To teknologier kan bidra til å få Bybanen over Bryggen

Skal Bybanen bygges nordover, må master og kjøreledninger erstattes av annen teknologi.

To teknologier kan bidra til å få Bybanen over Bryggen
Bybanen i Bergen betegnes som en suksess med sine 18,6 millioner årlige reisende. Når traséen skal utvides nordover gjennom sentrum, må man finne alternativer til mast og kjøreledning. Bilde: Tore Stensvold

Det har ikke manglet på dramatikk i sagaen om Bybanen. Den siste striden har stått om banens trasé videre gjennom Bergen sentrum og nordover til Åsane – og for noen om den skal bygges i det hele tatt.