Traff blink med F-35-prisen

Traff blink med F-35-prisen
Bilde: Tom Reynolds

Regjeringen la torsdag fram en ny prisberegning for anskaffelsen av F-35 kampfly som etter planen skal erstatte F-16 fra 2018.

– Traff godt

Der regjeringen i 2008 beregnet 42 milliarder kroner (i nåverdi) for 56 kampfly inkludert våpen, logistikk og støtte, har prisen nå krøpet opp til 43 milliarder kroner.

Beregningene baserer seg på ny informasjon fra amerikanske myndigheter og produsenten Lockheed Martin.

– Gjennomgangen viser at forventede kostnader for hele anskaffelsen er økt med én milliard kroner (2,5 prosent), sammenlignet med hva som ble beregnet i 2008. Sett i sammenheng med anskaffelsens totale omfang viser dette at kostnadsestimatet som ble gjort i 2008 så langt har truffet godt, heter det i en melding fra Forsvarsdepartementet.

I fjor startet USA en restrukturering av hele F-35-programmet.

Les mer i denne saken: F-35 er ikke ferdigtestet før 2016

– Amerikanske myndigheter har tatt alle direkte kostnader knyttet til endringene som er gjort i utviklingsprogrammet. Disse utgiftene er ikke flyttet over på øvrige partnere, skriver FD.

Kroner og øre

Samtidig skal det nevnes at dette ikke er hele regnestykket. Dersom prisvekst og endring i valutakursen inkluderes, er samlet pris beregnet til ni milliarder mer, altså 52 milliarder kroner. Her er dollarkursen beregnet til 6,45 i flyenes anskaffelsesperiode.

I beregningene er framtidige kontantstrømmer neddiskontert med en rentesats på to prosent.

Uten neddiskontering er forventet kostnad for kampflyanskaffelsen 61 milliarder kroner i nåverdi. Og med et tillegg for usikkerhetsavsetning er kostnadsrammen 72 milliarder kroner.

Les også: Misforståelse mangedoblet prisen på F-35

Fire fly i 2016

Som Teknisk Ukeblad skrev i mars, vil regjeringen kjøpe de fire første F-35-flyene i 2016.

Les sakene: Dette er to F-35-kunder

– F-35 er ikke bygget for flyshow

Dette blir treningsfly stasjonert i USA. Leveransen av de 52 kampflyene som skal i tjeneste hjemme i Norge vil starte tidligst to år etter, altså i 2018.

De fire treningsflyene er tidligere i produksjonsfasen på Lockheed Martin-fabrikken og vil derfor koste mer enn flyene i hovedleveransen.

Regjeringen beregner 4,8 milliarder kroner for de fire flyene, inkludert drift og logistikk og såkalt usikkerhetsavsetning.

– Anskaffelse av de fire flyene er et viktig steg for å opprettholde en tilfredsstillende operativ kampflykapasitet i overgangsfasen mellom F-16 og F-35, sier forsvarsminister Grete Faremo i en pressemelding .

Les også: Dro til krig med utdatert teknologi