Utslippskrav for skip

Stortingsflertall: Krever utslippsfrie fjorder fra 2026

Cruiseskip og turistbåter må holde seg unna verdensarvfjorder - eller installere batterier eller brenselcelle.

Trollfjorden står ikke på Unescos Verdensarvliste, men er like utsatt for forurensning fra cruiseskip, turistbåter og Hurtigruten.
Trollfjorden står ikke på Unescos Verdensarvliste, men er like utsatt for forurensning fra cruiseskip, turistbåter og Hurtigruten. (Bilde: Tore Stensvold)

Cruiseskip og turistbåter må holde seg unna verdensarvfjorder - eller installere batterier eller brenselcelle.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Eksosen ligger som et lokk over Geirangerfjorden og andre attraktive fjordperler på de verste dagene. Det er ikke slik turistene ønsker å se norsk natur.  

Sjøfartsdirektoratet er i gang med å utarbeide nye regler for å redusere utslippene. Det mener både politikere, miljøorganisasjoner og store deler av norsk maritim industri er for tamt

Flertallet på Stortinget går nå inn for å skru til kravene. Fortsetter utslippene som nå, vil turistene snu ryggen til og reise andre steder. 

Klimamelding med tillegg

Under behandlingen av regjeringens klimamelding i Energi og miljøkomitéen torsdag 26. april, fikk flertallet inn strengere utslippskrav i verdensarvfjordene fra 2026 og alle norske fjorder fra 2030.

Slik lyder den vedtatte teksten fra komiteen:

"Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder, samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene når det er teknisk mulig og senest innen 2026."

- Når meldingen skal opp i plenum i Stortinget, håper vi å få flertall for enda strengere krav, sier Lars Haltbrekken fra SV.

Stortinget har satt saken opp til behandling 3. mai.

Flere fjorder

I forslagene er det skille mellom FN-organet Unescos verdensarvfjorder og det politikerne kaller "turistfjorder". Det er tre verdensarvfjorder - Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og Aurlandsfjorden. 

Begrepet "turistfjorder" omfatter stort sett alle fjorder som appellerer til naturhungrige besøkende som kommer sjøveien. Trollfjorden  i Nordland nevnes spesielt. Den besøkes av Hurtigruten daglig.

Eventuelle nullutslippskrav vil dermed omfatte alle kystruteskip på Bergen-Kirkenes-strekningen. 

Vage formuleringer

I torsdagens møte ble det flertall for litt ulne formuleringer om å «implementere krav og reguleringer» samt «egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene, så snart som det er teknisk gjennomførbart og senest innen 2026.»

- Vi kommer tik å jobbe sammen med Ap og Sp for en skarpere og enklere formulering, sier Haltbrekken.

Den lyder: «Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp fra cruiseskip, kystruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder fra 2025.»

Haltbrekken mener SV skal ha æren for at det i det hele tatt blir stilt strengere krav til cruise- og turistskip i norske fjorder. 

Push fra UNESCO

Verdensarvrådet for Vestnorske fjordlandskap støtter opposisjonens arbeid.

I et brev til Stortingets Energi- og miljøkomite 24. april, skriver Verdensarvrådet  at det haster med konkrete tiltak. Rådet legger imidlertid til at næringslivet må få tid til å tilpasse seg.

Deler av turistnæringen er redd vi stenger oss ute og går glipp av viktige inntekter. Politikerne vil sette en høyere pris på uberørt natur. Turistene som vil se natur uten søppel og luftforurensning vil antakelig betale noe mer.

Katamaranen Vision of the Fjords er hybrid og går mellom Flåm og Gudvangen. Den seiler utslippsfritt med 400 turister om bord inn Nærøyfjorden. I år kommer Future of the Fjords som er 100 % batteridrevet.
Katamaranen Vision of the Fjords er hybrid og går mellom Flåm og Gudvangen. Den seiler utslippsfritt med 400 turister om bord inn Nærøyfjorden. I mai kommer søsterskipet Future of the Fjords som er 100 % batteridrevet. Bilde: Eirik Helland Urke

RCCL: Retter seg etter internasjonale krav

Verdens nest største cruiseoperatør, RCCL, sier at selskapet ikke har tatt noen offisiell stilling til et slikt eventuelt krav. De jobber med lang horisont.

Seilingsplanen for 2019 er lagt. Den inneholder besøk til flere norske byer og fjorder for flere av cruisemerkenavnene som inngår i RCCL-familien. Blant dem er både Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, TUI Cruises og Pullmantur Cruises.

På generelt grunnlag sier markedssjef og pressetalskvinne Ellen Stebekk at RCCL har en miljøstrategi om å være tet og helst foran internasjonale krav («above and beyond compliance»). Hvorvidt det også vil omfatte et norsk, lokalt krav, kan ikke Stebekk si noe om.  

- Det er lenge til 2026. Vi må vente og se hva som blir bestemt, men vi har mye spennende på gang teknisk for å redusere vår miljøpåvirkning, sier Stebekk til TU. 

Eksport

De store cruiseoperatørene er i ferd med å bestille nye skip med LNG-motorer. Det gir lavere utslipp. Batterihybrid teknologi er også aktuelt.

RCCL eksperimentere også med brenselcelle, men foreløpig i liten skala. Mye av teknologien er utviklet i Norge.

Tilhengerne av strenge miljøkrav mener at det kan bidra til eksport av norske teknologi, blant annet innen batteri- og hybrid-drift, brenselceller og hydrogen.

NCE Maritime Cleantech har jobbet i kulissene. Daglig leder Hege Økland er glad for skjerpede krav. 

- Industrien liker utfordringer. 2026 er åtte år fram i tid. Tenk åtte år tilbake. Det var ingen som trodde på el-ferger i 2010.  I 2015 fikk vi Ampere. Snart har vi 60 batteri- og el-ferger og i 2020 har vi ferger med brenselceller og hydrogen. Krav setter i gang kreative prosesser som bringer fram ny miljøteknologi, sier Økland til TU.

Cruise-økning

Målet med tøffere utslippskrav er ikke bare å kutte klimautslipp, men også å forbedre luftkvaliteten.

Ifølge NOX-fondet vil utslippene fra cruisenæringen øke framover. Elektrifisering av fergene fører til et kutt på seks prosent av C02-utslippene, mens cruiseutslippene øker med 13 prosent.

Tilsynelatende idyll, men helseskadelige utslipp fra turistnæringen er ikke nødvendigvis synlig. Bilde: Jonny Akselsen/Flåm Utvikling

De norske klimagassutslippene var i 2015 på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av disse stammer 27,3 millioner tonn fra ikke-kvotepliktige kilder, deriblant transport (57 %) og jordbruk (17 %).

Helse og NOx

I klimameldingen skriver regjeringen at utslippene av CO2-ekvivalenter i 2015 var 2,8 millioner tonn fra innenriks skipsfart. Framskrevet for hele perioden 2021-203 vil de samlede utslippene være 27 millioner tonn.

For norske byer og fjorder er imidlertid helsefaren ved høye konsentrasjoner av nitrogenoksider, svovel og sotpartikler et mer akutt problem.

Verdensarvrådet skriver at prognosene viser 60 prosent vekst i turisttrafikken fram mot 2030. Samtidig viser målinger av luftkvaliteten allerede urovekkende høye nivåer i flere fjorder.

Verre enn storbyer

Aftenposten skriver at Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) i 2006 gjorde målinger som viste at Geirangerfjorden hadde like dårlig luftkvalitet som London og Barcelona.

Bergen, som er Norges største cruisehavn, har gått til det skritt å sette tak på antall cruiseskip byen tar inn per år. I 2017 var det 307 anløp fra cruiseskip og for 2018 er det avtalt 329 cruiseskipsbesøk.

Bergen havn meldte i januar at de har avvist søknader fra 15 cruiseskip i 2018 og 2019.

Oppdrett

Under behandlingen av klimameldingen 3. mai, vil SV også foreslå krav som regulerer havbruk og oppdrett.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle nye oppdrettsanlegg og driftsfartøy for disse anleggene skal drives med nullutslippsteknologi eller fornybart drivstoff senest fra 2020.»

Geirangerfjorden er svært populær blant turister. Det er mye snakk om at cruiseturistene belaster miljøet. En tredel av turistene kommer med cruiseskip, to tredeler kommer landeveien, med busser og biler som også forurenser. Bilde: Terje Rakke/Cruise Norway

Kommentarer (24)

Kommentarer (24)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå