OLJE OG GASS

Tror på oljenedbemanninger i ett år til

Ser ingen snarlig lysning i arbeidsmarkedet.

Nesten daglig kommer nye meldinger om selskaper innen olje og gass som nedbemanner. Det vil trolig gå i hvert fall et år, før markedet snur.
Nesten daglig kommer nye meldinger om selskaper innen olje og gass som nedbemanner. Det vil trolig gå i hvert fall et år, før markedet snur. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
13. mai 2015 - 15:28

Nesten daglig kommer nye meldinger om selskaper i olje- og gassbransjen som nedbemanner. Aktiviteten på norsk sokkel synker og arbeidsledigheten stiger.

Det tror Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank, vil være normalen i omkring ett år framover.

– Det store spørsmålet er når har selskapene har kuttet nok, slik at kapasiteten er tilpasset et nytt markedsbilde. Jeg tror vi må vente at det varer en stund til. Akkurat hvor lenge er vanskelig å si, men det er ventet nedgang i aktivitet i år og neste år. Dermed vil nok bransjen fortsette å kutte i ansatte i hvert fall ut året i år, og kanskje litt inn i neste også. Det er ingen snarlig lysning i sikte, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Subsea 7 sier opp 2500 og kutter 11 skip

– Ikke kake til alle

Knudsen påpeker at det har vært betydelig kutt allerede, enkelte tellinger viser at det kan være snakk om så mange som 15.000 stillinger.

– Det har vært ganske intensivt de siste par månedene. Samtidig er det krevende å si noe om hvor mange flere som vil måtte gå. Vi vet ikke helt hva kapasiteten er, hvor mye bransjen nå er dimensjonert for og om den er dimensjonert ned i tilstrekkelig grad. Men det må nok mer til, tror han.

Johan Sverdrup-investeringene vil kunne bøte litt på skaden, men Knudsen poengterer at selv om kontrakten fra kjempefeltet vil vise igjen i ordrebøkene hos enkelte, er det ikke en stor nok kake til at den rekker til alle.

– Mange vil ha en bit av Sverdrup-kaken, men ikke alle vil få. Derfor er det vanskelig å si noe om nedbemanningene vil avta med det første, sier han.

Les også: Midt i oljekrisen sa de opp trygge jobber i FMC for å starte for seg selv

Usikker periode

Sjeføkonomen påpeker at olje og gass er en syklisk bransje, som har svingt opp og ned flere ganger tidligere.

– Og når du står midt oppi en nedgangsperiode, så virker alt veldig usikkert. Men på et tidspunkt vil nok nivået være så lavt, at med mindre vi får et fullstendig krasj i oljeprisen, så vil det flate ut.

Han tviler derimot på om jobbmarkedet for oljeingeniører og andre i bransjen vil ta seg opp på en stund.

– Hvis vi ser litt lenger fram enn det neste året, så ser vi at det er mye som skal skje på norsk sokkel. Vi vil ha betydelig aktivitet i flere år. Men vi vil nok finne et nytt likevektsnivå, sier Knudsen.

Les også: Nancy (47) mistet jobben på grunn av oljeprisen. Nå er hun Uber-sjåfør

Må vente på oppbemanning

Sjeføkonomen tror petroleumsindustrien vil være forsiktige med å bemanne raskt opp igjen.

– Jeg tror at en best case er en utflating, når selskapene er ferdige med de bemanningsjusteringene de gjør nå. Høyt kostnadsnivå og høye lønninger, kombinert med lav oljepris, har fått dem til å se hvor sårbare de er, og jeg tror de vil være forsiktige i en periode, mener han.

Knudsen påpeker likevel at det nok vil komme til et punkt hvor arbeidsmarkedet innen olje og gass vil se bedre ut.

– De kutter nok litt vel mye når det ser så svart ut som nå, og på et tidspunkt vil de nok ansette igjen.

Les kommentaren: På verdens største oljemesse er det én setning som går igjen

– Bunn i 2017

Erik Holm Reiso, partner i Rystad Energy, forklarer at norsk leverandørindustri har omkring halvparten av sin virksomhet rettet mot Norge, halvparten som eksport.

– Ser vi på det globale markedet, så ser det ut til å nå en bunn i 2017, og det vil begynne å ta seg opp igjen i 2018. Men i årene mellom 2014 og 2017 vil markedet trolig falle med rundt 20 prosent. Mange vil nok ta et kutt i arbeidsstokken, og nedskaleringene kan nok havne i samme størrelsesorden, på rundt 20 prosent, sier han til Teknisk Ukeblad.

Kuttene regner han med kommer i løpet av 2015 og 2016.

Sverdrup demper

I Norge tror han derimot at vi har vært tidligere ute.

– I Norge tok vi en del kutt allerede i 2014. Så det er ikke sikkert at det vil være et like stort fall her. I tillegg blir ikke aktivitetsfallet like brutalt, Johan Sverdrup-utbyggingen vil nok ta unna en del, i hvert fall om ikke for mange kontrakter går til Asia, mener Reiso.

Han er også optimistisk med tanke på oppturen.

– Oljebransjen vil vokse seg stor igjen, trolig større enn den har vært tidligere.  Og de som starter en ingeniørutdanning nå vil trolig treffe en ny oppadgående bølge når de er ferdig utdannet i 2017-2018. Så jeg vil ikke anbefale folk å flykte fra bransjen, dette er bare en fase, påpeker oljeanalytikeren.

– Sensommeren 2016

En annen som følger nøye med på utviklingen i olje og gass er direktør i ingeniørorganisasjonen Nito, Trond Markussen. Også han tror det vil gå minst et år før det er bedringer i markedet.

– Hvor lenge det vil ta, er vanskelig å si. Jeg tror faktisk ikke det heter 2015, men sensommeren 2016, før vi er oppe av dumpa. Det ligger oppdrag og muligheter som venter, men ordrebøkene er tomme nå, så det tar tid, sier han til Teknisk Ukeblad.

Markussen har likevel tro på at næringen skal opp av bølgedalen den nå er nede i.

– Jeg tror at det vil flate ut og snu. Det har vært et svært høyt nivå i olje og gass, så selv om vi nå opplever at vi faller langt, så var det fra en stor høyde. Men det betyr også at det fremdeles er ressurser i selskapene etter at de har kuttet. Derfor tror jeg ikke vi får se de voldsomme oppbemanningene vi har hatt tidligere, poengterer han.

Les også: Statoil: – Nå gjør våre ingeniører mye av jobben vi tidligere satte ut

Vil ha oljedugnad

Markussen understreker at Nito har stor tro på at oljebransjen vil fortsette å være viktig for Norge i overskuelig framtid. Nettopp derfor synes han det er ekstra bekymringsverdig at selskapene nedbamenner i så stor grad som de gjør.

– Det gjør at næringen utarmes for kompetanse. Og siden denne bølgedalen vil vare så lenge, mener vi i Nito at vi må ta noen grep for å unngå at det skjer. Nettopp derfor sendte vi i går en e-post til oljeminister Tord Lien, og ba ham om å tenke nytt, forklarer fagforeningspresidenten.

Det Nito ønsker seg er en oljedugnad. Et prosjekt hvor myndigheter, Innovasjon Norge, oljeselskaper, Nav, utdanningsinstitusjoner og flere går sammen om å tenke innovasjon for bransjen, og gjøre de løftene som skal til. 

– Kan vi tenke fornybart, grønt, kompetanseoverføring? Kan vi bruke vår fantastiske ingeniørkompetanse til å tenke andre muligheter? Målet er å beholde kompetansen i markedet, og vise at det finnes muligheter i bransjen, både for de som allerede jobber de i dag og for de som skal velge utdannelse, forklarer Markussen.

Les også: Disse ingeniørene er mest ettertraktet nå

Dramatisk færre ledige stillinger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser nå at ledige stillinger i olje- og gassnæringen faller dramatisk fra i fjor. Fra første kvartal i 2014 til første kvartal i år har tallet på ledige stillinger falt med over 50 prosent.

Til sammenligning, var nedgangen for alle næringer samlet fire prosent.

I næringen for bergsverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassvirksomhet, har tallet på ledige stillinger gått ned med 1100 det siste året. Det tilsvarer en nedgang på hele 65 prosent.

Næringen har hatt nedgang i tallet på ledige stillinger sammenhengende sidan utgangen av 2012, men ikke i like stor grad som mellom 1. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015.

Les også: De har satset hus og bil på en oljeteknologi de ikke får på markedet

Flere arbeidsledige

Dette er tall som naturlig nok også speiles i antall arbeidsledige i Norge. Bare i april i år ble 1600 flere helt arbeidsledige. Økningen er størst innen innen ingeniør- og IKT-fag, viser tall fra Nav.

Ved utgangen av april var 5500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og IKT-fag registrert som helt ledig. Dette er en økning på 2200, noe som tilsvarer 68 prosent, sammenlignet med april i fjor.

og det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører.

Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med utviklingen i oljebransjen.

Også industriarbeidere er hardt rammet, med en økning i ledigheten på 19 prosent det siste året. Også dette er i stor grad påvirket av utviklingen i oljebransjen. 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.