Teknologi avgjørende for flere funn ved Utøya

Teknologi avgjørende for flere funn ved Utøya
PÅ VANNET: Kongsberg Maritime kartlegger fjordbunnen rundt Utøya med multibeam sonarteknologi i dag. Bilde: Scanpix

Det har gått tid siden sist politi og redningsmannskaper fant flere av de savnede rundt Utøya. Dermed blir politiet nødt til å sette søkingen i Tyrifjorden mer i system.

ROV og sonarsøk

Politiet har en gruppe som heter "Søk etter antatt omkomne" (SEAO), med spesialkompetanse på undervannssøk. Det er denne gruppen som har ansvar for å koordinere søket rundt Utøya.

I flere dager har de fått bistand i søket fra ØPD Solutions, som stiller med en undervannsrobot / ROV.

– Når det ikke gjøres funn, blir teknologiske hjelpemidler veldig viktige. Området det søkes i rundt Utøya er veldig stort for én ROV, derfor vil Kongsberg Maritime hjelpe oss med å kartlegge bunnforholdene i detalj, sier SEAO-koordinator for Sør-Norge, Jannicke Johannessen i Rogaland politidistrikt.

Les også: Nødnettet taklet presset

Fraktet fra Horten

– Med sonarteknologien kan vi få kartlagt store områder fort, og begrense ROV-søket til områder hvor det faktisk er noe på fjordbunnen. Vi håper det vil effektivisere arbeidet vårt betydelig, sier Johannessen.

Kongsberg Maritime tok selv initiativ til å delta i søket gratis, og fraktet den ni tonn tunge sonarbåten på semitrailer fra Horten til Tyrifjorden i går kveld. Fra i dag tidlig har den vært operativ blant de vanlige redningsbåtene på fjorden.

Les også: – Norge våkner til nasjonal katastrofe

Det ble søndag gjennomført søk med mini-ubåt i vannet rundt Utøya. Det søkes fortsatt etter savnede på utøya etter fredagens massakre.
SØK: Det søkes fortsatt etter savnede i vannet rundt Utøya etter fredagens massakre. ØPD Solutions bidrar med ROV-søk. Scanpix

Høy oppløsning

– Vi kjører der med den nyeste multibeamen vår, en EM 2040. Det er et sonarsystem med en smal senderbeam i det ene planet, og en mottakerbeam i andre planet. Kartleggingen skjer mellom dem, sier avdelingsleder for hydrografiavdelingen i Kongsberg Maritime, Sverre Tetlie.

Sonarsystemet har bare vært på markedet et halvt års tid, og har svært høy oppløsning:

– Det har en strålebredde på 0,5 x 1 grad. Det vil si at på 20 meters vanndyp dekker vi cirka 120 meters bredde på en gang, og kan hjelpe dem til å kartlegge topografien i fem centimeters detalj, sier Tetlie.

Les også: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Viktig samspill

En topografisk kartlegging skiller ikke mellom steiner og kropper på fjordbunnen, men det gir en god indikasjon på hvor søket bør konsentreres:

– Der det er ukomplisert topografi, som for eksempel sandbunn, kan vi finne ut hvor det er forhøyninger i topografien som gjør det verdt å søke. Der det er komplisert å se, kan vi sende ned ROV-en. Vi blir nødt til å samarbeide med politiet for å tolke bildene etterpå, og håper et samspill skal bidra til at de får gjort søket raskere, sier Tetlie.

Våpentype brukt på Utøya: Selges på finn.no

– Godt å bidra

Kongsberg Maritime har tre mann på stedet som opererer utstyret og båten. De har ikke tatt stilling til hvor lenge de skal delta i søket.

– I en slik sak er det bare godt for oss å kunne bidra. Når vi har en båt med utstyr som kan hjelpe liggende ubrukt i Horten, kan den heller ligge på Tyrifjorden og bli brukt til noe fornuftig så lenge det er mange som venter på svar i denne tragiske saken, sier Tetlie.

Statsbygg: Har ikke fått sjekke bygningsskadene