Statnett: – Mer fokus på sikkerhet vil gi bedre lønnsomhet

I utbyggingsprosjektene.

Statnett: – Mer fokus på sikkerhet vil gi bedre lønnsomhet
Ved å fokusere mer på sikkerhet tidlig i planleggingsprosessen forventer Statnett å øke lønnsomheten i prosjektene sine. Bilde: colourbox.com

BA2015

BA2015 er et program innenfor bygg- og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter.

For å forbedre prosjektgjennomføringen og dermed effektivisere utbyggingsprosjektene sine reviderte Statnett i år sin prosjektmodell.

Med den reviderte modellen ønsker selskapet å rette ytterligere fokus på å finne de riktige løsningene tidlig i prosessen, og å bygge riktig.

– Den viktigste endringen i den nye prosjektmodellen er å få inn et tydeligere sikkerhetsperspektiv i de tidlige fasene av byggeprosessen og effektivisere prosjektgjennomføringen, forteller konserndirektør for bygge- og anleggsdivisjonen i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim.

Fokus på sikkerhet

Statnett er et av flere selskaper som er samarbeidspartner i det nasjonale forbedringsprogrammet BA2015.

Målet med programmet er å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter.

Vardheim har stor tro på at selskapet, ved å tenke sikkerhet allerede i tidligfasen av et utbyggingsprosjekt, kan forbedre bunnlinjen.

Hun viser til en arbeidsskade på en av Statnetts ansatte forrige uke, som kunne vært forhindret med å tenke sikkerhet allerede ved planlegging av ledningen.

– En av våre ansatte som skulle foreta vedlikehold i en mastetrasé fra 1950-tallet, han falt og skadet seg på veg fra masten. Det er et tydelig eksempel på hva sikkerhet i tidlig fase betyr. Om denne masten hadde vært plassert i et mindre ulendt terreng eller om den hadde blitt planlagt med en sikker adkomst ville kanskje ikke skaden skjedd, sier hun.

Statsbygg-sjefen: – Byggenæringen må slutte å gå etter lavest pris

Sikkerhet gir lønnsomhet

Til tross for at sikkerhetsfokuset i utgangspunktet dreier seg om de ansatte og Statnetts entreprenører, legger ikke Vardheim skjul på at sikkerhet har flere positive effekter.

–  Det er ikke tvil om at man ved å gjøre det riktig, og ta de kloke valgene, og dermed investere mer i tidligfasen av et prosjekt får et bedre og mer effektivt prosjekt med lengre levetid, sier hun. 

Og minner om at Statnett må tenke livsløpsperspektiv og ikke bygge for de neste fem årene, men de neste 100 årene.

– Det er en kjensgjerning at man ved å fokusere på sikkerhet og gjøre de riktige valgene tidlig også får en positiv effekt på bunnlinjen, sier hun.

Les også: På ett år halverte Statnett antall skader

Vil heve bransjen

Administrerende direktør Halvard S. Kilde i Metier, som leder BA2015, bekrefter nødvendigheten av en god tidligfase i utbyggingsprosjekter.

– Det er i tidligfase man finner de gode løsningene, og det er her man bereder grunnen for en god gjennomføring. Og dessverre er det ofte her det svikter. I byggebransjen er det mange som har en oppfatning om at det er om å gjøre å komme i gang så fort som mulig, for dermed å bli ferdig raskere. Om man derimot tar seg tid til å utrede og planlegge skikkelig før man begynner, slik Statnett nå gjør, sparer man både tid og får bedre løsninger.

Det å forbedre arbeidsprosessene i prosjektene og implementere disse i bransjen, er et av BA2015s hovedområder, sier han.

Vardheim sier videre at et av de andre tiltakene Statnett har iverksatt for å bedre planleggingen og gjennomføringen av prosjektene er innføringen av et skreddersydd prosjektakademi.

– Kompetanse er suksessfaktor nr 1, og vi setter prosjektkompetanse høyt i vår organisasjon. Vi ser at det ligger mye god, effektiv prosjektgjennomføring i en prosjektleder med riktig kompetanse. Alle våre prosjektledere må gjennom de ulike modulene i prosjektakademiet, sier hun.

Og legger til at Statnett kontinuerlig jobber med å forbedre seg som byggherre.

– Vi ser at gjennom at vi blir en dyktigere og tydeligere byggherre bidrar vi også til å heve bransjen. Det er derfor vi som et av tiltakene valgte å bli med i BA2015, for å bidra inn i  bransjen, sier hun.

Kilde legger til at mange har mye å lære av Statnett. Måten de har jobbet systematisk med å forbedre prosjektvirksomheten på de siste årene er forbilledlig.

Les også:

Statnett fant det som kan være en torpedo på Norned-kabelen

– Byggenæringen må slutte å gå etter lavest pris

Ny byggstrategi kan redusere byggekostnadene med opptil 20 prosent