OLJE OG GASS

Statoil truet med 54.000 ekstra arbeidstimer, og slapp Gudrun-modifikasjoner

Vant frem med kraft-klage.

Statoil slipper å gjøre store modifikasjoner på Gudrun.
Statoil slipper å gjøre store modifikasjoner på Gudrun. Bilde: Harald Pettersen/Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
26. mai 2014 - 13:31

Vilkår for unntak på Gudrun

Statoil får delvis medhold i sin klage på følgende vilkår:

«Det stilles vilkår om at prosessanlegget gjøres trykkløst og at innretningen nedbemannes innen 18 timer dersom hovedkraftforsyningen faller ut. Utover denne perioden er det ikke tillatt å overnatte på innretningen, men det tillates at; personell som er relevant for feilretting, personell som arbeider med å få på plass midlertidig alternativ kraftkilde eller personell som inngår i grunnbemanning, oppholder seg ombord. Dersom en midlertidig alternativ kraftkilde, eksempelvis transportable generatorsett som nevnt i unntakssøknaden, kommer på plass, kan grunnbemanningen og personell som jobber med å gjenopprette hovedkraftforsyningen overnatte på innretningen. Det forutsettes at den midlertidige alternative kraftkilden har tilstrekkelig ytelse slik at nødgeneratoren ikke trenger å være i drift i denne perioden. Dersom Gudruninnretningen ligger broforbundet med en oppjekkbar innretning kan det ses bort fra kravet om nedbemanning, og det tillates at boligkvarteret benyttes til overnatting.»

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Statoil slipper å gjøre betydelige modifikasjoner på Gudrun-plattformen for å tilfredsstille Petroleumstilsynets krav til nødkraften på det nylig oppstartede feltet.

Dette til tross for at Arbeids- og sosialdepartementet i stor grad stiller seg bak Petroleumstilsynets vurderinger.

Saken dreier seg om at Gudrun, etter at Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte et tilsyn i 2012, viser seg ikke å ha tilfredsstillende reservekraftløsning.

Ville ikke rette opp

Gudrun får sin hovedkraft gjennom en kabel fra Sleipner.

– Valgt kraftforsyningsløsning har manglende redundans til hovedkraft utover nødkraft. Det ble opplyst at dette er planlagt kompensert for med å forsyne forbrukere som trenger pålitelig kraftforsyning med kraft fra nødtavle. Dette er ikke i henhold til regelverkskrav til nødkraft, skriver Ptil i sin rapport etter tilsynet.

Statoil har ikke ønsket å rette opp i avviket, og søkte om dispensasjon. Ptil avslo søknaden, hvorpå selskapet klaget på vedtaket.

Denne klagen ble sendt i august i fjor og har siden vært til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet.

Les også: Så høy oljepris må Goliat nå ha for å gå i null

Ble godkjent av myndighetene

Statoil sendte samtidig også en rekke tilleggsopplysninger til departementet.

– Vi mener at intensjonen i forskriftskrav vedrørende sikkerhet og tilgjengelighet på hovedkraftforsyning er oppfylt i dagens design. Gudrun har et pålitelig, robust og enkelt nødkraftsystem som sikrer tilstrekkelig krafttilførsel til utstyr og systemer dersom hovedkraften faller ut, skriver Statoil.

– Systemet er utformet med tilstrekkelig kapasitet og batterikapasitet som sikrer nødkraft i en kritisk situasjon som truer personellet og innretningen selv om nødgeneratoren svikter eller stenges ned av sikkerhetsgrunner, heter det videre i anførslene fra selskapet.

De peker også på at kraftforsyningsløsningen på Gudrun ble beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD), og at denne planen ble godkjent uten anmerkninger.

Les også: Vil bruke havvind til å øke oljeutvinningen

54.000 arbeidstimer offshore

Dessuten ville det føre til relativt store konsekvenser for selskapet, dersom ikke klagen nådde frem.

– Da vil det bli nødvendig å gjennomføre en omfattende modifikasjon på plattformen. Dette vil medføre en økt HMS-risiko, skriver Statoil, som underbygger påstanden med at en modifikasjon vil gi mer arbeid offshore.

– Våre studier viser at en slik modifikasjon vil introdusere offshore konstruksjonsarbeid på totalt 39.000 til 54.000 offshore arbeidstimer. En vesentlig del av dette arbeidet vil da gjennomføres i perioden med samtidig boring og produksjon. Vi mener at det vil være feil å introdusere et slikt modifikasjonsprosjekt, heter det.

Les også: – Finn en løsning uten folk i Nordsjøen. Da er problemet løst

Støttes av arbeidstakerne

Arbeids- og sosialdepartementet har nå ferdigbehandlet klagen fra Statoil. Vedtaket er datert 20. mai i år, og gir Statoil delvis medhold, til tross for at departementet i stor grad stiller seg bak Ptils vurderinger. (Les vilkårene for unntaket i faktaboksen.)

Dette betyr at Statoil slipper å bruke titusenvis av timer offshore for å modifisere Gudrun.

Arbeids- og sosialdepartementet anfører for øvrig at det ikke gir Statoil noen rettigheter at myndighetene overser avvik ved behandling av PUD.

– Departementet understreker i denne forbindelse at det er operatørens ansvar at alle løsninger er i samsvar med kravene i HMS-regelverket. Det at avvik ikke blir avdekket under myndighetenes behandling av PUD skaper ingen rettigheter, heter det.

– Arbeids- og sosialdepartementet mener likevel at det i unntaksvurderingen er relevant å ta i betraktning at den skisserte løsningen for strømforsyning var angitt i PUD. Departementet mener videre at det er relevant å vektlegge at arbeidstakersiden støtter Statoils unntakssøknad, skriver departementet videre.

Les også: Slik skal Statoil takle isfjell i Canada  

– Basert på faglige vurderinger

Ptils pressekontakt Øyvind Midttun sier at de tar vedtaket til etterretning, men at de kommer til å fortsette med sin måte å behandle saker på.

– Ptils behandling av denne saken har vært basert på faglige vurderinger. Vi vil også i fremtiden legge faglige vurderinger til grunn for vår saksbehandling. Ut over dette har vi ikke ytterligere kommentarer, sier Midttun.

Det har foreløpig ikke lykkes Teknisk Ukeblad i å få en kommentar fra Statoil.

Les også:

– Derfor er norsk leverandørindustri verdensledende

Det kan ta 15 rigger 40 år å plugge alle brønnene på sokkelen  

«Heller én mann i Verdal enn 100 i Korea»

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.