PODKAST

Statnett-sjefen girer opp utviklingen av kraftnettet

Det grønne taktskiftet er kommet for alvor i Statnett som skal sørge for at industrien får nok elektrisk kraft når elektrifiseringen skyter fart.

Varsler økte investeringer: Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne
Varsler økte investeringer: Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne Foto: Odd Richard Valmot

Det grønne skiftet kom i november 2019, ifølge konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne. Da brakk kurven som viste antallet tilknytningssøknaler opp fra 41 til 110 i år. Det er et helt unikt nivå, for tradisjonelt kom det en håndfull i året. Derfor snakker de nå om det grønne taktskiftet. Det dekker den nye strategien til Statnett som skal sørge for at krften som produseres kan distribueres til de nye behovene representert ved både gammel og ny industri.

Hun er opptatt av at vi har en åpen og demokratisk diskusjon om hva det grønne skiftet vil kreve av oss. Vi kan ikke skru det av og folk har rett til å vite hva det innebærer for dem og arbeidsplassene deres. Det vil kreve utbygging av nett i bynære området, ikke minst inn til Oslo.

Trenger mye mer strøm

Det holder ikke bare å distribuere dagens produksjon. Det skal mye ny kraft inn i nettet også. Det høye anslaget for hva vi trenger i 2050 er 220 TWh. I dag bruker vi 140 TWh. Det sier litt om elektrifiseringen vi skal igjennom i mange sektorer og nye behov fra ufødte bedrifter.

Da Tonnes forgjenger Auke Lont lanserte begrepet «fremtiden er elektrisk» for rundt ti år siden var det ikke alle som så det. Nå er det ingen tvil om det lenger, men Statnett kom på offensiven.

100 milliarder i investering?

Likevel må tempoet må opp. Tradisjonelt har Statnett investert 60 milliarder kroner på et tiår. Tonne tror at det neste kan komme opp i 100 milliarder.

En sentral del er en spenningsoppgradering av høyspentnettet til 420 kV fram til 2040. Det er Tonne svært fornøyd med. Hun er også opptatt at vi sørger for at det framtidige havnettet som skal distribuere fremtidig havvindkraft blir håndtert fornuftig. Det må distribuere kraft til både Norge og andre land for å bli lønnsomt. Det vil vi tjene på, mener Statnett-sjefen.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Les også