøknad. Bilde: Nussir
21. mars 2013 - 10:06

Mineralstrategien

  • Regjeringen la i forrige uke frem en ­strategi for mineralnæringen i Norge. Formålet er å få et forutsigbart rammeverk som gjør det lettere for gruve­selskaper å satse i Norge.
  • Blant annet skal kommuner få all hjelp de trenger fra Direktoratet for miljøforvaltning (Dirmin) når det gjelder behandling søknader. 75 prosent av alle ressursene i Norge skal være kartlagt innen fem år, det skal bli raskere behandling av gruve­søknader og økt satsing på geologisk utdanning.
  • Regjeringen sier også at Norge skal ha verdens mest miljøvennlige gruveindustri. I tillegg åpnes det for bruk av sjødeponi.

 

I forrige uke, ett år senere enn lovet, kunne næringsminister Trond Giske endelig legge fram regjeringens mineralstrategi.

Den etterlengtede strategien inneholder flere punkter for hvordan Norges mineralressurser skal kartlegges, utvinnes og forvaltes.

– Det avgjørende nå er hvordan strategien blir fulgt opp i praksis, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Går mot sjødeponi

Den praksisen blir nå satt på prøve ettersom to gruveprosjekter, som begge ønsker en sjødeponiløsning, får svært ulike signaler fra myndighetene.

Nussir ønsker å deponere masser fra kobbergruven i Kvalsund i Repparfjorden til tross for innsigelser og protester fra reindrifta, Havforskningsinstituttet og naturvernorganisasjoner.

Torsdag denne uken kommer representanter fra flere ulike departementer på befaring i området, noe Nussir-sjef Øystein Rushfeldt anser som svært positivt.

– Vi er svært optimistiske. Det har også vært tilsvarende drift i Repparfjorden tidligere og flere undersøkelser i etterkant som konkluderer med det samme: Dette er miljømessig forsvarlig. Vi tar denne befaringen som et tydelig signal på at det kommer en avklaring som blir god for oss, sier Rushfeldt.

Les også: Kinas monopol skaper frykt

Vanskelig ferd

Nordic Mining opplever det motsatte. I flere år har gruveselskapet ventet på et endelig svar på om de får deponere avgangsmasser fra Engebøfjellet i Førdefjorden.

Nordic Mining sitter på en av verdens største rutilforekomster, som kan brukes til å fremstille titandioksid – som igjen blir brukt i titanmetall og hvitt fargepigment i blant annet maling, tannkrem, medisiner og iskrem.

Selskapet leverte den første søknaden til prosjektet allerede i 2007, men myndighetene tar seg god tid. Da Giske la fram mineralstrategien, sa han at regjeringen ikke sier nei til sjødeponi på generell basis.

– Sjødeponi er et faglig spørsmål. Derfor må hver enkelt sak diskuteres for seg. Det å være prinsipielt imot sjødeponi styrker ikke miljøsaken, sier han.

Da ordene falt, steg Nordic Minings aksjekurs til 1,02 kroner. Timer etter kom imidlertid Miljøverndepartementet (MD) med beskjeden som fikk kursen til å stupe til 62 øre: Deponisøknaden er avslått.

MD etterlyser en kartlegging av strømningsmønsteret i Førdefjorden, grundigere vurdering av risiko for spredning av finpartikler, mer kunnskap om naturmangfoldet i området, effekter på fisk som følge av sprenging og informasjon om bruk av ferskvann før en søknad eventuelt kan bli godkjent.

Les også: Gammel flyplass kan bli Norges første grønne jernverk

Politisk hestehandel

Generalsekretær Gammelsæter stiller seg uforstående til timingen til MD og behandlingen av saken.

– Nordic Minings prosjekt er blant de mest utredede landbaserte industriprosjektene noensinne. Derfor er vi dypt skuffet og stiller samtidig spørsmål ved troverdigheten til strategien. Vi opplever at regjeringen har holdt oss for narr i arbeidet med mineralstrategien, sier hun.

Direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining reagerer også med vantro.

– Vi vurderer at den politiske kostnaden ble for stor slik at man valgte å trenere dette ut. Dette er resultatet av en politisk hestehandel. Vi har inntrykk av at man forsøker å skape hindringer for et langsiktig og lønnsomt industriprosjekt med store utviklingsmuligheter. Vi er redd for at det går for lang tid med hensyn til vårt prosjekt, noe som kan bety at lignende initiativer også faller til jorden. Det er et veldig dårlig signal fra Norge når det gjelder nye gruveprosjekter, mener han.

Les også: Vil ha flere ingeniører i mineraldirektoratet

Tror på løsning

Næringsminister Giske tror søknaden kommer til å bli godkjent til slutt, men håper mineralstrategien skal hindre like lang behandlingstid i fremtiden.

– Det er viktig at alle relevante forhold identifiseres i en tidlig fase slik at man unngår unødig lange prosesser. Miljøverndepartementet har bedt om at enkelte forhold må utredes nærmere før en endelig beslutning treffes. Jeg er optimistisk for at disse undersøkelsene vil gi et miljømessig godt grunnlag for et ja til sjødeponi, sier han.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener den endelige avgjørelsen i Engebø-prosjektet blir viktig for fremtidens gruveindustri i Norge.

– Det er veldig mye bra i strategien, men det er ofte hvordan man avgjør enkeltsaker som legger listen for hva som blir og ikke blir akseptert. Ord må bli til handling. Hvis ikke Engebø-prosjektet slipper gjennom, blir det vanskelig for andre slike prosjekter å slippe gjennom, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også:

– Vi holdt på i åtte år før vi fikk godkjenning

Norsk teknologi kan gi titan-gjennombrudd

Potensielt storfunn for Nordic Mining  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.