KRAFT

Strømselskap vil selge ubenyttet effekt videre til Statnett

... og lar bedriftene tjene penger på det.

Store kontorbygg og hoteller skal nå kunne tjene penger på å koble ut strømmen i korte perioder og la strømselskapet selge den tilbake til Statnett.
Store kontorbygg og hoteller skal nå kunne tjene penger på å koble ut strømmen i korte perioder og la strømselskapet selge den tilbake til Statnett. Bilde: Colourbox.com
Øyvind LieØyvind LieJournalist
18. juni 2014 - 18:10

RESERVEKRAFTMARKEDET

  • Når Statnett skal planlegge balanseringen av kraftsystemet tas det utgangspunkt i de planer og prognoser som foreligger før driftstimen.
  • Selv om markedet skaper likevekt i planfasen utsettes systemet kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen, for eksempel værrelaterte forbrukssvingninger, kortvarige endringer i forbruket hos store industriaktører, utfall av produksjonsanlegg eller utfall av linjer eller andre nettkomponenter. For å håndtere slike uforutsette hendelser er det svært viktig at kraftsystemet har tilstrekkelig med reserver.
  • De momentane ubalansene reguleres først ut ved hjelp av primærreguleringen. Dersom ubalansene vedvarer over flere minutter vil sekundærreguleringen tar over, og dermed frigjøres primærreguleringsressursene for regulering av nye ubalanser. Både primær- og sekundærreserver aktiveres automatisk som følge av endringer i nettfrekvensen. Ved ytterligere behov for korrigering aktiveres tertiærregulering (regulérkraft) som tilsvarende frigjør sekundærreguleringsressurser. Aktivering av tertiærregulering gjøres manuelt av de nordiske systemoperatørene, i Norge er dette Statnetts Landssentral.
  • Både primær-, sekundær- og tertiærreserver anskaffes gjennom markedsløsninger.

Kilde: Statnett

Nå har de to Agder Energi-selskapene Enfo og Los funnet en løsning på hvordan utnytte forbrukerfleksibiliteten kommersielt.

Bedrifter skal kunne tjene penger på å selge ubenyttet energi tilbake til strømleverandøren som igjen selger tilbake til Statnett.

Bakgrunnen er at mange norske bedrifter har stor fleksibilitet i sine prosesser og dermed mulighet til å regulere sitt kraftforbruk.

I tillegg til at bedriftene som blir med sparer penger, vil det også ha en samfunnsøkonomisk gevinst ved at investeringsbehovet i kraftnettet reduseres.

Les også: Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

Tester systemet

Det er Enfo som har utviklet teknologien som nå blir gjort kommersielt tilgjengelig gjennom samarbeidet med Los.

De to selskapene får nå bedrifter med på å teste systemet. Pilotkundene skal i gang rett over sommeren og kommersielt skal det hele være oppe i løpet av høsten.

Los er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, mens Enfo er et selskap som arbeider med avanserte systemløsninger for forbedret forbrukerfleksibilitet.

Les også: Vil dekke veiene med «smarte» solcellepaneler

Kunden bestemmer

Det er kundene den enkelte kunde som bestemmer hvordan den skal delta, ved å sette parameterne for hvor ofte og hvor lenge strømmen kan kobles ut.

– Forvaltningen på desken har så en løpende oversikt over energiprisene, energiforbruket og muligheten til å koble kunder ut og inn avhengig av behovet i kraftsystemet. Ved aktiv forvaltning og handel hjelper vi slik kunden med å få energikostnaden ned, sier konsernsjef John Arild Raaen i Enfo Group til Teknisk Ukeblad.

De vil være aktive på alle markedene som finnes for fleksibilitet, både de som har svært kort responstid og de som er av lengre varighet. Kunden kan få redusert både strømregningen, nettleien og i tillegg få inntekter på selve utkoblingen.

– Hoteller trenger for eksempel ikke varmekabler på badet midt på dagen, et fryselager kan kobles ut i fem eller ti minutter uten at grandiosaen smelter. Vi setter oss ned med kunden og finner ut hva som kan kobles ut og hva slags muligheter som ligger der og hva potensialet er, sier administrerende direktør Geir Tønnesland i Los til Teknisk Ukeblad.

– Vi samler megawattene slik at volumene blir store nok til at de selskapene som ikke er aktive i dag, også kan være med i markedene for fleksibilitet, sa Raaen.

Les også: Professorens batteri kan bli like stort som en enebolig

Administrerende direktør Geir Tønnesland i strømselskapet Los (t.v.) og konsernsjef John Arild Raaen i Enfo Group skal gjøre det mulig for flere enn den tradisjonelle energiintensive industrien å tjene penger på fleksibel strømbruk. Øyvind Lie

Frekvenskvalitet

De ønsker også å samarbeide med kunder i den kraftkrevende industrien om å delta i markeder med lav responstid i enda større grad enn i dag.

– I løpet av et års tid tror jeg vi vil få et par hundre megawatt. Men vi er i en vekstfase, så jeg tror det blir enda større på litt lengre sikt, sier Tønnesland.

I tillegg til å bedre forsyningssikkerheten vil det også bidra til å bedret frekvenskvaliteten og gi mer  stabil spenning i nettet.

– Mange kunder kan bidra med å kobles hurtig inn og ut uten at det påvirker gjennomstrømningen av produkter hos kunden, sier Los-sjefen.

Det vil være mest å spare på produktene med hurtig varsling og fullautomatisk inngripen.

Les også: Vil bruke havvind til å øke oljeutvinningen

Lønnsom hurtighet

– Blir det aktuelt å tilby det samme til privatkunder, ved å tilby dem å skru av kjøleskapet i noen minutter eller å skru av varmekablene?

– Vi begynner i hvert fall ikke der. Da måtte man klart å aggregere et ganske stort volum for å få det til. I denne omgang sikter vi oss inn mot bedriftsmarkedet. Ikke frisøren på hjørnet eller advokatkontoret, men litt større enheter. Det er ikke gitt at det å slå av hårføneren er nok, sier Tønnesland.

Les også:

Japanere lanserer «mirakelbatteri» for elbiler

Slik vil Nerdalize tilby gratis oppvarming

Solceller i plast skal konkurrere mot silisium  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.