OLJE OG GASS

Statoil vil ikke ha ubåter

UNDER ISEN: Framtidas subseautbygginger i værharde strøk eller under polisen kan betjenes av ubåter.
UNDER ISEN: Framtidas subseautbygginger i værharde strøk eller under polisen kan betjenes av ubåter. Bilde: Stein Nerland/Industriell Dokumentasjon/FMC
Tore Stensvold, Tore Stensvold
1. mars 2012 - 13:58

Uavhengig av hverandre er det utviklet og presentert to nye konsepter for bemannete ubåter som kan betjene subseainstallasjoner. Skal det bli noe av konseptene, må det finnes kunder.

Den største på norsk sokkel, Statoil, hopper ikke i taket av planene.

– Statoil anser ikke det å sende personer ned til havbunnen som den mest aktuelle veien å gå med tanke på videre utvikling av arbeidsverktøy for havbunnsoperasjoner. Vi ser per i dag fortatt utvikling av ubemannete intelligente ROV-er som mer interessant, sier pressetalsmann Ola A. Skauby i Statoil.

Ole Anders Skauby
Ole Anders Skauby

Vær og is

En tidligere Statoil-forsker, Bjørnar Atle Svenning, har tatt fram igjen planer for en to-skrogs ubåt som han jobbet med for 22 år siden.

Les mer her: Utvikler ubåt for arktisk oljeutvinning

I fjor vår leverte daværende NTNU-student Henrik Carlberg en masteroppgave der han beskrev et konsept for ettskrogs bemannet ubåt.

Les mer her: Flere norske ubåter på tegnebrettet

Begge konseptene har det til felles at de kan gå ut fra land, bringe med seg utstyr og inspisere, drive service og vedlikehold på undervannsinstallasjoner i arktiske farvann, enten der værforhold hindrer bruk av overflatefartøy og ROV-er, eller for operasjoner under is.

INNDELING: Seksjon 1: Trykk-skrog. 2: Drivstoff. 3: Lasterom. 4: Propulsjon. Lengde: 70,3 meter. Maks dybde: 537 meter.
INNDELING: Seksjon 1: Trykk-skrog. 2: Drivstoff. 3: Lasterom. 4: Propulsjon. Lengde: 70,3 meter. Maks dybde: 537 meter. Henrik Carlberg

Kan bidra

Statoil vil ikke utelukke at slike ubåtkonsepter kan bli aktuelt lengre fram i tid, men at oljeselskapet ikke selv vil utvikle slike konsepter.

Det kan heller være aktuelt at tjenesteleverandører til subseaoperasjoner, slik som Technip, Subsea7 og andre vil stå for den tekniske utvikling.

– Vi kan være pådrivere og bidragsytere, men det er andre som har de tekniske løsningene og vil drive dem fram selv, sier Skauby.

Les også:

Denne båten kan dykke 50 meter

Kongsberg-ubåt fant svarte bokser

Alt på millimeteren på 800 meters dyp

– Norge trenger nye ubåter