ELBIL

Svensk studie: Tesla dro inn mest penger som taxi - tross høyere pris

Lønnsomt med elbil som taxi, ifølge studien.

Teslabilene dro i snitt mest inntekter fra taxivirksomheten, viser en svensk studie mellom ulike biltyper.
Teslabilene dro i snitt mest inntekter fra taxivirksomheten, viser en svensk studie mellom ulike biltyper. Gustaf Waesterberg/Waesterberg
Av Johan Kristensson, NyTeknik.se
16. jan. 2018 - 05:30

Til tross for vesentlig høyere innkjøpspris, ser det ut til at Taxi Stockholms batteribiler er mer lønnsomme enn biogass- og dieselhybrider sett over tre år, viser et nytt studium.

Nye drivlinjer og nytt drivstoff skaper nye forutsetninger for lønnsomhet. Batteribiler har hittil vært lite populære i Sverige grunnet høyere innkjøpspris, samt dårligere rekkevidde. På den andre siden har de lavere drivstoffkostnader.

Taxivirksomhet kjennetegnes av svært høye kilometertall, og dermed påfølgende mer service. Hvordan ser lønnsomheten ut for de sjåførene som velger å forsvare den betydelig høyere summen som en svensk batteribil koster i innkjøpspris?

Dette har Jens Hagman og Joram Langbroek ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) undersøkt. Ved å samle inn ett års kjøredata fra ni batteribiler (Tesla Model S 85, årsmodell 2014), samt 15 dieselhybrider og biogassbiler (Mercedes-Benz E300 Hybrid, 2014, og Mercedes-Benz E200 NGT, 2014) i Taxi Stockholm, har de undersøkt hvordan lønnsomheten ser ut for de respektive kjøretøyene. Tall fra ett år (april 2016 til mars 2017) har blitt ekstrapolert til tre år for å tilsvare en typisk lengde på et eierforhold.

Resultatet viser at en Tesla i gjennomsnitt kostet omtrent like mye å eie (554.000 kroner) som henholdsvis dieselhybriden (550.000 kroner) og biogassbilen (574.000 kroner).

Teslabilene dro i gjennomsnitt inn størst inntekter fra taxivirksomheten: 4,4 millioner kroner på tre år. Biogassbilen dro i snitt inn 4,2 millioner, og dieselhybriden 3,6 millioner kroner. Batteribilene rullet i snitt en lengre strekning per vakt (260 kilometer sammenlignet med 240 kilometer for begge de øvrige).

– At de skulle kjøre flere kilometer forbauset oss. Men de har mange turer til Arlanda, siden de får stille seg først i taxikøen der. Det påvirker sikkert, sier Jens Hagman.

Slik regnet de

Et bruttoresultat for taxivirksomheten i løpet av tre år, ble regnet ut ved at lønnskostnad og total eiekostnad ble trukket fra inntektene. Batteribilenes gjennomsnittlige resultat ble 1,39 millioner kroner, biogassbilenes 1,28 millioner og dieselhybridenes 1,05 millioner kroner. Men bruttoresultatet per kjørt kilometer er ulikt, siden Teslaene har kjørt lengre strekninger: Biogassbilen ga et resultat på 4,0 kroner per kilometer, og resultatet for både batteribilen og dieselhybriden var 3,8 kroner per kilometer.

– Vi hadde en slags hypotese på forhånd. Taxibiler kjøres mye, og man kan dermed fordele innkjøpsprisen på mange mil. Men at inntektene for batteribilene var så store forbauset oss, siden lading utgjør en stor usikkerhetsfaktor. Når man lader, tjener man jo ingen penger.

Det finns så klart flere viktige forhold å kjenne til omkring studien. Jens Hagman påpeker at de ble tvunget til å foreta noen antakelser.

– Blant annet når det gjelder lading – vi vet ikke nøyaktig hvordan førerne lader. Vi har derfor antatt en tredel hjemmelading, en tredel gratis i Teslas egne superladere og en tredel i Vattenfalls ladenett, sier han.

Reparasjoner er en annen usikkerhetsfaktor, siden bare ett års data er analysert.

Ladeinfrastruktur hindrer utbredelse

Samfunnets insitamentsstruktur påvirker også lønnsomheten. Et påtagelig insitament er elbil-bonusen på 40.000 kroner (vil i år bli økt til 60.000 kroner). Dessuten finnes det i stockholmsområdet flere tiltak som har til hensikt å øke etterspørselen etter elbilstaxi. En av dem er som tidligere nevnt at disse bilene kommer først i taxikøen på Arlanda. En annen er initiativet Nollzon som tilbyr kunder elbil-prioritet vid bestilling av taxi.

– En av de intervjuede elbilsjåførene sa at 80 prosent av turene hans kom fra Nollzon, forteller Jens Hagman.

Lade-infrastrukturen er likevel fortsatt et hinder for utbygning av elbiltaxi.

– Allerede med de få elbilene som finnes i dag oppstår det køer, og spesielt ved Teslas hurtigladere i Upplands Väsby. I neste trinn skal vi sjekke hvordan privatpersoner og taxisjåfører lader for om mulig å unngå køer, sier han.

Belan Bahram er prosjektleder for elbiler på Taxi Stockholm. Han var også den første sjåføren i Stockholms len som kjøpte en Tesla, i år 2014. Han tror at studien kan gi et klarere bilde av at batteribiler kan være lønnsomme ikke bare innen taxivirksomhet, men også som privatbil.

Valgte ikke Tesla igjen

Hvordan er diskusjonene innen Taxi Stockholm rundt elbiler kontra andre drivstofftyper?

– Mennesker er i sin natur redd for nye ting. Men diskusjonene er for det meste positive. Vi er enige om at framtiden ser annerledes ut. Om det blir batteribiler, brenselceller eller svevebiler gjenstår å se. Det er opp til bilprodusentene. Teknikken går raskt framover akkurat nå.

Han hadde Teslaen sin i 2,5 år. Men til tross for at studien viser en god lønnsomhet, kjøpte han ikke en ny Tesla da det var på tide å bytte. I taxibedriften hans ruller det akkurat nå syv biogassbiler og én diesel. Privat kjører han ladehybrid.

– Ifølge den informasjonen som finnes, skal det komme batteribiler i løpet av 2018 med en pris som er mye lavere enn Model S, men som har en tiltalende rekkevidde. Jeg venter på et billigere kjøretøy enn Teslaen, sier han.

I hele Taxi Stockholm ruller det akkurat nå 13 Tesla Model S. Nylig gikk det ut melding om at batteri-bilparken økes med 30 Renault Zoe. 26 av dem har hittil blitt satt inn i trafikk, ifølge Belan Bahram

Om undersøkelsen

Studien er sendt inn til et vitenskapelig tidsskrift, men er ennå ikke publisert. Den ble mandag presentert ved Transportation research board i Washington. Studien er en del av prosjektet Elbilstaxi, som er et samarbeid mellom Sustainable Innovation, KTH, Taxi Stockholm og Vattenfall. Jens Hagman deler arbeidstiden sin likt mellom KTH og Sustainable innovation.

Studien finansieres av den svenske Energimyndigheten.

Nollzon og Arlanda

Nollzon er et initiativ som gjør at en elbiltaxi automatisk og kostnadsfritt prioriteres til de kundene som har koblet seg til. Hittil er det bare mulig for bedrifter å være med. Nollzon er etablert av ABB, Sustainable Innovation, Vattenfall, IBM og Gröna Bilister.

Taxibiler på Arlanda får stille seg i taxikøen avhengig av hvor store utslipp av karbondioksid og nitrogenoksid de har. Batteribiler får høyest poeng, og får dermed alltid stille seg foran i køen.

Artikkelen ble først publisert på svenske NyTeknik.se

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.