SAMFERDSEL

To omkom i kollisjon med vogntog - ingen kollisjonsputer løste seg ut

Mener vinduskollisjonsputer kunne bidratt til å redde liv.

To omkom da en personbil (grønn og gul bil) kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et motgående vogntog (rødt) den 3. desember 2020 ved Rasta i Hedmark.
To omkom da en personbil (grønn og gul bil) kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et motgående vogntog (rødt) den 3. desember 2020 ved Rasta i Hedmark. Illustrasjon: Havarikommisjonen
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
29. des. 2021 - 12:00

Ved 17-tiden torsdag 3. desember 2020 omkom to 20-åringer da personbilen de satt i mistet veigrepet og kolliderte med et motgående vogntog. De to passasjerene på høyre side i bilen kom fra ulykken med lettere skader.

Ulykken skjedde litt sør for Rasta, på riksvei 3 i Stor-Elvdal i Hedmark fylke. Det var mørkt med slaps i veibanen da ulykken skjedde.

Havarikommisjonen kommer ikke med noen sikkerhetstilrådinger i sin rapport om ulykken, men peker på flere læringspunkter.

Blant dem er behovet for at vinduskollisjonsputer løser seg ut i denne typen ulykker, noe kommisjonen mener kunne bidratt til å redde liv.

Roterte før kollisjonen

Ulykken inntraff da personbilen fikk bakhjulsskrens i en slak høydekurve og roterte mot venstre samtidig som den kom over i motgående kjørefelt. Der kolliderte den med et vogntog.

Vogntoget bremset og forsøkte å unngå sammenstøt ved å svinge ut i motgående kjørefelt. Venstre bakende på personbilen endte med å kolliderte med høyre hjørne av trekkvognen.

Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen, og personbilen hadde trolig en fart på rundt 70 kilometer i timen da den mistet veigrepet. 

I øyeblikket da kollisjonen inntraff, er hastigheten for personbilen beregnet til 16-26 kilometer i timen, mens vogntogets hastighet var på 60 til 65 kilometer i timen.

Den mannlige 20-årige passasjeren på venstre side av baksetet omkom momentant. Føreren av personbilen, en 20-årig kvinne, fikk kritiske skader og døde på sykehus påfølgende dag.

Var nylig brøytet og saltet

I rapporten skriver Havarikommisjonen at vanskelige kjøreforhold trolig bidro til ulykken. Veien hadde blitt brøytet og saltet med metoden antikompaktering bare 20 til 25 minutter før kollisjonen, men en kombinasjon av slaps og sporete vei kan ha redusert effektene av tiltaket.

Disse faktorene, alternativt i kombinasjon med vannplaning for ett eller flere av dekkene, har trolig bidratt til at personbilen mistet veigrepet.

En annen potensielt medvirkende årsak som omtales i rapporten, er at bakdekkene hadde skjevslistasje på innsiden og mønsterdybde ned mot minimumskravet. Vinterdekkene i front hadde derimot god mønsterdybde.

Kommisjonen peker på viktigheten av at også bakhjul holder tilfredsstillende standard, men understreker samtidig at skjevslitasje på innsiden av dekkene kan være vanskelige å oppdage fra utsiden av bilen.

Bilbelte låste seg ikke

Personbilen var en Mercedes Benz A-200 som ble nyregistrert i 2018. Denne fikk fem stjerner i trafikksikkerhetssamarbeidet Euro NCAPs kåring i 2018 og ble premiert med «best in class» blant små familiebiler.

Havarikommisjonen har likevel et par kritiske innvendinger til bilens sikkerhetssystem. 

Uttrekkslåsen på bilbeltet i førersetet har på et tidspunkt låst seg, men later til å ha kommet ut av posisjon i sammenstøtet, muligens på grunn av skjevt støt i kollisjonen. Det kan ha bidratt til at føreren fikk alvorlige skader som følge av støt mot rattet. 

Aktiverer ikke livreddende vinduskollisjonsputer

Det er ikke et krav at kollisjonsputer skal løses ut ved påkjøringer bakfra. I likhet med flere andre bilprodusenter har Mercedes-Benz en filosofi om at kun beltestrammere aktiveres ved denne kollisjonstypen.

Undersøkelsen viser imidlertid at vinduskollisjonsputen ville redusert hode- og nakkeskadene til føreren dersom den hadde løst ut, og at føreren sannsynligvis kunne ha overlevd ulykken. 

Nakkeskadene til passasjeren i venstre baksete kunne også ha vært redusert dersom vinduskollisjonsputen i bilen hadde hindret hodet fra å havne til venstre for nakkeputen.

Bekymret for manglende kollisjonstester

Kommisjonen viser til en amerikansk studie av påkjøringer bakfra i tidsrommet 1999-2005, der resultatene indikerer at vinduskollisjonsputer kan være fordelaktige for å redusere hodeskader. 

«Studien kan indikere at alvorlige påkjøringsulykker har en større andel skjeve støt, med større sidekrefter og rotasjoner, samtidig som det er få kollisjonstester med skjeve støt», står det i rapporten.

Havarikommisjonen avslutter sin analyse med å uttrykke bekymring over at vinduskollisjonsputer ikke aktiveres i flere kollisjonssituasjoner.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.