Svak strøm til hjernen kan forbedre eldres hukommelse

Behandlingen ga målbart bedre hukommelse i opptil en måned etter forsøket.

Svak strøm til hjernen kan forbedre eldres hukommelse
Elektrisk stimulering av enkelte hjerneområder kan forbedre hukommelsen hos eldre mennesker. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nevrologer ved Boston University i USA har vist at svak elektrisk strøm kan stimulere hukommelsen til eldre. Funnene deres er publisert i Nature Neuroscience.

I eksperimentet ble to spesifikke områder av hjernen stimulert med svak elektrisk strøm. Det ene området styrer arbeidsminnet og det andre langtidsminnet. Begge typer minne kan forbedres med denne teknikken.

De 150 forsøkspersonene var alle over 65 år. Kontrollgruppen, som ble utsatt for noe som bare skulle gi dem en følelse av elektrisk behandling, viste ingen tegn til forbedret hukommelse.

I motsetning til tidligere studier ble forsøkspersonene eksponert for behandlingen 20 minutter om dagen fire dager i strekk, i stedet for bare å få én enkelt behandling. De hadde da målbart bedre hukommelse i opptil en måned etter forsøket.

Forskergruppen skal nå undersøke om denne teknikken kan brukes til å behandle Alzheimers. Det kan være håp for dette, da forsøkspersonene med de dårligste kognitive funksjonene opplevde størst og mest vedvarende forbedring med denne behandlingen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Les også