OFFSHORE

Styrer oljeproduksjonen fra land

Ikke for pyser. Vedlikeholdsarbeidere offshore kan ha tøffe dager på jobben. Foto: ConocoPhillips
Ikke for pyser. Vedlikeholdsarbeidere offshore kan ha tøffe dager på jobben. Foto: ConocoPhillips


Tananger: Oppfordringen fra ConocoPhillips nye sjef Trond-Erik Johansen er helt klar: Gå i gang, det er ingen grunn til å vente.

Etter to års bruk av Onshore Drilling Center for boreoperasjoner, går ConocoPhillips et steg videre med sitt Onsore Operation Center, OOC.

Her tar oljeselskapet i bruk bredbåndsteknologi for driften av hele Ekofisk-området. Johansen har selv vært pådriveren for å få gjennomført denne videreutviklingen av organisasjonen.

– Dette handler ikke bare om teknologi. Vel så viktig er de organisatoriske endringene. Vi kan bringe virksomheten til havs mye nærmere virksomheten på land, og sammen finne de beste løsningene på utfordringene vi står overfor, forteller Johansen.

Bemanningen i OOC er døgnkontinuerlig med en treskiftsordning.

Bredbånd

Erfaringene fra bruk av operasjonssentre i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner var så gode at ledelsen i ConocoPhillips ønsket å videreføre konseptet også for generell plattformdrift.

– Vi fikk de tekniske mulighetene da det fiberoptiske nettverket mellom Norge og Storbritannia ble lagt. Da fikk vi bredbåndforbindelse til plattformen og helt nye muligheter til å dele data i sann tid. Mulighetene for E-drift, dvs. elektronisk drift, overvåking og fjernstyring, lå åpne. Dermed var det bare å sette i gang, understreker den nye sjefen for selskapets virksomheter i Norge.

Så langt har ConocoPhillips investert 65 millioner kroner for å etablere Onshore Operation Center. Dette inkluder en del bygningsmessige endringer, samt utstyr og programvare. Før senteret er offisielt åpnet, har Johansen og hans medarbeidere beregnet at de har spart 3,5 ganger det investerte beløpet. – Dette er de dokumenterbare innsparingene, sier Johansen.

Forbedres kontinuerlig

De store gevinstene ligger i arbeidsrutiner som er kraftig forbedret. Land og sjø er brakt nærmere hverandre og forståelsen av hva som gir verdiskaping blir en annen i hele organisasjonen.

Johansen var meget bevisst i valget av personer som skulle gjennomføre oppgavene. Han fikk erfarne plattformsjefer til å sitte i E-driftsenteret for å bringe folkene på land og i havet sammen. Dette var folk som nøt respekt i hele organisasjonen, og som dermed kunne bidra til at hele prosessen ble vellykket.

– Målet er å få til en kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser. Den nye teknologien virker som en katalysator for å få dette til. Etter hvert som vi får mer erfaring i å utnytte teknologien, er jeg sikker på at vi kommer mye lenger, sier Johansen.Bedre og raskere

I operasjonssenteret er hele veggen dekket av store dataskjermer. Via fiberkabelen kan bemanningen i senteret hente inn informasjon fra alle installasjonenes instrumenter. Rommet ligner på romfartsorganisasjonen Nasas operasjonssenter i Houston.

Også videokameraer for å vise tilstanden ute på feltet, er montert og bildene vises på skjermene. Videosystemet brukes også for daglige videokonferanser mellom plattformorganisasjonen og land.

– Hovedgevinstene her er mye raskere og bedre beslutninger, forteller Johansen.

Han påpeker at en av de store gevinstene ligger i logistikken, ved at det nå sendes riktig utstyr ut til riktig tid. Mye transport og ventetid er redusert, og arbeid på plattformene kommer i gang tidligere og mer effektivt.

Sett i gang

Samspillet mellom land og hav innebærer at de fleste arbeidsoppgaver planlegges bedre. Hver formiddag avholdes fellesmøter med operasjonsledelsen på land og på havet. Møtene omhandler dagens gjøremål, samt planlegging av vedlikeholdet fremover i tid.

– Den største fordelen er effekten vi har her på landorganisasjonen. Folks innstilling til arbeidet er endret til at det er vi på land som skal hjelpe de der ute til å få opp mer olje. Langt flere er opptatt av tilstanden der hvor selve verdiskapingen foregår, understreker Johansen.

Han mener at alle oljeselskaper vil tjene på E-drift. – De er ikke nødvendig med lange utredninger for å gjennomføre dette. Teknologien er der. Sett i gang, oppfordrer han.

Positivt for sikkerheten

Integrert i hele OOC finnes en prosessimulator fra Kongsberg Maritime. Denne brukes til å optimalisere driften av Ekofisk. Prosessingeniør Lars-Christian Dahl og tidligere plattformsjef Thor Cranner arbeider med denne for å se på de forskjellige alternativer som finnes for å prosessere olje og gass i forbindelse med vedlikehold på plattformene.

– Nå kan vi hente data rett inn fra produksjonsprosessen. Dermed er det enklere å finne den optimale løsningen under de forskjellige driftsforholdene, sier de.

– OOC brukes flittig og har gitt oss nye muligheter til å planlegge og gjennomføre nye bore- og brønnoperasjoner, forteller senior rådgiver Jarle Pedersen. Han forteller at erfaringene med OOC er meget gode og han regner med at det ikke blir annerledes for den nye installasjonen, som ligger vegg i vegg. – Særlig viktig er den økte sikkerheten dette gir. Den er uvurderlig, forteller han.Les mer om: